Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Dokumentai reikalingi licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais gauti

Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Turto valdymo skyriui pateikia:
1. Motyvuotą paraišką. Joje nurodoma įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir telefono numeris, įmonės steigėjų, vadovų (administracijos vadovų) vardai, pavardės ir asmens kodai, komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas, vieta, alkoholinių gėrimų pardavimo būdas, įmonės veiklos rūšis (prekyba ar viešasis maitinimas), sandėlių, kuriuose bus laikomi ir iš kurių bus paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresai, transporto priemonės registravimo valstybinis numeris (nurodoma, kai įmonė numato prekiauti alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų, automobilyje - parduotuvėje).
2. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.
3. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.
Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.
Pagrįstais laikomi tokie skundai, kurios ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus.
4. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopijas, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovu parašu.
5. Šalčininkų visuomenės sveikatos centro sutikimą.
6. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją bei transporto priemonės registracijos liudijimą, patvirtintus įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu (pateikia įmonės, kurios nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, automobilyje - parduotuvėje).
7. Sąrašą aptarnaujamų kaimų, suderintą su seniūnu (-ais), nurodant, kokiomis savaitės dienomis ir kokiu laiku bus aptarnaujami kaimo gyventojai (pateikia įmonės, kurios nori įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procentų, automobilyje - parduotuvėje).
8. Šalčininkų rajono policijos komisariato sutikimą.
9. Seniūnijos, kurios teritorijoje yra prekybos įmonė, norinti prekiauti alkoholiniais gėrimais sutikimą.
10. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).


Įmonė, norinti įsigyti vienkartinę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Turto valdymo skyriui pateikia:
1. Paraišką, kurioje nurodoma: įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris; renginio pavadinimas, vietos adresas ir prekybos laikas; komercinės ūkinės veiklos, kuria verstis prašoma licencijos, rūšis.
2. Šalčininkų visuomenės sveikatos centro sutikimą.
3. Šalčininkų rajono policijos komisariato sutikimą.
4. Masinių renginių, parodų, mugių organizatorių sutikimą.
5. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.
6. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu (pateikia įmonės, kurių licencijos yra išduotos ne Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje).
7. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama, kai yra savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas išduoti licenciją).

Įmonė, norinti papildyti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, Turto valdymo skyriui pateikia:
1. Prašymą, kuriame nurodomi įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data, prašomi įrašyti į licenciją pasikeitę sandėlių adresai, prekybos alkoholiniais gėrimais laikas arba prekybos vietos adresas.
2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name.
Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.
Pagrįstais laikomi tokie skundai, kurios ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus.
3. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.
4. Šalčininkų visuomenės sveikatos centro sutikimą (pakeičiant prekybos vietos adresą);
5. Šalčininkų rajono policijos komisariato sutikimą.
6. Seniūnijos sutikimą, (pakeičiant prekybos alkoholiniais gėrimais laiką ar prekybos vietos adresą).
7. Licencijos originalą (pateikiama kai yra savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas papildyti licenciją).
8. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama, kai yra savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas papildyti licenciją).


Įmonė, norinti patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais. Turto valdymo skyriui pateikia:
1. Motyvuotą prašymą ir dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis (pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, įmonės kodą (suteiktą naują kodą).
2. Licencijos originalą (pateikiama, kai yra savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas patikslinti licenciją).
3. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama, kai yra savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas patikslinti licenciją).