Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Čiužiakampio senelių globos namų perkėlimas į naujai statomą pastatą


Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-03-V-01-015
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-11-24         Projekto pabaiga: 2015-02-28
Bendra projekto vertė:3 532 667,84 LtProjektui skirtas finansavimas:3 532 667,84 LtProjektui išmokėta lėšų:1 058 389,93 Lt
Iš jo ES dalis:3 002 767,66 LtIš jo ES dalis:899 631,44 Lt
Savivaldybės dalis:  Savivaldybės dalis:  


Dabartinės globos namų patalpos buvo pritaikytos rekonstravus vaikų darželio pastatą. Šiuo metu pastatas neatitinka globos namams keliamų reikalavimų, pastato būklė ir išvaizda neleidžia užtikrinti jaukios aplinkos bei globos namų gyventojų socialinės gerovės. Čiužiakampio senelių globos namų pastatas nepritaikytas neįgaliesiems - nėra jiems pritaikytų sanitarinių patalpų, keltuvų ir pandusų, kuriais neįgalieji galėtų laisvai patekti į pastatą bei jo patalpas. Išanalizavę dabartinę situaciją ir įvertinę visas galimybes užtikrinti stacionarios socialinių paslaugų įstaigos atitikimą keliamoms normoms, siekiant gerinti gyvenimo sąlygas ir paslaugų kokybę, tikslinga pastatyti naują pastatą, atitinkantį šiuolaikinius reikalavimus, ir į jį perkelti senelių globos namų gyventojus.

Naujo pastato adresas Čiužiakampio kaimas, Vilties g. 12. Perkėlus globos namus į naują pastatą, gyventojų skaičius nepadidės ir sudarys iki 30 asmenų.

Projekto tiesioginės tikslinės grupės: suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys, kurie dėl negalios ar senatvės negali savarankiškai gyventi savo namuose bei kuriems reikalingos stacionaraus pobūdžio socialinės paslaugos. Netiesioginiai naudos gavėjai: nesavarankiškų pagyvenusio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų šeimų nariai, darbdaviai, socialiniai darbuotojai.

Projektu siekiama aukštos socialinių paslaugų įstaigose teikiamų paslaugų kokybės, saugios aplinkos užtikrinimo bei socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimo, didinant šių paslaugų įvairovę Šalčininkų rajono savivaldybėje. Tikslinių grupių poreikiai bus maksimaliai patenkinti (bus įrengtos šiltos patalpos, sukurta visa reikalinga neįgaliesiems infrastruktūra, įrengta virtuvėlė, poilsio kambariai). Po projekto įgyvendinimo bus teikiama ilgalaikė socialinė globa suaugusiems asmenims su negalia ir ilgalaikė socialinė globa senyvo amžiaus asmenims.