Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Sprendžiama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų problema Šalčininkuose, Baltojoje Vokėje ir Jašiūnuose

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Sprendžiama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų problema Šalčininkuose, Baltojoje Vokėje ir Jašiūnuose
2017-03-10

Šalčininkų rajono savivaldybė jau daugelį metų siekia spręsti nepakankamo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumo Šalčininkų, Baltosios Vokės ir Jašiūnų vartotojams problemą. Planuojamo įgyvendinti projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone (Šalčininkų m., Baltojoje Vokėje ir Jašiūnuose)“ pareiškėja yra UAB „Tvarkyba“, Šalčininkų rajono savivaldybė yra šios veiklos iniciatorė ir partnerė.

Anot Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjos Donatos Ašmankevičienės, Šalčininkų rajono savivaldybė ir UAB „Tvarkyba“ nebūtų finansiškai pajėgios investuoti į beveik dviejų mln. eurų vertės projektą. Todėl aktyviai dalyvaujama ES fondų teikiamos finansinės paramos programose, ieškoma papildomų finansavimo šaltinių.

Praėjusių metų gruodį UAB „Tvarkyba“ ir Savivaldybės administracijos specialistai ne tik pateikė projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone (Šalčininkų m., Baltojoje Vokėje ir Jašiūnuose)“ paraišką pagal priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ Aplinkos projektų valdymo agentūrai, bet ir atliko esamos situacijos analizę, identifikavo problemas.

Projektas orientuotas į trijų veiklų realizavimą: nuotekų surinkimo tinklų statyba Šalčininkų mieste, vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija bei nuotekų valymo įrenginių statyba Baltojoje Vokėje, nuotekų valymo įrenginių statyba Jašiūnuose.

   


Šalčininkuose siekiama padidinti nuotekų tvarkymo sistemos prieinamumą, nes apie 10 proc. vartotojų neturi galimybės prisijungti prie viešojo nuotekų tvarkymo sistemos, jiems neužtikrinamas tinkamas susidariusių nuotekų tvarkymas. Šalčininkuose planuojama nutiesti daugiau negu 1 km nuotekų surinkimo tinklus, prie kurių galės prisijungti 54 vartotojai. Tikslinė grupė – Naujosios, Gėlių, Mėnulio, Saulės, M. Balinskio gatvių gyventojai.

Baltosios Vokės vandentiekio ir nuotekų tinklai statyti 1957 metais ir yra gerokai nusidėvėję, dėl to dažnėja avarinių situacijų. Miestelyje viešąja vandens geriamojo tiekimo sistema naudojasi apie 83 proc. ir nuotekų tvarkymo sistema naudojasi apie 67 proc. miestelio gyventojų. Esamų problemų sprendimas – vandentiekio ir nuotekų tinklų pagrindinėse miesto gatvėse (Vilniaus ir Naujoji g.) rekonstravimas ir naujų nuotekų biologinio valymo įrenginių statyba.

Jašiūnuose viešąja nuotekų tvarkymo sistema naudojasi apie 50 proc. miestelio gyventojų, surenkamos nuotekos nukreipiamos į pasenusius valymo įrenginius. Naujus nuotekų valymo įrenginius planuojama statyti esamų įrenginių teritorijoje.

Ilgą išliekamąją ir reikšmingą gamtosauginę vertę turinčio projekto biudžetą sudaro 1 998 958 eurai, Šalčininkų rajono savivaldybės įnašas – 1 171 855 eurai, paramos lėšos – 825 250 eurų.

Anot Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus specialistų, šiuo metu vykdomi projektavimo ir rangos darbų viešieji pirkimai.

Projektu siekiama ne tik padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei sistemos efektyvumą Šalčininkų rajone, bet ir gerinti gyventojų gyvenimo sąlygas.

   
Informaciją parengė Inesa Suchocka

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook