Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Mišrių socialinių paslaugų įstaigos įkūrimas Šalčininkų rajone


Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
Projekto kodas: VP3-2.4-SADM-01-R-02-007
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-03-22         Projekto pabaiga: 2014-05-31
Bendra projekto vertė:1 720 583,47LtProjektui skirtas finansavimas:1 462 495,95 LtProjektui išmokėta lėšų:1 241 518,08 Lt
Iš jo ES dalis:1 462 495,95 LtIš jo ES dalis:1 241 518,08 Lt
Savivaldybės dalis: 258 087,52 Lt Savivaldybės dalis: 219 091,42 Lt


Šiuo metu Šalčininkų rajono savivaldybėje teikiamos socialinės paslaugos suaugusiems socialinės rizikos šeimos nariams, jų vaikams yra nepakankamos. Dabartiniai nestacionarių paslaugų teikėjai neužtikrina visų nestacionarių socialinių paslaugų tikslinės grupės poreikių, nesudaro tinkamų sąlygų suaugusiems socialinės rizikos šeimų nariams, jų vaikams asmenų socializacijai ir integracijai į visuomenę, neužtikrina kokybiškų socialinių paslaugų teikimo. Esamos socialinės problemos ir būtinumas jas spręsti sąlygoja būtinybę įkurti Šalčininkų rajono savivaldybės vaikų globos namų padalinį - mišrių socialinių paslaugų įstaigą.

Projekto tikslas – didinti socialinių paslaugų įvairovę Šalčininkų rajone, siekiant užtikrinti suaugusių socialinės rizikos šeimų nariams, jų vaikams geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką. Mišrių socialinių paslaugų įstaiga padėtų suaugusiems socialinės rizikos šeimos nariams, jų vaikams spręsti iškilusias problemas.

Numatoma įkurti Šalčininkų rajono savivaldybės vaikų globos namų padalinį - mišrių socialinių paslaugų įstaigą suaugusiems socialinės rizikos šeimos nariams, jų vaikams.

Mišrių socialinių paslaugų įstaigos veiklą sudarys 2 struktūriniai padaliniai: grupiniai gyvenimo namai vaikams, teikiantys trumpalaikę socialinę globą ir psichosocialinės pagalbos centras. Įgyvendinus projektą, Šalčininkų rajono savivaldybėje bus teikiamos socialinės paslaugos, kurios savivaldybėje šiuo metu yra nepakankamos.