Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Gaisrinė sauga grūdų džiovyklose

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Gaisrinė sauga grūdų džiovyklose
2018-06-13

2018 m. birželio 12 d. Šalčininkų rajono savivaldybėje Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų iniciatyva buvo suorganizuotas seminaras tema „Gaisrinė sauga grūdų džiovyklose“, kuriame dalyvavo rajono ūkininkai bei valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai iš Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Trakų ir Varėnos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų. Atvykti į rajoną ir pravesti susirinkusiems seminarą sutiko UAB „Agrosistemos“ direktorius Audrius Guzevičius bei vadybininkas Linas Vyšniauskas, o taip pat jų iniciatyva seminare dalyvavo ir Feerum grūdų džiovyklų gamyklos Lenkijoje komercijos direktorius Woiciech Marciniszyn.Poreikis suorganizuoti tokį susitikimą su ūkininkais, priešgaisrinės priežiūros pareigūnais bei grūdų džiovyklų tiekėjais kilo dėl to, kad vien Šalčininkų rajone vidutiniškai 1-2 kartus per metus įvyksta gaisrai grūdų džiovyklose. Dažnai tokie gaisrai pridaro ne tik didelių derliaus nuostolių, bet dėl jų nepataisomai sugadinama brangi įranga ir greta esantys statiniai, kyla pavojus darbuotojams, o taip pat tokių gaisrų gesinimas dėl savo specifikos yra pavojingas ir ugniagesiams gelbėtojams. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams tiriant gaisrų priežastis taip pat iškyla klausimų ir dvejonių, kadangi trūksta žinių apie džiovyklų veikimo principus, sandarą, priežiūros aspektus. Todėl buvo iškelti tokie šio susitikimo tikslai: suteikti daugiau informacijos rajono ūkininkams ir pareigūnams, tiriantiems gaisrų priežastis, apie saugų minėtos įrangos eksploatavimą; priminti, kaip svarbu laikytis gamintojų nurodymų bei išgryninti galimų eksploatavimo taisyklių nežinojimą.

Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui Vitalijui Kapustai tarus įžanginį žodį ir paminėjus temos aktualumą, UAB „Agrosistemos“ vadovas Audrius Guzevičius pristatė apibendrintą informaciją apie grūdų džiovyklas bei jų veikimo principus, o svarbiausia – išskyrė 8 pagrindines priežastis, dėl kurių grūdų džiovyklose kyla gaisrai. Pasak jo bei remiantis gamintojo instrukcijomis, džiovinti galima tik išvalytus grūdus. Taip pat svarbu vengti aplinkoje esančių dulkių, nestatyti džiovyklų prie grūdų valomųjų įrenginių, prie džiovyklos nerūkyti ir nemesti greta nuorūkų. Jeigu grūdai itin drėgni, jų negalima džiovinti nepertraukiamai, tai daryti reikėtų dalimis. Gaisras džiovykloje gali kilti ir tada, jeigu yra nustatoma per didelė temperatūra, taip pat sandėliuojant drėgnus grūdus bei įrengiant džiovyklose patobulinimus be gamintojo žinios. Ir, žinoma, labiausiai nuo ūkininkų priklausanti galima gaisro kilimo priežastis – atitinkamas džiovyklų eksploatavimas, valymas ir priežiūra.

Toliau Feerum gamyklos komercijos direktorius Woiciech Marciniszyn pademonstravo grūdų džiovyklų saugios eksploatacijos filmuotą medžiagą, kur išilginiuose džiovyklų pjūviuose matoma visa džiovinimo eiga. Gamyklos atstovas kaip pavojingiausią grūdinę kultūrą išskyrė kukurūzus, kurių džiovinimo temperatūra siekia net 130-140oC. Pasak jo, labai svarbu, kad šios kultūros užterštumas, grūdams praėjus per džiovyklos būgninį valytuvą, neviršytų 2 proc., kadangi tokie neišvalyti kukurūzai džiovinimo zonoje gali ilgiau užsilaikyti. Tokiu būdu grūdai su šiukšlėmis pasiekia aukštesnę temperatūrą, o taip pat nuo grūdų džiovinimo metu atskilus lukštams ir jų laiku nenuvalius, jie užsidega. Taigi, Feerum gamyklos komercijos direktorius taip pat kaip esminę gaisrų kilimo priežastį nurodė grūdų džiovyklų technologinių procesų bei eksploatacijos taisyklių pažeidimus.

Žinoma, apžvelgta ir kitų šalių patirtis rūpimu klausimu. Woiciech Marciniszyn pasidalino mintimis, jog gaisrinė sauga grūdų džiovyklose ne visur lieka paskutinėje vietoje. Štai Vokietijoje, Prancūzijoje ir Austrijoje grūdų džiovyklos parduodamos tik su įrengtu sausvamzdžiu, prie kurio yra sumontuotas gaisrinio automobilio žarnos prijungimas. Tokiu būdu, nerizikuojant ugniagesių sveikata ir gyvybe, vanduo yra paduodamas per sausvamzdį ir gaisras efektyviai užgesinamas su mažiausiais nuostoliais ir nedidele rizika. Tuo tarpu Lietuvoje ir kitose šalyse, nesant tokio reikalavimo, ugniagesių darbas daugiausia vyksta aukštyje su didele rizika bei bet kada galinčiomis sugriūti konstrukcijomis. Pasak Feerum gamyklos atstovo, Lietuvoje sausvamzdžio įrengimo prie džiovyklos kaštai ūkininkams padidėtų 500-1000 eurų. Bet, žinoma, nesant tokiai prievolei, gamintojai dėl konkurencijos to daryti kol kas neketina.

Apibendrinant visą informaciją, išgirstą susitikimo metu, galima daryti kelias išvadas. Pirmoji iš jų tokia, kad tik nuo tinkamo ir saugaus grūdų džiovyklos eksploatavimo labiausiai priklauso gaisrų kilimo rizika. Bei, žinoma, išskirtas trūkstamas teisinis reglamentavimas dėl papildomos įrangos įrengimo - sausvamdžio, kuris būtų didžiausias pagalbininkas gaisrų gesinimo metu - efektyviai ir greitai užgesintas gaisras, apsaugotas ūkininkų turtas bei saugesnis ir paprastesnis darbas ugniagesiams gelbėtojams.

Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai apgailestauja, kad visgi ūkininkai susirinko negausiai, tokiu būdu ne itin parodė susidomėjimą saugumu savo ūkyje, juolab, kad pas kai kuriuos tokie gaisrai ne jau ne kartą pridarė didelių nuostolių - sunaikino derlių bei apgadino turtą. Pareigūnai viliasi, kad seminare dalyvavę ūkininkai bus labiau informuoti apie galimą gaisrų kilimo riziką grūdų džiovinimo įrenginiuose, kreips didesnį dėmesį įrenginių priežiūrai ir tinkamam jų eksploatavimui. Už suteiktas žinias ir skirtą laiką jie dėkingi UAB „Agrosistemos“ bei Feerum grūdų džiovyklų gamyklos Lenkijoje atstovams.


Šalčininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos informacija

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook