Šalčininkų rajono savivaldybė - Elektroninio laiško rašymo atmintinė

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Elektroninio laiško rašymo atmintinė Spausdinimo versija

Bendravimui elektroniniu būdu galioja tokios pat etiketo taisyklės kaip ir bendravimui telefonu. Rašydami elektroninį laišką kuriame savo, kaip darbuotojo, ir įstaigos įvaizdį, todėl mokėti rašyti elektroninius laiškus tiek pat svarbu, kiek ir oficialius raštus. Elektroniniame laiške būtina laikytis visų bendrinės lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos taisyklių.


Dalykiniame laiške turėtų būti išlaikomi dalykinio bendravimo ypatumai.


1. Privaloma nurodyti pranešimo temą – antraštę. Ši laiško dalis turi atspindėti laiško pagrindinę mintį. Ji turi būti aiški, trumpa, informatyvi. Patariama antraštes rašyti trumpais sakiniais, pavyzdžiui: „kvietimas į seminarą“ arba „Dėl ataskaitų“. Negalima palikti tuščio laukelio – toks laiškas nesusilauks dėmesio ir jūs negausite greito atsakymo. Nedera į šį laukelį rašyti neinformatyvių, netikslių žodžių, pavyzdžiui: Skubu, Svarbu, Laukiu ir pan.

2. Pasisveikinimas visada yra būtinas, pvz.: Labas rytas, Laba diena, Sveiki.

3. Laišką pradedame kreipiniu. Kreipinius rekomenduojama rašyti įvardžiuotine forma, pvz.: Gerbiamasis Ministre, Gerbiamoji Direktore ir pan. Po kreipinio rašomas kablelis (labiau tinka dalykiniam laiškui) arba šauktukas (labiau tinka asmeniniam laiškui). Jeigu buvo parašytas šauktukas, tuomet tekstas rašomas iš naujos eilutės ir pirmasis žodis rašomas didžiąja raide; jeigu buvo parašytas kablelis, tuomet tekstas rašomas iš naujos eilutės, bet pirmasis žodis rašomas mažąja raide.

4. Laiško turinys turi būti paprastas, aiškus, trumpas – panašiai kaip ir tema. Žinutes rašykime glaustai, sklandžiai, apsiribokime keliais sakiniais, neperkraukime teksto nereikšminga informacija, pastebėjimais. Taip pat patariama viename laiške rašyti viena tema, o svarbiausius klausimus ar atsakymus pateikti pradžioje – dažnai žmonės darbo metu nenusiteikę ar neturi laiko atsakyti į dešimt skirtingų klausimų.

5. Dalykiniuose elektroniniuose laiškuose reikėtų vengti šypsenėlių ir jaustukų, kurie pagyvina laišką, tačiau nesuteikia didelės reikšmės. Geriau naudokimės teksto _pabraukimais_, /pasvyrimais/, *paryškinimais*, naudokimės ir didžiosiomis, mažosiomis raidėmis. Nevartokime nesuprantamų, neaiškių žodžių sutrumpinimų arba iš anksto juos paaiškinkime.


6. Laiško pabaigoje mandagu parašyti pabaigos formules: Su pagarba arba Pagarbiai. Šie žodžiai rašomi iš naujos eilutės didžiąja raide. Po jų jokių skyrybos ženklų nerašome.

7. Laišką reikia pasirašyti. Oficialų darbuotojo elektroninį parašą turėtų sudaryti: vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, adresas, telefonas, faksas, interneto svetainės adresas.

8. Jeigu prie laiško siunčiamas priedas, tai būtina paminėti laiške, pvz.: siunčiu metinę ataskaitą, pridedu kvietimą ir pan.


Elektroninis etiketas pataria laišką perskaityti prieš jį išsiunčiant. Taip įsitikiname, kad parašėme visą informaciją suprantamai, aiškiai, taisyklingai ir gausime tinkamą atsakymą.


PASTABA: elektroninį paštą galima trumpinti taip: el. paštas, e. paštas, el. p., e. p. (ne e-paštas, e-p, e-mail).

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-27 08:33:52