Šalčininkų rajono savivaldybė - Dokumentai reikalingi licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gauti

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Dokumentai reikalingi licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gauti Spausdinimo versija

Įmonė, norinti įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai pateikia:
1. paraišką, kurioje nurodoma:
1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
1.2. įmonės steigėjų ir vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai; jeigu įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė;
1.3. kokios rūšies licencijos prašoma;
1.4. prekybos tabako gaminiais vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojui, ir jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas). Jeigu įmonė numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilio – parduotuvės, nurodoma transporto priemonė ir registravimo valstybinis numeris;
1.5. prekybos tabako gaminiais vietos adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio – parduotuvės. Jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio – parduotuvės, vietoj prekybos tabako gaminiais vietos adreso nurodomi automobilio – parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;
1.6. sandėlio adresas  (nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi);
1.7. kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos originalą.
2. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Įmonė, norinti gauti licencijos dublikatą, raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai pateikia:
1 paraišką išduoti licencijos dublikatą, kurioje nurodoma:
1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
1.2. priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;
1.3. prarastos ar sugadintos licencijos numeris, rūšis ir išdavimo data;
1.4. kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) įmonė norėtų gauti licencijos dublikatą.
 2. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (priėmus sprendimą išduoti licencijos dublikatą).

Turinti licenciją ir norinti ją papildyti ar patikslinti įmonė raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai pateikia:
1. paraišką, kurioje nurodoma:
1.1 įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
1.3. priežastis, dėl kurios prašoma papildyti arba patikslinti licenciją;
1.4. prašomi įrašyti (išbraukti) į licenciją prekybos tabako gaminiais vietos, jų adresai ir pavadinimai (jeigu prekybos vietai suteiktas pavadinimas); įrašyti (išbraukti) sandėlių adresai; pasikeitę licencijoje nurodyti įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė, įmonės kodas; pasikeitę prekybos vietos pavadinimas, sandėlio, kuriame laikomi tabako gaminiai, adresas.
2. Licencijos originalą (pateikiama priėmus sprendimą papildyti arba patikslinti licenciją).
3. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą papildyti arba patikslinti licenciją).

Paskutinis atnaujinimas: 2011-11-16 10:12:40