Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, pretenduojantiems į valstybės tikslinį finansavimą, teikti programas

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) teikėjams, pretenduojantiems į valstybės tikslinį finansavimą, teikti programas
2017-01-10

Siekiant sudaryti geresnes sąlygas mokyklinio amžiaus vaikų užimtumui, gebėjimų plėtotei, jų įtraukimui į prasmingas veiklas nuo 2017 m. vasario 1 d. Šalčininkų rajone tęsiamas neformaliojo  vaikų švietimo ( toliau - NVŠ) programų finansavimas iš valstybės biudžeto.

Finansavimo laikotarpis nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2017 m. gegužės 31 d.

Švietimo teikėjai, pretenduojantys gauti neformaliojo vaikų švietimo programų tikslinį finansavimą, turi atlikti sekančius veiksmus:
1. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR), jei dar nėra registruoti. Registruoja ir konsultuoja Švietimo ir sporto skyriaus registrų tvarkytojas Edmund Učkuronis, 305 kab., tel. (8 380) 30 175 arba el. p. edmund.uckuronis@salcininkai.lt
2. Užsiregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/. Konsultuoja Švietimo ir sporto skyriaus registrų tvarkytojas Edmund Učkuronis, 305 kab., tel.(8 380) 30 175 arba el. p. edmund.uckuronis@salcininkai.lt
3. Užpildyti Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) ir pagal gautus prisijungimus  įkelti ją į KTPRR.
4. Kai programai bus suteiktas nuolatinis KTPRR programos numeris, kuris įrašomas į programos paraišką, pateikti NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui iki sausio 20 d., 17 val.  Laiku nepateiktos paraiškos nebus vertinamos.

NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką (Aprašo 1 priedą) galima pristatyti tokiais būdais:
 - pristatyti pasirašytą ir užpildytą originalą (1 egz.) Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, (407 kab.);
- pateikti pasirašytą ir skenuotą (PDF arba JPG  formatu) elektroniniu paštu vida.ivanovskaja@salcininkai.lt
- išsiųsti paštu adresu: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, Vilniaus g. 49, Šalčininkai, LT-17116;

Sausio 23 d. - 24 d. komisija vertins NVŠ programų atitiktį reikalavimams.

Komisija atitikties reikalavimus atitinkančių programų sąrašą teikia tvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Teigiamai įvertintų programų sąrašas bus paskelbtas sausio 25-26 d. Šalčininkų savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.salcininkai.lt kartu su kvietimu registruoti vaikus į vieną pasirinktą programą.

Dėl sutarties pasirašymo procedūrų su kiekvienu NVŠ programų teikėju, kuriam bus skirtas tikslinis finansavimas, bus susisiekta atskirai.

Rekomenduojama lėšų suma mokiniui yra 15 eurų, tačiau savivaldybė, atsižvelgdama į norinčių dalyvauti vaikų skaičių, gali nustatyti kitą sumą, tačiau ne mažesnę nei 10 eurų ir ne didesnę nei 20 eurų. Teisę gauti finansavimą turi mokinys, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Jei NVŠ lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, savivaldybės administracijos direktorius nustato maksimalų vaikų skaičių kiekvienai NVŠ programai.

Kilus klausimams prašome kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Vidą Ivanovskają,  vida.ivanovskaja@salcininkai.lt , tel. (8 380) 20 218, 407 kab.

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS (čia rasite atitikties reikalavimams paraiškos formą, atitikties reikalavimams vertinimo formą, lėšų skyrimo ir panaudojimo ataskaitos formą kitą naudingą informaciją).

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook