Šalčininkų rajono savivaldybė - Neformalusis vaikų švietimas

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Neformalusis vaikų švietimas Spausdinimo versija

Kvietimas neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, pretenduojantiems į jų vykdomų NVŠ programų tikslinį finansavimą, teikti paraiškas


Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformalusis vaikų ugdymas gerina įvairaus amžiaus vaikų meninius ir kūrybinius įgūdžius, suteikia galimybę prasmingai praleisti laisvalaikį, pagerina bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.

Šalčininkų rajono savivaldybė, skatindama neformalųjį vaikų ugdymą, 2017 metais paskirstė 91,0 tūkst. Eur valstybės tikslinės dotacijos moksleivių būreliams po pamokų finansuoti. Per šių metų I-ąjį pusmetį NVŠ programas lankė virš 730 rajono pagal bendrojo ugdymo programas besimokančių 1–12 klasių mokinių, II pusmetį būrelius lanko virš 960 mokinių. Didėja ne tik finansavimas neformaliajam ugdymui, bet ir popamokinės veiklos pasiūla – I pusmetį mokiniai galėjo rinktis iš 37 būrelių, II pusmetį - iš 39. Būreliai labai įvairūs– sporto, muzikos, kalbų, šokių, informacinių technologijų, pilietiškumo, teatro ir kt. Dauguma jų yra nemokami, nes jų veiklą finansuoja Šalčininkų rajono savivaldybė, skirdama programų teikėjams NVŠ krepšelio lėšas. Mokamų būrelių kainą teikėjas privalo sumažinti savivaldybės skiriamu NVŠ krepšelio vienam vaikui dydžiu.

Tėvai ir vaikai, išsirinkę pageidaujamą programą iš akredituotų NVŠ programų sąrašo, turi kreiptis tiesiogiai į išsirinktos programos vykdytoją – NVŠ teikėją. Programos teikėjas turi suteikti visą informaciją apie savo vykdomą programą ir jos finansavimą. Pasirinkus programą, kurią vaikas nori lankyti, turi būti pasirašoma sutartis tarp teikėjų ir tėvų (globėjų) ar mokinių. NVŠ lėšomis finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa.

Šalčininkų rajono savivaldybės akredituotų NVŠ programų sąrašas (spalio 1 - gruodžio 31 d.)

Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-29 14:53:57