Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :LL3 kūrybinės komandos stažuotė Vokietijoje ir Lenkijoje

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

LL3 kūrybinės komandos stažuotė Vokietijoje ir Lenkijoje
2018-11-14

Pamoka kitaip? Daugiau dėmesio mokiniui ar nauji metodai? Tokie klausimai kyla ne vienam mokytojui, siekiančiam savo mokinių pažangos. Įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos projektą „Lyderių laikas 3“ Šalčininkų rajono kūrybinė komanda, kuriai vadovauja Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistas Edmund Učkuronis, siekia atrasti ir skleisti aktyvių pamokų receptus, aktyvinti pamoką ir siekti mokinių rezultatų ir žinių tobulinimo.

Realizuojant projektą gegužės mėnesį dalis komandos narių dalyvavo stažuotėje Suomijoje ir Estijoje. Praėjusią savaitę kita komandos dalis stažavosi Vokietijoje ir Lenkijoje. Kartu su Kazlų Rūdos, Kaišiadorių, Elektrėnų, Druskininkų, Alytaus, Varėnos kolegomis Šalčininkų komandos nariai lankėsi Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje Berlyne ir domėjosi tarptautiniu PISA tyrimo rezultatais Lietuvos ir Vokietijos kontekste, poveikiu mokymo metodams Vokietijoje. Anot specialistų, tyrimas orientuotas ne tik į mokinių pažangą, bet ir atsižvelgiama į socialinį ekonominį kontekstą. Prieš kurį laiką Vokietijos tyrimo rezultatai buvo ne per geriausi, todėl buvo imtasi tam tikrų priemonių: buvo stiprinamos lingvistinės mokinių kompetencijos, ikimokyklinis ugdymas ir skirta daugiau dėmesio nemotyvuotiems mokiniams, atsirado daugiau visos dienos mokyklų, tačiau vokiečių kolegos negalėjo tiksliai atsakyti, kokios priemonės įtakojo situacijos gerėjimą. Berlyno Zilberšteino pradinėje ir Vokiečių - prancūzų mokyklose Lietuvos mokytojai dalyvavo pamokose. Apibendrindami vizitą jie priėjo prie išvados, kad vokiečių mokytojai yra labai susikoncentravę ties savo dėstomu dalyku, tačiau kartu jie atviri kūrybos laisvei. Apsilankę Berlyno visuomenės informavimo ir komunikacijos centre ir Švietimo ir šeimos reikalų departamente stažuotės dalyviai suprato, kad Vokietijoje organizuojamas aukšto lygio pilietinis ugdymas.Lenkijoje stažuotei buvo pasirinkta Opolės vaivadija, kurioje veikia regioninis švietimo pagalbos centras, užtikrinantis mokytojų konsultavimą ir tikslingą kvalifikacijos kėlimą, mokyklų problemos diagnozavimą ir veiksmingą jos sprendimą. Anot Opolės regioninio švietimo pagalbos centro specialistų, realizuojami investiciniai projektai finansuojami ES struktūrinių fondų ir valstybės lėšomis, tačiau kiekvienas iš jų yra pastarojo tęsinys. Kaip vieną iš sėkmingai įgyvendinamų projektų kolegos pristatė Eksperimentų centro įsteigimą. Susitikę su Bžego miesto meru Ježiu Vrenbiaku (Jerzy Wrębiak) Lietuvos atstovai domėjosi savivaldos institucijų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimu ir švietimo įstaigų finansavimo principais, visos dienos mokyklos organizavimu ir finansavimo šaltiniais.

 Apsilankę Bžego pagrindinėje mokykloje Nr. 6 stažuotės dalyviai dalyvavo lenkų ir anglų kalbų, matematikos ir gamtos pamokose. Aptarę stebėtas veiklas jie priėjo prie išvados, kad pamokose daug dėmesio skiriama savarankiškai mokinių veiklai, taikoma kaupiamojo balo sistema, motyvuojanti mokinius aktyviai dalyvauti pamokose. Bžego medicinos mokykloje Lietuvos pedagogai sužinojo, kaip organizuojamas profesinis suaugusiųjų mokymas: čia sudarytos sąlygos suaugusiems mokytis ir įgyti išsilavinimą neiškrentant iš darbo rinkos, nes mokymas organizuojamas savaitgaliais.Stažuotė Vokietijoje ir Lenkijoje leido praplėsti akiratį ir pasisemti naudingų ir praktikoje pritaikomų žinių, įvertinti savo darbą, mokytis keistis ir keisti kitus, palaikyti ir diegti naujoves, atsisakyti stereotipų.


Inesa Suchocka

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook