Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Bičių laikytojų paraiškų paramai gauti už papildomą bičių maitinimą priėmimas

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos
Bičių laikytojų paraiškų paramai gauti už papildomą bičių maitinimą priėmimas
2017-09-04

REIKALAVIMAI GAUTI PARAMĄ IR PARAMOS DYDIS

1. Parama už papildomą bičių maitinimą (įprastinį cukrų, ekologišką cukrų, invertuotojo cukraus sirupą) skiriama bičių laikytojams, kurie:
1.1. nustatyta tvarka Ūkinių gyvūnų registre yra deklaravę savo laikomų bičių šeimų skaičių. Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių bičių laikytojas turi atnaujinti prieš teikdamas paramos paraišką. Jeigu po paramos paraiškos pateikimo pasikeitė laikomų bičių šeimų skaičius dėl nuo bičių laikytojo nepriklausančių aplinkybių (ligos, vagystės ar pan.), per 7 kalendorines dienas apie šį pasikeitimą jis privalo pranešti teritoriniam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos skyriui pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą;
1.2. turi bityno pasą;
1.3. turi įprastinio, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;
1.4. turi sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus (ekologinės gamybos ūkio savininkams).

2. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).

3. Pagal šias taisykles bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eurų už bičių šeimą (išmokos kodas – 20288) arba ne daugiau kaip 11,58 Eurų už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą (išmokos kodas – 20287).

4. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) nėra tinkama finansuoti išlaida, išskyrus atvejus, kai jį faktiškai ir galutinai sumoka bičių laikytojas, nesantis PVM mokėtojas, už įsigytų ir (ar) importuotų prekių (įprastinio cukraus, ekologiško cukraus, invertuotojo cukraus sirupo) vertę ir įsipareigoja nesiekti susigrąžinti iš valstybės biudžeto.

5 Paaiškėjus, kad lėšų poreikis išlaidoms kompensuoti viršija einamaisiais metais paramai skirtas lėšas, paramos suma kiekvienam paramos gavėjui mažinama proporcingai trūkstamų lėšų kiekiui.


Paramos paraiškos bičių laikytojams už papildomą maitinimą renkamos nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d., pavėlavus dėl pateisinamos priežasties – iki rugsėjo 29 d. (Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, 411 kab. tel. (8 380) 30187).

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook