Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Perkame butus ir gyvenamuosius namus

Perkame butus ir gyvenamuosius namus

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka butus, gyvenamuosius namus, jų dalis socialinio būsto fondui plėtoti.

Pirkimas vykdomas remiantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr.1036 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.2-CVPVA-R-408 „Socialinio būsto plėtra“ bei įgyvendinant Šalčininkų rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginį veiklos planą.

Pirkimo objektas: butai, gyvenamieji namai, jų dalys, esantys Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje:

1 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių  butas (gyvenamasis namas arba namo dalis)  Baltosios Vokės seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

2 pirkimo dalis – perkamas vienas 30 kv. m – 40 kv. m naudingojo ploto vieno kambario  butas (gyvenamasis namas arba namo dalis)  Baltosios Vokės seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

3 pirkimo dalis perkamas vienas 70 kv. m – 90 kv. m naudingojo ploto trijų arba keturių kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Eišiškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

4 pirkimo dalis – perkamas vienas 50 kv. m – 70 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas (gyvenamasis namas, gyvenamojo namo dalis) Eišiškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

5 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Eišiškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

6 pirkimo dalis – perkamas vienas 20 kv. m – 40 kv. m naudingojo ploto vieno kambario butas (gyvenamojo namo dalis) Eišiškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

7 pirkimo dalis – perkamas vienas 70 kv. m – 100 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Kalesninkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

8 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas gyvenamasis namas arba namo dalis) Kalesninkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

9 pirkimo dalis – perkamas vienas 45 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Pabarės seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

10 pirkimo dalis – perkamas vienas  50 kv. m – 70 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis), Turgelių  seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

11 pirkimo dalis – perkamas vienas  40 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba  namo dalis) Turgelių  seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

12 pirkimo dalis – perkamas vienas 20 kv. m – 40 kv. m naudingojo ploto vieno kambario butas (gyvenamojo namo dalis) Jašiūnų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

13 pirkimo dalis – perkamas vienas 45 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba  namo dalis)  Jašiūnų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

14 pirkimo dalis –perkamas vienas 40 kv. m – 60  kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba  namo dalis) Butrimonių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

15 pirkimo dalis – perkamas vienas 30 kv. m – 40 kv. m naudingojo ploto vieno kambario butas (gyvenamasis namas arba  namo dalis)  Butrimonių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

16 pirkimo dalis – perkamas vienas 60 kv. m – 90 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis)  Gerviškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

17 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis) Gerviškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

18 pirkimo dalis – perkamas vienas 50 kv. m – 70 kv. m naudingojo ploto trijų kambarių butas (gyvenamasis namas arba  namo dalis) Poškonių  seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

19 pirkimo dalis – perkamas vienas nuo 40 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba  namo dalis)  Poškonių  seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

20 pirkimo dalis – perkamas  40 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba  namo dalis)  Dainavos seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

21 pirkimo dalis – perkamas vienas 20 kv. m – 40 kv. m naudingojo  ploto vieno kambario butas (gyvenamojo namo dalis) Šalčininkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

22 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m – 60 kv. m naudingojo  ploto dviejų kambarių butas (gyvenamojo namo dalis) Šalčininkų seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

23 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m – 50 kv. m naudingojo ploto dviejų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis), Dieveniškių seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

24 pirkimo dalis – perkamas vienas 40 kv. m – 60 kv. m naudingojo ploto dviejų arba trijų kambarių butas (gyvenamasis namas arba namo dalis), Akmenynės  seniūnijoje, Šalčininkų r. sav.

Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: su pirkimo dokumentais galima susipažinti Šalčininkų rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.salcininkai.lt (galima atspausdinti pasiūlymą ir jį užpildyti). Pirkimo dokumentai išduodami nemokamai Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje. Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 380) 30196.

Pasiūlymų pateikimo sąlygos: pasiūlymai ir parduodamų butų, gyvenamųjų namų, jų dalių dokumentai pateikiami lietuvių kalba. Pasiūlymai priimami iki 2020-06-04, 14.00 val. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje Vilniaus g. 49, Šalčininkų mst., tel (8 380) 30196.

Pasiūlymų pateikimo tvarka: kandidatas pateikia nustatytos formos pasiūlymą; būsto nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas; kadastrinių matavimų bylos kopiją; būsto energinio naudingumo sertifikato kopiją; įgaliojimą, suteikiantį teisę asmeniui derėtis dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo, nuomojimo, pateikti pasiūlymą ir parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentus ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti nekilnojamaisiais daiktais, kai šis asmuo nėra nekilnojamojo turto savininkas; bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka; pažymas apie atsiskaitymą už komunalines paslaugas; kitus dokumentus.

Pasiūlymas ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti, paskutiniame lape turi būti nurodytas pateikiamų dokumentų lapų skaičius ir tai patvirtinta kandidato arba jo įgalioto asmens parašu. Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedami įgalinimus patvirtinantys dokumentai.

Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame voke su užrašu „Socialinio būsto pirkimas“, nurodant kandidato rekvizitus.

Komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais data ir laikas: 2020-06-04, 14.00 val.

Perkamo būsto vertinimo kriterijai:  mažiausia 1 kv. m kaina,  bendra Būsto techninė būklė, Būsto energinio naudingumo klasė, atstumas iki artimiausios viešojo transporto stotelės (matuojant spinduliu).

SĄLYGOS