Šalčininkų rajono savivaldybė - Įvaikinimas

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Įvaikinimas Spausdinimo versija

Kaip tapti įtėviais

Įvaikinimo sąlygų išsiaiškinimas. Jūs turite kreiptis į savo gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugos tarnybą (toliau - VTAT), kurios darbuotojai suteiks daugiau informacijos apie įvaikinimą ir padės pradėti įvaikinimo procedūras.

Dokumentų pateikimas. Apsisprendę įvaikinti vaiką, privalote pateikti VTAT reikiamus įvaikinimui dokumentus:
- prašymą, kuriame nurodote duomenis apie save (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo vieta ir data, gyvenamoji vieta, darbovietė, šeimyninė ir materialinė padėtis), šeimos narius, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičių, amžių, lytį, sveikatos būklę bei įvaikinimo motyvus;
- paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- santuokos liudijimo kopiją, jeigu išsituokęs - teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo arba ištuokos liudijimo kopiją, jeigu našlys - sutuoktinio mirties liudijimo kopiją (jeigu ji yra);
- nustatytos formos (046/a) sveikatos pažymėjimą;
- pažymėjimą apie šeimos sudėtį (išduoda seniūnija arba bendrijos pirmininkas);
- dokumentus apie šeimos gaunamas pajamas;
- pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas (Nekilnojamojo turto registro išduotas pažymėjimas apie įregistruotą nekilnojamą turtą);
- sutuoktinio rašytinį sutikimą, kai vaiką įvaikina vienas iš sutuoktinių. Kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esantis ar pripažintas neveiksniu. Šiuo atveju reikia pateikti teismo sprendimo kopiją.

VTAT, gavusi aukščiau išvardintus dokumentus, kreipsis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos dėl pažymėjimo apie jūsų ir kitų kartu gyvenančių asmenų teistumą.
Visi pateikti duomenys apie jus yra konfidencialūs.

Paskutinis atnaujinimas: 2010-10-06 10:20:41