Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Gyventojai kviečiami teikti paraiškas dėl daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo)

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Gyventojai kviečiami teikti paraiškas dėl daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo)
2017-11-16

Šalčininkų rajono savivaldybė kviečia daugiabučių gyventojus teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal 2017 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ paskelbtą kvietimą.

Paramos gavėjai: daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai.

Parama:
- pagal galiojančius teisės aktus valstybė 100 proc. kompensuos projekto atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano, energinio naudingumo sertifikatų parengimo, techninio darbo projekto, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės, statybos techninės priežiūros, projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas;
-kita kompensacija - 30 proc. už energinį efektyvumą didinančias priemones;
- 10 procentų kompensaciją gaus gyventojai, kurie daugiabutyje įrengs atskirą arba modernizuos esamą neautomatizuotą šilumos punktą arba pertvarkys šildymo sistemą, įrengdami individualios šilumos apskaitos prietaisus. 


Minimalūs reikalavimai projektams:
- daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nustatomi: ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo;
- daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

Daugiabučio atnaujinimui (modernizavimui) turi pritarti ir patvirtinti ne mažiau kaip 55 proc. butų ir kitų patalpų savininkų.

Pateiktos paraiškos bus vertinamos ir atrenkamos konkurso būdu, pagal kvietime nurodytus kriterijus.

Iki 2018 m. vasario 1 d. VĮ Būsto energijos taupymo agentūrai turi būti pateiktos paraiškos su patvirtintu investiciniu planu, gyventojų pritarimu daugiabučio modernizacijai ir kitais dokumentais. Gyventojai, norintys dalyvauti daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iki š. m. lapkričio 20 d. su prašymais turi kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyrių (vyr. specialistas Pavel Savel, 203 kab. , tel. (8 380) 183) arba UAB „Tvarkyba“, tel. 8 600 27752.  

Prašymai po lapkričio 20 d. taip pat bus priimami, bet nagrinėjami vėliau.

2015 m. Šalčininkuose įgyvendinti I ir II renovacijos etapai, modernizuota 11 daugiabučių. Nuo 2016 metų realizuojamas III etapas, kuriame dalyvauja 9 daugiabučių savininkai.


PRAŠYMO FORMA


2017 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“

Statybos ir architektūros skyriaus informacija

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook