Šalčininkų rajono savivaldybė - EGZAMINAI

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

EGZAMINAI Spausdinimo versija


2018 METŲ BRANDOS EGZAMINŲ AKTUALIJOS

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. DĮV-1988  Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija paskirta bazine mokykla.

Bazinė mokyklatai mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Brandos atestatui gauti, kaip ir praėjusiais metais, mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir  dar vieną dalyko brandos egzaminą  (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas). Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinksis laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus. Egzaminų pasirinkimo terminas – iki vasario 24 d. (renkantis technologijų brandos egzaminą – iki sausio 16 d.).

Prašymą laikyti dalykų brandos egzaminus kandidatas teikia mokyklos vadovui, buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui, eksternas – bazinės mokyklos vadovui. Prašymas teikiamas iki vasario 24 d.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintis kandidatas pateikia prašymą pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį.

Buvęs mokinysnesimokantis pagal vidurinio ugdymo programą asmuo, turintis mokymosi pasiekimų pažymėjimą, liudijantį tai, kad yra mokęsis šios programos baigiamojoje klasėje, pageidaujantis laikyti brandos egzaminus.

Eksternasasmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą. Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 eurų už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.
Pastaba: išsamią informaciją galima rasti čia


2018 M. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

2018 M. PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

2018 METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO, ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

2018 M. LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

  ***  


MOKYKLINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI (2018 m.)

VALSTYBINIŲ BRANDOS EGZAMINŲ CENTRAI  (2018 m.)


Paskutinis atnaujinimas: 2018-03-08 14:54:10