Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Pasirašyta sutartis dėl Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimo

Pasirašyta sutartis dėl Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimo

Gegužės 15 d. Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst ir Šalčininkų savivaldybės meras Zdzislav Palevič pasirašė sutartį dėl Šalčininkai+ funkcinės zonos plėtros strategijos įgyvendinimo, kuria siekiama glaudžiai bendradarbiauti ieškant bendrų rajonams sprendinių, pritraukiant kuo daugiau investicijų ir stiprinant ekonominį rajonų potencialą.

Strategija yra bandomoji iniciatyva, kurią inicijavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra kartu su Šalčininkų ir Vilniaus rajono savivaldybėmis. Numatoma, kad bandomųjų iniciatyvų projektams greta kitų finansavimo šaltinių bus skirtos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Strategija siekiama nustatyti Šalčininkų ir Vilniaus rajonų savivaldybėms svarbius bendrus probleminius klausimus, paskatinti socialinius partnerius veikti drauge ir kartu su bendruomenių atstovais ieškoti bendrų rajonams sprendinių, kuo efektyviau pritraukti investicijas ir teikti viešąsias paslaugas. Svarbu pabrėžti, kad strategija nėra skirta savivaldybių atskiroms problemoms spręsti, o kurti pridėtinę vertę visam regionui.

Kalbėdama apie Šalčininkai+ strategijos veiksmų planą Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Donata Ašmankevičienė įvardija veiklas, kurias planuojama įgyvendinti. Savivaldybės akiratyje atsidūrusi Šalčininkų autobusų stoties rekonstrukcija ir naujų elektra varomų autobusų įsigijimas. Ne mažiau svarbi sportui ir laisvalaikiui tinkama infrastruktūra: planuojama pritaikyti Šalčininkėlių mokyklos pastatą sporto bazei, atnaujinti Jašiūnų M. Balinskio gimnazijos stadioną, teikti paslaugas specialių poreikių vaikams bei tęsti dabar teikiamų socialinių paslaugų veiklas. Anot jos, kaip nauja regiono specializacija galėtų būti Jašiūnų dvaro sodybos oficinos pritaikymas bendruomenės poreikiams, edukacijų ir išvykstamųjų pamokų organizavimui, o taip pat Merkio upės vandens trasos pakrančių sutvarkymas ir ženklinimas. Gerinant verslo aplinką numatyta sutvarkyti ūkininkų turgų Šalčininkuose įrengiant paviljonus, investuotojo pritraukimui skirtos aplinkos sutvarkymas, privažiavimo įrengimas Šalčininkų miesto pramoninėje zonoje.

D.Ašmankevičienės teigimu, „Šalčininkai+“ turės įtakos ne tik Šalčininkų rajonui, numatytos veiklos ir Vilniaus rajone.