Šalčininkų rajono savivaldybė - Jaunimo politika

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Jaunimo politika Spausdinimo versija

JAUNIMO POLITIKOS SAMPRATA

Jaunimo politika - kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms. Šiuo metu jaunimo politika yra įgyvendinama, remiantis LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymu, kuris buvo priimtas 2003 metų gruodžio 4 dieną (nauja redakcija 2006 metais). Įstatyme jaunimas įvardytas kaip žmonių nuo 14 iki 29 metų grupė. Jaunimo politika yra nukreipta į svarstančio, mokančio pasinaudoti galimybėmis, aktyvaus, iniciatyvaus ir kūrybingo jauno žmogaus ugdymą. Jaunimas greičiausiai reaguoja ir prisitaiko prie pokyčių bei naujovių. Todėl vienas esminių jaunimo politikos principų - jaunimo dalyvavimas sprendžiant jam aktualius klausimus. Šis principas neįmanomas be kitų - jaunimo informavimo, jaunimo savanoriškumo ir savivaldos principų realizavimo. Įgyvendinant juos, jaunimas pats gali rinktis aktualias veiklos sritis ir prisiimti atsakomybę už jų įgyvendinimą.


                       JAUNIMO POLITIKA NACIONALINIU LYGMENIU                          JAUNIMO POLITIKA SAVIVALDYBĖS LYGMENIU


                                                                           

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-07-31 15:14:34