Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Jančiūnų lopšelio-darželio pastato pritaikymas universaliam daugiafunkciniam centrui


Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Universalių daugiafunkcių centrų kaimo vietovėse steigimas
Projekto kodas: VP3-2.2-ŠMM-04-R-01-001
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-07-19         Projekto pabaiga: 2014-03-30
Bendra projekto vertė:2 059 576,29 LtProjektui skirtas finansavimas:1 750 639 LtProjektui išmokėta lėšų:1 740 646,97 Lt
Iš jo ES dalis:1 750 639 LtIš jo ES dalis:1 740 646,97 Lt
Savivaldybės dalis: 308 937,29 Lt Savivaldybės dalis: 307 173,99 Lt


Vienas iš veiksnių, lemiančių prastą Šalčininkų rajono kaimo vietovių gyvenimo kokybę, yra švietimo, kultūros ir socialinių paslaugų trūkumas.

Projekto tikslinė geografinė teritorija yra Šalčininkų rajono Butrimonių seniūnijos Jančiūnų kaimas, kur itin aktuali jaunų žmonių užimtumo problema, ribotos ikimokyklinio ir neformalaus ugdymo galimybės, nerealizuojami vietos bendruomenės socializacijos, saviraiškos ir bendravimo poreikiai.

Pasirinkta projekto įgyvendinimo alternatyva – atlikti Jančiūnų lopšelio-darželio (adr. Jančiūnų k. Šalčininkų r. sav.) pastato kapitalinį remontą, įrengiant jame universalų daugiafunkcį centrą (toliau - UDC) kaimo bendruomenės poreikiams tenkinti. Numatomos teikti paslaugos po projekto: ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, vaikų ir suaugusiųjų neformalus švietimas, kultūrinė veikla.

Projekto tiesioginiai naudos gavėjai yra Jančiūnų kaimo gyventojai, kuriuos pagal ugdymo poreikius galima suskirstyti į keletą tikslinių grupių: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, pradinės mokyklos mokiniai, moksleiviai, vyresni kaip 18 metų amžiaus asmenys. Daugiafunkcio centro veiklos pobūdis ir koncentracija padidins švietimo paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams, leis efektyviai išnaudoti rajono žmogiškųjų išteklių potencialą, optimizuos galimybes realizuoti inovatyvias ugdymo, tikslingai orientuoto į Jančiūnų bendruomenės poreikius, galimybes, sudarys palankesnes socializacijos galimybes. Mažų vaikų priežiūros organizavimas palengvins jaunų žmonių, ypač moterų, integravimosi į darbo rinką galimybes, sukurs vienodas mokymosi starto galimybes miesto ir kaimo vaikams.