Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Kur kreiptis, jeigu erzina kvapai

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Kur kreiptis, jeigu erzina kvapai
2019-07-04

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose. Iš visų kasmet gaunamų NVSC skundų 8 – 10 proc. sudaro skundai dėl nemalonių kvapų. Dažniausiai gyventojai skundžiasi dėl kvapų, sklindančių iš gyvulininkystės objektų, atliekų ir nuotekų tvarkančių įmonių, gamybos ir sandėliavimo įmonių, maisto tvarkymo įmonių vykdomos ūkinės veiklos.

Kokią informaciją pareiškėjas turi patiekti kreipiantis į NVSC?
Skunde pareiškėjas turi nurodyti šiuos duomenis:
• pareiškėjo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą ir kontaktinius duomenis;
• ūkinės komercinės veiklos, kurioje naudojami stacionarūs taršos šaltiniai skleidžia kvapą;
gyvenamosios aplinkos ore, vykdytojo pavadinimą, veiklos vykdymo adresą;
• kvapo pobūdį bei laiką, kada jaučiamas kvapas, kada jis intensyviausias, ir laiką, kada pareiškėjas siūlo atlikti kvapo kontrolę.

Kvapų kontrolė vykdoma pagal Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), vykdoma tais atvejais, kai gaunamas prašymas ar skundas (toliau – skundas) dėl ūkinėje komercinėje veikloje naudojamų stacionarių taršos šaltinių skleidžiamais kvapais gyvenamosios aplinkos ore.

Kokiais atvejais skundai nenagrinėjami?
Dalis skundų lieka nenagrinėti, nes pateikiami ne pagal kompetenciją, t. y. kai skundžiamasi ne dėl ūkinės veiklos skleidžiamų kvapų, pvz. iš kaimynų buto, kiemo, lauko tualeto sklindančio kvapo.

Skundas nenagrinėjamas ir tada, jei nustatoma, kad vykdant veiką buvo atliktas ūkinės komercinės veiklos sukeliamo kvapo koncentracijos modeliavimas, kuriuo apskaičiuota kvapo koncentracija neviršijo didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės ir ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos po kvapo koncentracijos modeliavimo nepakito.


Nacionalinis visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento Šalčininkų skyriaus informacija
Kontaktai žiniasklaidai
Vilma Vlasovienė
Tel. (8 380) 52056
El. p. vilma.vlasoviene@nvsc.lt

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook