Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Gyventojai kviečiami teikti paraiškas dėl daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo)

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Gyventojai kviečiami teikti paraiškas dėl daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo)
2019-09-17

Šalčininkų rajono savivaldybė kviečia daugiabučių gyventojus teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal 2019 m. rugpjūčio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-487 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)“ paskelbtą kvietimą.Paramos gavėjai: daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai.

Parama:

Lengvatinis kreditas. Penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo už atliktus statybos rangos darbus dienos apmokant šio kredito bendrų metinių palūkanų dalį, viršijančią 3 procentus, jeigu kredito metinės palūkanos viršija 3 procentus. Kreditas suteikiamas ne ilgesniam kaip 20 metų laikotarpiui.

100 procentų kompensuojant faktines išlaidas, neviršijant Vyriausybės nustatytų dydžių. Atnaujinimo (modernizavimo) projektui (įskaitant Investicijų planą, techninio darbo projekto parengimą ir ekspertizę, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto prieš atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimą, pastato energinio naudingumo sertifikato, parengto ir išduoto po atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, parengimo, techninės (projektavimo) užduoties, topografinio plano parengimo, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimo, statybą leidžiančio dokumento išdavimo išlaidas) parengti. Statybos techninei priežiūrai vykdyti. Atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui administruoti.

30 procentų kompensacija realizavus projektą (įgyvendinus energinį efektyvumą didinančias priemones, tokias kaip išorinių sienų, cokolio ir stogo šiltinimas, langų ir lauko durų keitimas, balkonų stiklinimas, šildymo sistemos pertvarkymas ir pan.).

10 procentų papildoma kompensacija įgyvendinus projektą: daugiabutyje įrengus atskirą ar modernizavus esamą neautomatizuotą šilumos punktą ir įrengus balansinius ventilius ant stovų, arba pertvarkius šildymo sistemą , įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka apmokant kiekvieno mėnesio kredito, paimto daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti, ir palūkanų įmokas, tenkančias daugiabučio namo buto savininkui, turinčiam teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Minimalūs reikalavimai projektams:

- Daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nustatomi: ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

- Daugiabučiams namams, kuriems minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi: skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažinimas ne mažiau kaip 25 procentais, palyginti su šiomis sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

Daugiabučio atnaujinimui (modernizavimui) turi pritarti ir patvirtinti ne mažiau kaip 55 proc. butų ir kitų patalpų savininkų.

Pateiktos paraiškos bus vertinamos ir atrenkamos konkurso būdu, pagal kvietime nurodytus kriterijus. Vienas iš pagrindinių projektų atrankos kriterijų yra projektai, įtraukti į savivaldybių rengiamas ir tvirtinamas Kvartalų energinio efektyvumo didinimo programas, apimančias ne tik daugiabučių namų ar viešųjų pastatų atnaujinimą (modernizavimą), bet ir kitas priemones, sutvarkant gyvenamąją aplinką, laisvalaikio ir poilsio zonas, privažiavimo kelius, kiemus, sprendžiant parkavimo klausimus, modernizuojant gatvių apšvietimo tinklą bei kitus infrastruktūros objektus.
Šalčininkų rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programa.

Iki 2020 m. sausio 31 d. VĮ Būsto energijos taupymo agentūrai turi būti pateiktos paraiškos su patvirtintu investiciniu planu, gyventojų pritarimu daugiabučio modernizacijai ir kitais dokumentais. Gyventojai, norintys dalyvauti daugiabučio atnaujinimo (modernizavimo) programoje, iki š. m. spalio 11 d. su prašymais turi kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyrių (vyr. specialistas Pavel Savel, 203 kab. , tel. (8 380) 183) arba UAB „Tvarkyba“, direktoriaus pavaduotojas Aleksandras Kasparovičius, tel. +370 600 27752.

Prašymai po spalio 11 d. taip pat bus priimami, bet nagrinėjami vėliau.

PRAŠYMO FORMA

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook