Šalčininkų rajono savivaldybė - Civilinės būklės akto įrašo ištaisymas, papildymas, pakeitimas

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Civilinės būklės akto įrašo ištaisymas, papildymas, pakeitimas Spausdinimo versija

Paslaugos aprašymas: Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimą, papildymą ir atitinkamų civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimų išdavimą.
Prašymą papildyti, ištaisyti ar pakeisti civilinės būklės akto įrašą turi teisę paduoti asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas. Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, ištaisomi ir pakeičiami jų tėvų, rūpintojų, taip pat įstaigų, auklėjančių šiuos nepilnamečius, prašymu. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašus civilinės metrikacijos įstaiga minėtų asmenų įstatyminių ir testamentinių įpėdinių prašymu turi teisę papildyti, ištaisyti ir pakeisti tik tais atvejais, kai klaidas ir kitus netikslumus liudija kiti civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiojo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašų atžvilgiu priimti teismo sprendimai. Jei civilinės būklės akto įrašas yra dingęs, jį papildyti, ištaisyti ar pakeisti leidžiama tik po to, kai jis nustatyta tvarka yra atkurtas.


Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas. (47.5 kb)
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
3. Pildytino, taisytino ar keistino civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimas.
4. Dokumentai, kurie patvirtina būtinumą įrašus taisyti, papildyti ar pakeisti.


Paslaugos kaina: 4, 90 Eur

Paskutinis atnaujinimas: 2015-01-27 12:52:08