Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Informacija butų ir kitų patalpų savininkų bendrijoms

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Informacija butų ir kitų patalpų savininkų bendrijoms
2018-01-10

Skelbiamas butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių kompleksinio planinio veiklos patikrinimo Šalčininkų rajono savivaldybėje 2018 m. grafikas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. DĮV-17 patvirtintas butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių kompleksinio planinio veiklos patikrinimo Šalčininkų rajono savivaldybėje 2018 m. grafikas.

Remdamasis Šalčininkų rajono savivaldybės direktoriaus 2017 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. DĮV-1588, priežiūros ir kontrolės vykdytojas, prieš pradėdamas kompleksinį valdytojo veiklos patikrinimą, raštu ir/arba elektroniniu būdu informuoja valdytoją apie numatomą vykdyti patikrinimą ir nurodo atliekamo patikrinimo pagrindą. Pranešime nurodomas tikrinamų dokumentų sąrašas, kurį valdytojas turi pateikti. Valdytojas, gavęs Savivaldybės administracijos pranešimą apie numatomą planinį kompleksinį patikrinimą, per 15 darbo dienų priežiūros ir kontrolės vykdytojui privalo pateikti pranešime nurodytą informaciją ir dokumentus:

1. Valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentą (paskyrimo aktas, susirinkimų protokolai, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro išrašas);
2. Butų ir kitų patalpų savininkų, daugiabučio namo (toliau – namas) savininkų bendrijos narių sąrašą;
3. Namo bendrojo naudojimo objektų aprašą;
4. Metinį namo priežiūros ūkinį-finansinį planą, bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinį planą;
5. Ilgalaikį namo atnaujinimo planą;
6. Kaupiamųjų lėšų namui atnaujinti sąskaitos sutartį;
7. Informaciją (banko išrašą) apie sukauptų lėšų panaudojimą už tikrinamą laikotarpį;
8. Paslaugų ir rangos darbų pirkimo dokumentus (paslaugų ir rangos darbų pirkimo taisyklės, kai teisės aktai reikalauja nusistatyti pirkimo taisykles; paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygos);
9. Informaciją ar dokumentus apie per tikrinamą laikotarpį vykdytus pirkimus (sprendimas, sutartys, aktai, sąskaitos);
10. Informaciją apie interneto svetainę, skelbimų lentas, taikomas informacijos pateikimo patalpų savininkams priemones;
11. Informaciją (duomenis) apie butų ir kitų patalpų savininkų rašytinius prašymus ir pretenzijas dėl informacijos teikimo;
12. Metinę veiklos ataskaitą, jos pateikimo patalpų savininkams duomenis;
13. Informaciją apie per tikrinamą laikotarpį šauktus patalpų savininkų, bendrijos narių susirinkimus ar balsavimą raštu (protokolas, dalyvių sąrašas, dokumentai (informacija) apie susirinkimo sušaukimą);
14. Kitus priežiūros ir kontrolės vykdytojo nurodytus duomenis (dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registrui ar Nekilnojamojo turto registrui, civilinės atsakomybės draudimą, įgaliotinių rinkimus ir kt.).

Patikrinimas atliekamas pagal valdytojo pateiktą informaciją ir dokumentus (dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus), nedalyvaujant valdytojui. Pateikiamos dokumentų kopijos (išrašai) turi būti su tikrumo žyma („Kopija tikra“, „Nuorašas (Išrašas) tikras“).

Apie atliktą patikrinimą valdytojas informuojamas raštu ir / arba telefonu, elektroniniu paštu, ir kviečiamas pasirašyti aktą.

Vadovaujantis Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. DĮV-11 butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau - bendrojo naudojimo objektų valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės vykdytoju paskirtas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas Romuald Grabštunovič.

Š. m. kovo mėnesį priežiūros ir kontrolės vykdytojas raštu ir/arba elektroniniu būdu informuos valdytoją (-us) (pagal kompleksinį planinį patikrinimo grafiką) apie numatomą (-us) vykdyti patikrinimą (us).

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistą Romualdą Grabštunovič tel. (8 380) 30 182, el.p. romuald.grabstunovic@salcininkai.lt.

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook