Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro pastato renovacija


Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Aplinka ir darnus vystymasis
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu
Projekto kodas: VP3-3.4-ŪM-04-R-01-068
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2011-10-03         Projekto pabaiga: 2014-10-22
Bendra projekto vertė:617 729 LtProjektui skirtas finansavimas:617 729 LtProjektui išmokėta lėšų:550 618,40 Lt
Iš jo ES dalis:525 069,65 LtIš jo ES dalis:468 025,64 Lt
Savivaldybės dalis:  Savivaldybės dalis:  


Projekto metu numatoma renovuoti Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro pastatą, įdiegiant energijos taupymo priemones. Įstaigoje bus užtikrintos kultūrinių paslaugų teikimo procesas, padidintas pastatų energijos vartojimo efektyvumas. Kultūros centro pastato langų, lauko durų, išorės sienų šiluminės savybės ir fizinė būklė netenkina galiojančių STR bei HN reikalavimų, keliamų viešojo paskirties pastatams. Kiekvienais metais pastatui apšildyti sunaudojama daug energijos, kuri šiuo metu brangsta, pastato patalpose neužtikrinamos reikiamos darbo ir komforto sąlygos.

Projekto tikslas – didinti Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro pastato energijos suvartojimo efektyvumą, pagerinus išorės atitvarų energetines charakteristikas.

Tikslinės grupės: kultūros centro darbuotojai bei kultūrinės ir švietimo paslaugas gaunantys rajono gyventojai. Pastato renovacijos poreikį iššaukė šios pagrindinės priežastys: neracionalus šilumos vartojimas pastate, didelės energijos išlaidos, nepatenkinamos darbo ir komforto sąlygos patalpose, pastatų patalpų vidaus ir išorės remonto poreikis, atskirų pastatų konstrukcijų remonto/rekonstravimo darbų būtinumas.

Projekto metu bus vykdomi renovacijos darbai, tiesiogiai susiję su energijos taupymo priemonių įdiegimu, siekiant pagerinti išorės atitvarų šilumines savybes.