Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Skelbiamas konkursas finansavimui iš Jaunimo programos gauti 2019 m.

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Skelbiamas konkursas finansavimui iš Jaunimo programos gauti 2019 m.
2018-11-02

Jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos ir neformalios jaunimo grupės, respublikinių jaunimo organizacijų padaliniai, veikiantys Šalčininkų rajono teritorijoje, su jaunimu dirbančios organizacijos, vykdančios darbą ir atvirąjį darbą su jaunimu kviečiamos teikti jaunimo projektų paraiškas finansavimui iš Jaunimo programos gauti.

Siekiantys gauti paramą jaunimo projektai turi būti nukreipti į jaunimui aktualių problemų sprendimą bei jaunimo įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą skatinimą. 2019 m. ypatingai akcentuojamas jaunimo socialinės atskirties problemos sprendimas.

2019 metų konkurso prioritetai:
• mažinti socialinę jaunimo atskirtį (jaunų bedarbių, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio jaunimo);
• skatinti savanorišką jaunimo veiklą;
• plėtoti atvirąjį darbą su jaunimu.

Jaunimo programos lėšos yra skiriamos pagal šias kryptis:
• jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimo projektams (konferencijos, seminarai, akcijos, mokymai, susitikimai jaunimo situacijai aptarti, problemoms išspręsti ir t.t.) remti;
• jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimo projektams, naudingiems bendruomenėms, remti;
• jaunimo informacinės ir konsultacinės veiklos plėtojimo projektams;
• projektams, skatinantiems ir plėtojantiems jaunimo, jaunimo organizacijų, savivaldos ir kitų įstaigų partnerystę bei bendradarbiavimą savivaldybės, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyje;
• projektams, kuriais siekiama mažinti jaunų žmonių socialinę atskirtį ir jiems padėti (neįgaliems, socialiai remtiniems, nesimokančiam ir neturinčiam nuolatinio darbo, atsidūrusiam krizinėje situacijoje jaunimui);
• nevalstybinių jaunimo organizacijų ir / ar jų asociacijų įregistravimo, registracijos duomenų keitimo išlaidoms kompensuoti;
• atvirosioms jaunimo erdvėms steigti ir atvirąjį darbą su jaunimu vykdyti.

Paraiškų teikimo terminas: nuo š. m. lapkričio 2 d. iki š. m. gruodžio 14 d., 12.00 val.

Projektinių veiklų pradžia: 2019 m. balandžio 1 d.

Jaunimo projektų rėmimą iš Jaunimo programos lėšų reglamentuoja Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-222 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo programos nuostatų, patvirtintų Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-690 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo programos nuostatų patvirtinimo“, pakeitimo“ patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo programos nuostatai.

Dėl papildomos informacijos ar konsultacijos kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatorę Justyna Balion tel. (8-380) 57 006 arba el. paštu justyna.balion@salcininkai.lt

Pagalba pareiškėjui:

Jaunimo projektų konkurso nuostatai

Nuostatų priedai:

•Paraiškos forma organizacijoms – 1 priedas
•Neformalių jaunimo grupių paraiškos forma – 2 priedas
•Jaunimo projektų finansavimo sutartis – 3 priedas
•Jaunimo projektų vykdytojų ir dalyvių sąrašas – 4 priedas

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook