Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Dėl 2019 m. paramos kaimo bendruomenių veiklai

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Dėl 2019 m. paramos kaimo bendruomenių veiklai
2019-06-12

Informuojame Baltosios Vokės krašto bendruomenės centrą, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 3D-342 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2019 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ (01 001 01 03 09) sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas skirti paramą), jums skirta iki 5000,00 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) parama (toliau – Parama) už žemiau nurodytas išlaidas, patirtas įgyvendinant projektą „Baltosios Vokės krašto bendruomenės centro teritorijos sutvarkymas“ Nr. NPKB-19-V-273 (toliau – Projektas).


Eil. Nr.

Išlaidų rūšių pavadinimai pagal veiklos sritį

Duomenys įvertinus paraišką, Eur

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma be PVM/

su PVM (reikiamą pabraukti)

Prašoma kompensuoti tinkamų finansuoti išlaidų suma

 be PVM/

su PVM

 (reikiamą pabraukti)

Pareiškėjo nuosavomis lėšomis apmokamų tinkamų išlaidų suma be PVM/

su PVM, (reikiamą pabraukti)

1.

Tvoros įrengimo darbai

3049,20

3049,20

-

2.

Tvoros segmentai

930,01

930,01

-

3.

Stulpai tvoros segmentui

421,44

421,44

-

4.

Mechanizmai

363,00

363,00

-

5.

Betonas

272,25

236,35

35,90

6.

Įvažiavimo vartai

242,00

-

242,00

7.

Apkaba centrinė žalia

249,74

-

249,74

8.

Praėjimo vartai

121,00

-

121,00

 

Iš viso:

5 648,64

5 000,00

648,64

 

Agentūra, gavusi iš banko, tvarkančio jos sąskaitas išrašą apie Valstybės iždo departamento pervestas lėšas, paramos gavėjui į paramos paraiškoje nurodytą paramos gavėjo sąskaitą perveda 70 proc. skirtos paramos sumos dydžio avansą 3500,00 Eur.

Projektas turi būti įgyvendintas ir mokėjimo prašymas pateiktas NMA teritoriniam skyriui (priklausomai pagal rajoną) per paramos paraiškoje ir Taisyklių 20.3 papunktyje įtvirtintą terminą iki 2019 m. spalio 31 d.

Mokėjimo prašyme, deklaruojamos patirtos ir apmokėtos išlaidos, pridėdami išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentai arba jų kopijos, patvirtintos paramos gavėjos vadovo ar paramos gavėjo įgalioto asmens parašu, pridedama įgyvendinto projekto ataskaita, įvykdytų prekių, paslaugų ir darbų, susijusių su projekto įgyvendinimu, pirkimų medžiaga (apklausų pažymos, pirkimo komisijos protokolai, laimėjusiais pripažinti pasiūlymai, sudarytos sutartys ir kt..

Pavėluotai teikiamas mokėjimo prašymas gali būti priimamas (užregistruojamas) dar 15 darbo dienų, tačiau taikomos sankcijos. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami. Kai projektas įgyvendinamas pagal antrąją veiklos sritį, mokėjimo prašymo ir projekto įgyvendinimo terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 6 mėn. terminui, jeigu Agentūrai iki mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos pateikiamas motyvuotas prašymas raštu, kuriame nurodoma projekto įgyvendinimo ir mokėjimo prašymo termino pratęsimo priežastis ir kuriam laikui prašoma terminą pratęsti.

Gauta parama turi būti viešinama. Viešinimo priemonėse turi būti naudojamas Ministerijos logotipas ir nurodyta, kad lėšas projektui įgyvendinti skyrė Ministerija.

 

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook