Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Pradedamas rengti žemės sklypų kadastrinis Nr. 8523/0004:161 (unik. Nr. 4400-0651-5037), kadastrinis Nr. 8523/0004:162 (unik. Nr. 4400-0651-5115) Matuizų k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r. sav., detalusis planas

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos
Pradedamas rengti žemės sklypų kadastrinis Nr. 8523/0004:161 (unik. Nr. 4400-0651-5037), kadastrinis Nr. 8523/0004:162 (unik. Nr. 4400-0651-5115) Matuizų k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r. sav., detalusis planas
2013-08-13
Planavimo darbų programa:Plano rengimo pagrindas – 2012 12 31 Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. DTP-90.Planavimo organizatorius – Brigita Balkytė, Matuizų k., Šalčininkų r. sav., 861142754Planuojamos teritorijos adresas – žemės sklypai kad. Nr. 8523/0004:161 (unik. Nr. 4400-0651-5037) ir kad. Nr. 8523/0004:162 (unik. Nr. 4400-0651-5115) Matuizų k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r. sav.Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypų padalinimas, ribų pakeitimas, dalies žemės sklypų paskirties pakeitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, naudojimo būdų (pobūdžių) nustatymas: gyvenamųjų teritorijų (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos); teritorijos tvarkymo režimo ir statybos reglamentų nustatymas.Planavimo proceso etapai: parengiamasis etapas; rengimo etapas: esamos būklės analizės stadija, koncepcijos nustatymo stadija, sprendinių konkretizavimo stadija (rengimo etapo stadijos sujungiamos – pritarimui teikiama užbaigta detaliojo plano rengimo etapo dokumentacija – brėžiniai ir aiškinamasis raštas); sprendinių pasekmių vertinimo etapas (sprendinių poveikio vertinimas atliekamas: teritorijos vystymo darnai, ekonominei aplinkai, socialinei aplinkai, gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui); baigiamasis etapas.Detaliojo plano sudėtis: aiškinamasis raštas; brėžiniai: pagrindinis brėžinys, žemės sklypų ribų nužymėjimo brėžinys (gali būti apjungtas su pagrindiniu brėžiniu), galimų teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais ir susisiekimo komunikacijomis būdų schema; procedūrų dokumentai.Planavimo darbų terminai: 2013 04 – 2014 01.Planuojamas žemės sklypo būdas ir pobūdis, informacija apie numatomus statyti statinius: numatomi statyti statiniai, kurių statyba galima pagal planuojamus žemės sklypo pobūdžius.Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Su motyvais, kodėl neatliekamas SPAV, galima susipažinti plano rengėjo nurodytais kontaktais.Plano rengėjas – UAB „Urbanistika“, A. Goštauto 8, LT-01108 Vilnius, PV - Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. (8 5) 212 02 69, el. paštas - giedre@urbanistika.lt.Detaliojo plano viešas svarstymas:Supažindinimas su parengtais detaliojo plano sprendiniais, sprendinių poveikio vertinimo ataskaita nuo 2013 08 30.Detalusis planas viešai eksponuojamas Šalčininkų rajono savivaldybės Kalesninkų seniūnijoje (Kalesninkų k. LT-17185 Šalčininkų r., tel.(8 380) 48 317) nuo 2013 09 13 iki 2013 09 27 d. Viešas susirinkimas vyks ten pat 2013 09 27, 14.00  val.Pasiūlymų teikimo tvarka. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui raštu per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Apskundimo tvarka: Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook