Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Kvietimas teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Kvietimas teikti paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti
2019-07-17

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija kviečia neformaliojo vaikų švietimo (toliau - NVŠ) teikėjus, pretenduojančius į jų vykdomų programų dalinį finansavimą nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d., teikti paraiškas įvertinti NVŠ programų atitiktį reikalavimams.

Nauji NVŠ teikėjai, prieš teikdami paraišką(-as), turi atlikti sekančius veiksmus:

1. Užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR), jeigu dar nėra užsiregistravę. Registruoja Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Edmund Učkuronis, 305 kab., tel. (8 380) 30 175, el. p. edmund.uckuronis@salcininkai.lt

2. Užsiregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre ( KTPRR) https://www.ktprr.smm.lt/aikos2-ktprr/ . Konsultuoja Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Edmund Učkuronis, 305 kab., tel. (8 380) 30 175, el. p. edmund.uckuronis@salcininkai.lt

3. Užpildyti Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (1 priedą) ir pagal gautus prisijungimus įkelti ją į KTPRR.

4. Kai programa bus įregistruota KTPRR ir jai bus suteiktas nuolatinis KTPRR programos numeris, NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką(-as) su KTPRR kodu pateikti ne vėliau kaip iki 2019 m. rugpjūčio 25 d. vienu iš šių būdų:

- pristatyti užpildytą ir pasirašytą originalą Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, 302 kab.;
- pateikti elektroniniu paštu vida.ivanovskaja@salcininkai.lt pasirašytą ir skenuotą arba pasirašytą elektroniniu parašu;
- išsiųsti paštu adresu: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui, Vilniaus g. 49, Šalčininkai, LT-17116.

NVŠ teikėjai, kurių NVŠ programos buvo akredituotos ir vykdomos 2019 m. I pusmetį ir kurie nekeis programos turinio, išskyrus informacijos apie numatomą grupių skaičių ir programos vykdymo vietą, iki rugpjūčio 25 d. ankščiau išvardytais būdais turi pateikti tik prašymą dėl programos akreditacijos pratęsimo. Prašyme reikia nurodyti programos pavadinimą, KTPRR kodą bei planuojamą grupių skaičių ir programos įgyvendinimo vietą(-as) (prašymo forma pridedama).

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistę Vidą Ivanovskają, 302 kab., tel. (8 380) 30 181, vida.ivanovskaja@salcininkai.lt

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

PARAIŠKOS FORMA

PRAŠYMAS DĖL PROGRAMOS AKREDITACIJOS PRATĘSIMO

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook