Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Jašiūnų dvaro sodybos rekonstravimas ir pritaikymas turizmo reikmėms (II etapas)


Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Viešųjųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms
Projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-02-V-04-016
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2013-12-03 Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:2 557 447,00 LtProjektui skirtas finansavimas:2 557 447,00 LtProjektui išmokėta lėšų:244 485,87 Lt
Iš jo ES dalis:2 557 447,00 LtIš jo ES dalis:244 485,87 Lt
Savivaldybės dalis:  Savivaldybės dalis:  


Jašiūnų dvaro sodyba yra vertingas kultūros paveldo objektas, turintis tiek regioninę, tiek nacionalinę reikšmę, ir laikomas antruoju pagal reikšmingumą tokio tipo kultūros paveldo objektu Lietuvoje po Verkių rūmų. Tai lemia ne tik architektūrinė šio vėlyvojo klasicizmo dvaro sodybos komplekso vertė, taip pat dvaro sodyba buvo žymių istorinių asmenybių, susijusių su Vilniaus universitetu, rezidencija.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto - Jašiūnų dvaro sodybos - rūmų restauravimas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams“. Siekdama užtikrinti vykdomo projekto tęstinumą, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija inicijuoja šį projektą, kurio metu bus atlikti rūmų restauravimo pritaikymo turizmo reikmėms II etapo darbai, t. y. atlikti vidaus patalpų apdailos darbai.

Projekto tikslas yra restauruoti Jašiūnų dvaro sodybą ir pritaikyti turizmo reikmėms.Projekto tikslui pasiekti yra numatyta restauruoti Jašiūnų dvaro sodybos paminklinio pastato – rūmų vidaus patalpas, apimant sienų, skliautų ir lubų, krosnių ir žydinių, lipdinių restauravimą ir grindų sutvarkymą, siekiant rūmus pritaikyti turizmo reikmėms.

Baigus įgyvendinti vykdomą projektą „Šalčininkų rajono kultūros paveldo objekto – Jašiūnų dvaro sodybos-rūmų restauravimas bei pritaikymas viešiems turizmo poreikiams”, t. y. rūmų tvarkomųjų statybos darbų ir pritaikymo turizmui I etapo darbus, bus įkurtas muziejus ir plėtojamas konferencinis turizmas, užtikrinant maitinimo paslaugų teikimą.

Įgyvendinus inicijuojamą projektą, t. y. rūmų pastato vidaus patalpų restauravimą, Jašiūnų dvaro sodyba bus kompleksiškai pritaikyta turizmo poreikiams, bus sudarytos sąlygos papildomų ekspozicinių erdvių įrengimui. Projekto tikslinės grupės yra vietos ir užsienio turistai, atvykstantis į Šalčininkų rajono savivaldybę ir Jašiūnų miestelį, ir Šalčininkų rajono savivaldybė ir jos gyventojai.