Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/w9571/domains/salcininkai.lt/public_html/mod/anti_spam.php on line 37 Warning: strpos(): Empty needle in /home/w9571/domains/salcininkai.lt/public_html/m/m_article/files/v_article.php on line 296

Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Šalčininkų rajono savivaldybė skelbia konkursą VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos
Šalčininkų rajono savivaldybė skelbia konkursą VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms užimti
2018-07-12

Įstaiga: Viešoji įstaiga Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Šalčininkų savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros pelno nesiekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal Įstaigai suteiktą licenciją.

Įstaigos buveinės adresas: Nepriklausomybės g. 38, 17115 Šalčininkai.

Pareigybė: VšĮ Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius.

Darbo pobūdis: organizuoti Įstaigos veiklą, vadovauti Įstaigos darbuotojams, įgyvendinant pagrindinius Įstaigos tikslus ir uždavinius, užtikrinti efektyvų Įstaigai patikėto turto panaudojimą, saugumą, organizuoti ir vykdyti Įstaigos įstatuose numatytą veiklą, realizuoti šios Įstaigos veiklos strategiją ir veiklos planą.


Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Reikalavimai pretendentams:


1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

3. turėti ne mažiau kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį).

4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

6. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

7. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

8. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);

10. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

Pretendento papildoma kompetencija laikoma:

1. vadovavimo sveikatinimo veiklos valdymo subjektams (ar jų padaliniams, filialams)
patirtis;

2. įgytas aukštasis universitetinis ar jam prilygintas biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, odontologijos, farmacijos, visuomenės sveikatos, slaugos ar reabilitacijos studijų krypčių išsilavinimas (magistro kvalifikacinis laipsnis), biomedicinos mokslų studijų srities medicinos ir sveikatos arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupių, arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, teisės arba viešojo administravimo studijų krypties mokslo laipsnis.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti viešame konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

3. savo, kaip Įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduoja, veiklos programą;

4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;

5. užpildytą pretendento anketą (pridedama).

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po viešo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Šalčininkų rajono savivaldybės interneto svetainėje.


Dokumentai pateikiami iki 2018 m. liepos 14 d., Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Juridiniame ir personalo skyriuje, adresu: Vilniaus g, 49, Šalčininkai, 210 kabinete. Išsamesnė informacija teikiama tel. 8 380 20208, 8 380 30186, el. paštu: juristai@salcininkai.lt

 

Skelbimo data: 2018-07-02

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook