Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Kiaulių laikytojus kviečiame teikti paraiškas pagalbai vykdant afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones gauti

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Kiaulių laikytojus kviečiame teikti paraiškas pagalbai vykdant afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones gauti
2018-10-08

Žemės ūkio ministras 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. 3D-586 patvirtino Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisykles. Kiaulių laikytojai, atsisakantys kiaulių auginimo, kurių kiaulių laikymo vietos yra rajonuose, kuriuose 2018 metais nustatyti afrikinio kiaulių maro (AKM) atvejai šernuose arba kiaulėse kviečiami tekti paraiškas pagalbai gauti.

Informaciją apie rajonus, kuriuose 2018 metais nustatyti AKM atvejai šernuose ir (arba) kiaulėse, rasite Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos internetinėje svetainėje.

Pagalbą galės gauti pareiškėjai, kurie:

1. paskutinį mėnesį prieš taisyklių įsigaliojimą laikė nuo 1 iki 100 kiaulių, kurios vadovaujantis Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka buvo suženklintos ir registruotos Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje, ir laikotarpiu nuo taisyklių įsigaliojimo iki 2018 m. gruodžio 31 d. paskerdė visas savo laikomas kiaules;

2. sudarė sąlygas VMVT ištirti skerdžiamas kiaules laboratorijoje dėl AKM;

3. įsipareigoja 3 metus nuo pagalbos skyrimo dienos nelaikyti kiaulių;

4. nėra gavę neteisėtos pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąją rinka, arba yra grąžinę visą jos sumą, įskaitant palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
Sąlygas atitinkantiems pareiškėjams bus mokama 100 eurų išmoka už kiekvieną paskerstą kiaulę.

Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai renkami savivaldybėse nuo š. m. rugsėjo 3 d. iki 2019 m. vasario 1 d.

Paraiškų priėmimo laikotarpiu pareiškėjus prašome kreiptis į savivaldybės administraciją pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą arba juridinio asmens buveinės adresą ir pateikti šiuos dokumentus:

1. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, o juridinių asmenų įgaliotas asmuo taip pat pateikia ir atstovavimo pagrindą pagrindžiantį dokumentą;

2. užpildytą paraišką;

3. dėl pareiškėjo skerdžiamų kiaulių pareiškėjui išduotas mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti akto, kurio forma patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“, kopijas.

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisykles galite rasti čia.

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook