Šalčininkų rajono savivaldybė - Naujienos

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Naujienos Spausdinimo versija

2017 - 01 - 11

SOCIALINIO DRAUDIMO POKYČIAI NUO 2017 M. SAUSIO 1 D. Išsamią informaciją rasite čia.2015 - 04 - 13
     Kviečiame smulkaus ir vidutinio verslo įmones registruotis nemokamoms eksporto skatinimo konsultacinėms paslaugoms  gauti

Konsultacijų tikslas - suteikti didžiausią plėtros į užsienio rinkas potencialą turinčioms smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms konsultacijas aktualiose eksporto plėtros srityse.

Įmonių atrankos kriterijai:
• smulkaus ir vidutinio verslo įmonė;
• šiuo metu vykdoma eksporto veikla;
• esamas didelis potencialas eksporto veiklai vystyti.

Eksporto skatinimo konsultacijų sritys:
1. Konsultacijos rinkos (-ų) tyrimo atlikimo srityje:
• Esamos įmonės situacijos analizė, įmonės analizė užsienio rinkos kontekste;
• Bendra šalies, sektoriaus ir rinkos situacijos apžvalga.

2. Konsultacijos internacionalizacijos strategijos parengimo srityje:
• Įmonės veiklos užsienio rinkose patirties ir pajėgumų analizė;
• Internacionalizacijos galimybių ir grėsmių tikslinėje užsienio rinkoje (-ose) analizė;
• Įmonės strateginių internacionalizacijos tikslų iškėlimas;
• Internacionalizacijos strategijos įgyvendinimas, kontrolė, monitoringas.

3. Konsultacijos plėtros efektyvumo didinimo srityje.

Konsultacinių paslaugų gavėjų skaičius – 11 smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių iš Akmenės raj., Druskininkų, Klaipėdos raj., Mažeikių raj., Šakių raj., Šalčininkų raj.  Vilkaviškio raj. ir Vilniaus m. savivaldybių.

Vidutiniškai vienai įmonei skiriama apie 100 val. nemokamų konsultacinių paslaugų.

Atranką vykdo ir konsultacijas teikia UAB „Ekonominės konsultacijos ir tyrimai“.

Konsultacijos teikiamos iki 2015 m. liepos 24 d. Kviečiame įmones paskubėti ir registruotis!
Registracija* vyksta iki 2015 m. balandžio 22 d.

Išsamesnė informacija: Tel. +370 5 2526225, Kristina Leipuvienė, mob. +370 656 93609, kristina@ekt.lt

Plačiau apie eksporto skatinimo konsultacijas EKT tinklalapyje: http://www.ekt.lt/naujienos/kvieciame-svv-imones-pasinaudoti-nemokamomis-eksporto-skatinimo-konsultacijomis/

Sigutė Dautartaitė
Mokymo projektų vadovė
+370 655 52135

sigute@ekt.lt
www.ekt.lt
www.ektmokymai.lt


2015 - 03 - 12   Kviečiame dalyvauti Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkurse

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2015 m. jau aštuntą kartą organizuoja konkursą, kurio metu Nacionaliniais atsakingo verslo apdovanojimais bus pagerbtos pažangiausios įmonės, 2014 m. nuveikusios daugiausia darbų įmonių socialinės atsakomybės srityje ir labiausiai prisidėjusios prie socialinės atsakomybės principų plėtojimo verslo sektoriuje.

Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo konkurse gali dalyvauti ir būti apdovanotos įvairaus dydžio įmonės. Kiekviena iš Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo nominacijų skirstoma į 3 kategorijas, atskirai apdovanojant: labai mažas, mažas ir vidutinės įmonės; dideles įmones; tarptautinės įmones ar jų filialus/atstovybes, veikiančias Lietuvoje. Labiausiai pasižymėjusios įmonės pagerbiamos pagrindiniu apdovanojimu - „Socialiai atsakinga įmonė“.

Įmonių paraiškas reikia pateikti DOC ir PDF formatais elektroniniu paštu adresu nava@socmin.lt iki 2015 m. balandžio 10 d. dienos imtinai.
Detalesnę informaciją, taip pat paraiškų formas galima rasti čia.

Platesnė informacija: Socialinės partnerystės skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai atliekanti skyriaus vedėjo funkcijas, Liudvika Žirkauskaitė, tel. 8 706 68213.


2015 - 01 - 29   Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę NR. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Priemonės tikslas: Paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau - MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Remiamos veiklos: Grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir (ar) Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose.

Galimi pareiškėjai: Viešoji įstaiga „Versli Lietuva“, verslo asociacijos, pramonės, prekybos ir amatų rūmai, klasterio koordinatorius, viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra.

Atrankos būdas: Projektų konkursas vienu etapu.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma, Eur: 500 000,00 Eur (penki šimtai tūkstančių eurų).

Kvietimo suma, Eur : 4 633 920,00 eurų (keturių milijonų šešių šimtų trisdešimt trijų tūkstančių devynių šimtų dvidešimt eurų).

Paraiškos gali būti teikiamos nuo  2015-01-19 d. 9.00 val. iki 2015-04-20 d. 16.00 val.

Kita informacija: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 patvirtintomis „Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis“ (toliau - Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau - DMS), išskyrus šiose Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu

Paraiškų pateikimo būdas: Paraiška turi būti atsiųsta naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatyta į VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, kartu pateikiant ir jos elektroninę laikmeną.

Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2015 m. gegužės 21 d. 16:00 val.
Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios paraiškas, pavadinimas: VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – LVPA), Savanorių pr. 28, LT-03116, Vilnius.

Konsultuojančių įgyvendinančiosios institucijos darbuotojų vardai, pavardės, kontaktai (el. paštas, telefonas): LVPA Komunikacijos skyriaus vyresnysis informavimo specialistas Deividas Petrulevičius, el. p. deividas.petrulevicius@lvpa.lt, tel. (8 5) 268 7411.
LVPA Verslo projektų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Agnė Vaitkūnienė,
el. p. agne.vatikuniene@lvpa.lt, tel. (8 5) 212 6670.

2014 - 11 - 26    Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir VšĮ „Versli Lietuva“ kviečia dalyvauti informatyviame renginyje „Atraskite galimybes savo verslui“.

Renginys įvyks 2014 m. gruodžio 3 d. 10 val. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Vilniaus g. 49, Šalčininkai, II aukštas).

Renginio metu bus pristatytos 2014 - 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų galimybės. Tai puiki galimybė sužinoti visą aktualią informaciją apie naują verslo plėtros finansavimo laikotarpį. Bus kalbama apie rajono specifiką, aktualias problemas steigiant ar plečiant verslą būtent mūsų rajone.

Renginyje savo pranešimus pristatys Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA), Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), UAB „Invega“ ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovai.

Raginame verslininkus nepraleisti geros progos sužinoti visą rūpimą informaciją apie naują ES finansavimo laikotarpį.

Apie savo dalyvavimą renginyje prašome informuoti el. paštu: donata.asmankeviciene@salcininkai.lt

Renginio programa


 

2014 - 10 - 24    Ūkio ministerija kviečia dalyvauti Antikorupcinių verslo iniciatyvų atrankoje

Jungtinių Tautų iniciatyva gruodžio 9 diena yra paskelbta Tarptautine antikorupcijos diena, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į korupcijos problemą bei paskatinti užkirsti jai kelią. Siekdama ugdyti visuomenės sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai Lietuvoje, užtikrinti visuotinį aktyvų dalyvavimą korupcijos prevencijoje, skatinti bei įvertinti antikorupcines verslo iniciatyvas, Ūkio ministerija jau trečius metus skelbia antikorupcinių verslo iniciatyvų atranką. Veiksmingiausių antikorupcinių verslo iniciatyvų iniciatoriai bus apdovanoti Tarptautinės antikorupcijos dienos minėjime.

Kviečiame verslininkus iki š. m. lapkričio 14 d. užpildyti Antikorupcinių verslo iniciatyvų paraišką, pristatant 2014 metais vykdytą ar vykdomą antikorupcinę verslo iniciatyvą, ir atsiųsti paraišką į Ūkio ministeriją.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis j Ūkio ministerijos Verslo aplinkos gerinimo departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus vedėją Ramintą Krulikauskienę (tel. 8 706 64617, ei. p. raminta.krulikauskiene@ukmin.lt) arba vyriausiąją specialistę Indrę Andrijauskienę (tel. 8 706 64770, ei. p. indre.andrij auskiene@ukmin. lt).
Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-11 16:14:47