Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Šaukiamas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Šaukiamas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis
2019-10-30

Eilinis Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis įvyks š. m. lapkričio 5 d. 10.00 val. 

Tarybos sprendimų projektus rasite čia.

Sprendimų projektų archyvas

Sprendimų archyvas

POSĖDŽIŲ TRANSLIACIJOS


Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos
2019 m. lapkričio 5 d. posėdžio
DARBOTVARKĖ

 

Eil.
Nr.
Svarstomų klausimų turinys
1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo
2. Dėl Šalčininkų rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo
3.  Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo
4. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir biudžetinės įstaigos Šalčininkų Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazijos patikėjimo teise valdymo turto perdavimo Šalčininkų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai
5. Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai
6. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį
7. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilniaus apskrities Vyriausiajam policijos komisariatui 
8. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės atstovo delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę „Vilkauda“
9.  Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąją patalpą
10. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
11. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklai
12. Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį
13. Dėl leidimo atlikti remonto darbus
14. Dėl leidimo išnuomoti negyvenamąsias patalpas Ąžuolų g.3, Eišiškių mieste 
15. Dėl Šalčininkų krašto bendruomenės laisvalaikio ir sporto centro steigimo
16. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 metų vasario 13 d. sprendimo Nr. T-1241 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
17. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-1149 „Dėl mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
18. Dėl Šalčininkų r. savivaldybės privalomojo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
19. Dėl Šalčininkų rajono mokyklų mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
20. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. T-889 „Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo“ panaikinimo
21. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo ir jų nuostatų patvirtinimo
22. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo
23. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo
24. Dėl vienkartinės materialinės pašalpos skyrimo
25. Dėl šeimos stiprinimo Šalčininkų rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo
26. Dėl Šalčininkų rajono Šalčininkų miesto  gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo
27. Dėl pavadinimų suteikimo Šalčininkų rajono Šalčininkų miesto ir Šalčininkų seniūnijos Zavišonių kaimo gatvėms
28. Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo
29. Dėl UAB „Eišiškių komunalinis ūkis 2020-2024 metų veiklos ir plėtros plano patvirtinimo“
Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook