Šalčininkų rajono savivaldybė - Nelietuviškų asmenvardžių linksniavimas

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Nelietuviškų asmenvardžių linksniavimas Spausdinimo versija

Lietuvių kalboje žodžių tarpusavio santykiai daugiausia reiškiami galūnėmis, todėl ir lietuviškuose tekstuose pasitaikantys įvairios kilmės asmenvardžiai (tiek adaptuoti, tiek rašomi originalo forma) paprastai gramatinami, jiems pridedamos lietuviškos reikiamo linksnio galūnės.

Autentiški asmenvardžiai negramatinami, kai vartojami nerišliame tekste, pavyzdžiui, afišose, knygų antraštėse, adresuose, rekvizituose, sąrašuose, blankuose, skliaustuose šalia adaptuotų asmenvardžių ir pan.

Rišliame tekste ar žodžių junginyje NEGRAMATINAMI:

Asmenvardžiai, kurie baigiasi kirčiuotu balsiu (grafiškai toks baigmuo gali būti išreikštas balse, keliomis balsėmis arba balse ir priebalse), pvz.: Debussy (Debiusi̇̀), Hugo (Hugò), Camus (Kamiù);

Asmenvardžiai, kurie baigiasi balsių sandūra ar dvibalsiu, pvz.: Romeo (Romeo), Peltrow (Peltrou);

Moterų pavardės (išskyrus pavardes, kurios baigiasi a), pvz.: Vanda Kravčionok, Vandos Kravčionok, Vandai Kravčionok ir t. t., bet Irina Rozova, Irinos Rozovos, Irinai Rozovai ir t. t.

Rišliame tekste ar žodžių junginyje GRAMATINAMI:

Lietuvos Respublikos piliečių vardai ir pavardės, net jei asmens pase nurodyta ir nesugramatinta vardo ir pavardės forma, pvz.: Michal Mackevič rišliame tekste bus Michalas Mackevičius, Michalo Mackevičiaus, Michalui Mackevičiui ir t. t. Česlav Olševski – Česlavas Olševskis, Česlavo Olševskio, Česlavui Olševskiui ir t. t. O kad nekiltų abejonių dėl asmens tapatybės, patartina greta sugramatintos vardo ir (ar) pavardės formos skliausteliuose nurodyti pase fiksuotąją, pvz., padėkos raštas įteiktas Zbignevui Jedinskiui (Zbignev Jedinskij).

Lietuviškos linksnių galūnės prie autentiškų asmenvardžių dedamos trimis būdais: po apostrofo (siekiant asmenvardžio tikslumo), pvz.: Andreas (Andrėjasas) – Andreas’as, Andreas’o, Andreas’ui..., tiesiai prie baigmens arba keičiant baigmenį (kai tikslumas nėra svarbus ar siekiant grafinio paprastumo), pvz.: Andreas – Andreasas, Andreaso, Andreasui... Apie tokių asmenvardžių gramatinimą žiūrėti: http://www.vlkk.lt/aktualiausios-temos/svetimvardziai/gramatinimas.

Taip pat apie baltarusiškų (gudiškų), latviškų, lenkiškų, ukrainietiškų vardų ir pavardžių gramatinimą žr. http://www.vlkk.lt/nutarimai/svetimvardziai.html.


Parengė Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Agneška Lukaševič

Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-05 08:22:56