Šalčininkų rajono savivaldybė - Brūkšnelis ir brūkšnys

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Brūkšnelis ir brūkšnys Spausdinimo versija

Brūkšnelis ir brūkšnys yra skirtingi ženklai, kurių vartojimas taip pat skiriasi.

Brūkšnelis

Brūkšnelis rašomas:
1. Tarp sintaksiškai lygiaverčių žodžių, nusakančių vieno daikto, reiškinio ar vienos ypatybės pavadinimą. Nė vienas iš šių daiktavardžių nėra svarbesnis už kitą ar priklausomas nuo kito: kontrolierius-apskaitininkas, sekretorė-referentė, skulptorius-architektas, lopšelis-darželis, namas-muziejus, pasitarimas-seminaras.
2. Tarp būdvardžių, reiškiančių vieną kompleksinę daikto ypatybę (dažniausiai jungiami būdvardžiai su priesaga -inis): techninis-ekonominis rodiklis, socialinė-ekonominė sistema, mokslinė-metodinė konferencija.
3. Tarp dvigubos pavardės dalių arba tarp pavardės ir slapyvardžio: M. Konstantinas-Čiurlionis, V. Mykolaitis-Putinas.
4. Nurodant adresą, pašto indeksą: Vilniaus g. 49-60, LT-17116 Šalčininkai.
5. Trumpuoju būdu rašant datą: 2010-12-15.
6. Kai pavadinimai (daiktavardžiai) yra sintaksiškai lygiaverčiai, bet žymi ne vieno, o dviejų dalykų pavadinimus, jie jungiami ne brūkšneliu, o jungtuku ir: kompensacija už karštą ir šaltą vandenį (ne karštą-šaltą), kultūra ir švietimas (ne kultūra-švietimas), Lietuvos ir Baltarusijos sutartis (ne Lietuvos-Baltarusijos).
7. Vietoj brūkšneliu sujungtų būdvardžių, kur galima, patartina vartoti sklandesnes kilmininko konstrukcijas: muzikinės kultūros palikimas, gamybinės (gamybos) technikos skyrius.
8. Skaitmenys, priklausantys leidinių, renginių pavadinimams, prie žodžių junginių ar santrumpų gali būti rašomi be brūkšnelio: „Derliaus šventė 2017“.
9. Brūkšnelis žymi išleistą žodžio dalį, pvz.: moksleiviai (-ės), g-vė, m-kla.

Brūkšnelis nerašomas:
Jei vienas žodis paaiškina ir patikslina kitą, pvz.: mokytojas metodininkas, gydytojas pediatras.

Brūkšnys

Brūkšnys yra skyrybos ženklas, kuriuo skiriamos sakinio dalys, sakinių dėmenys, tiesioginė kalba. Brūkšnį galima surinkti drauge spaudžiant klavišą Alt ir 0150.

Brūkšnys (–) rašomas:
1. Tarp dviejų ar daugiau žodžių ar skaitmenų, žyminčių daiktų bei reiškinių vietos, laiko, kiekio, eilės ribas: pirmadienis–penktadienis, autobusas Šalčininkai–Vilnius.
2. Kai nurodomas laikotarpis apima dvejus ar keletą metų, tarp metus žyminčių skaičių rašomas vidutinio ilgio brūkšnys, o tarpų nepaliekama: 2015–2017 mokslo metai; darbo laikas 8.00–12.45 ir 12.45–17.00 val. Ataskaitos teikiamos 2–4 kartus per metus.
3. Tarp žodžių, žyminčių dvišalius santykius: pirkimo–pardavimo sutartis, perdavimo–priėmimo aktas.
Skiriant sakinio dalis tarp žodžių ir brūkšnio būtini tarpai, pavyzdžiui, Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau – savivaldybės administracija), atstovaujama, sudarė šią bendradarbiavimo sutartį (toliau – sutartis).

Praktiniai brūkšnelio ir brūkšnio rašymo pavyzdžiai: Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena; Bilietų kaina 15–20 Eur; 2009–2010 m. m.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-05 16:32:19