Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Svarbi informacija kaimo turizmo paslaugų tiekėjams

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Svarbi informacija kaimo turizmo paslaugų tiekėjams
2017-03-20

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamento Šalčininkų skyrius informuoja, kad šiais metais Šalčininkų r. savivaldybės kaimo turizmo sodybose numatyta atlikti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę. Kontrolės tikslas – nustatyti, ar apgyvendinimo paslaugų teikėjai laikosi visuomenės saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir tinkamai juos vykdo. Apgyvendinimo paslaugų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – HN 118:2011). Primename, kad ši higienos norma taikoma ne tik viešbučiams, bet ir toms apgyvendinimo paslaugoms, kurioms leidimas – higienos pasas neišduodamas (kaimo turizmo sodyboms, moteliams, svečių namams, kempingams, turizmo centrams, poilsio namams ir kt.).

Reikalavimai asmenims, teikiantiems apgyvendinimo paslaugas

Asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės akto nustatyta tvarka ir gavę Asmens medicininę knygelę (forma Nr. F048/a), higienos ir pirmosios pagalbos žinias patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Šie dokumentai laikomi apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje.

Apgyvendinimo paslaugų teikėjas, prieš apgyvendinant paslaugų vartotojus, privalo suteikti tikslią, išsamią ir teisingą informaciją apie apgyvendinimo paslaugų teikimo vietą, teikiamas paslaugas, aprūpinimą inventoriumi, vidaus tvarkos taisykles.

Reikalavimai patalpoms

Apgyvendinimo paslaugų kambariai turi būti geros būklės, švarūs ir tvarkingi: juose privalo būti nesuplyšę, nesulūžę baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius, įrengtos nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugojančios priemonės. Kiekvienam vartotojui turi būti skiriamas čiužinys, antklodė, pagalvė, patalynė ir du rankšluosčiai.

Vadovaujantis HN 118:2011 nuostatomis, bendro naudojimo vonios (dušo) ir tualetų patalpos bei jose esantys įrenginiai turi būti nuolat valomi ir dezinfekuojami tam skirtomis dezinfekcinių savybių turinčiomis priemonėmis. Vonios (dušo) patalpų grindys, vonia (dušas), vonioje (duše) patiesti kilimėliai (jeigu tokie yra) valomi ir dezinfekuojami fungicidiniu (grybelio sukėlėją naikinančiu) poveikiu pasižyminčiomis priemonėmis. Patalpos ir įranga turi būti valomos ir dezinfekuojamos, naudojantis priemonėmis, atitinkančiomis savo paskirtį ir gamintojo instrukcijas. Dėl valymo ir dezinfekcijos priemonių duomenų saugos lapų ir naudojimo instrukcijų siūlome kreiptis į pardavėją ar dezinfekcijos priemonių tiekėją. Naudojimo instrukcijos turi būti laikomos apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje.

Reikalavimai vandeniui

Atkreipiame dėmesį, kad kartą per metus ar prieš apgyvendinimo paslaugų teikimo sezono pradžią, apgyvendinimo paslaugų teikėjas privalo atlikti geriamojo (šalto ir karšto) vandens mikrobiologinį tyrimą Legionella bakterijoms nustatyti. Mėginį geriamojo vandens laboratoriniams tyrimams paimti privalo geriamojo vandens laboratorinių tyrimų paėmimui akredituota (atestuota) laboratorija. Legioneliozės profilaktikai svarbu, kad karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra kas 3 mėnesius būtų profilaktiškai pakeliamas iki 66°C ir išlaikoma ne mažiau kaip 25 min. Jeigu paslaugos teikiamos tik tam tikru metų laiku, tyrimas atliekamas prieš apgyvendinimo paslaugų teikimo sezono pradžią. Papildomi vandens tyrimai atliekami, kai vandens tiekimo sistema pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos ar remonto, kai diagnozuojami paslaugų vartotojų susirgimai legionelioze. Tyrimų protokolai saugomi apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje ne trumpiau kaip 2 metus. Visi vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto, valymo, nukenksminimo, profilaktikos darbai turi būti registruojami Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnale. Profilaktinių (techninių) priemonių (darbų) registracijos žurnalas saugomas apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje ne trumpiau kaip 2 metus.

Reikalavimai aplinkai

Paslaugų teikimo teritorija turi būti tvarkinga, nušienauta, švari. Jei yra maudymosi vieta, kuri neįteisinta kaip paplūdimys, tuomet apgyvendinimo paslaugų teikėjai turi pasirūpinti, kad maudymosi vietos būtų pažymėtos, švarios, saugios, o priėjimas prie vandens – neslidus, neklampus ir saugus. Prieš kiekvieno maudymosi sezono pradžią (pagal Lietuvos gamtines sąlygas prasideda birželio mėn. 1 d. ir baigiasi rugsėjo mėn. 15 d.) ir maudymosi sezono viduryje paslaugų teikėjas turi atlikti maudymosi vietos vandens mikrobiologinius tyrimus.

Reikalavimai baseinams ir pirtims

Jeigu apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje yra įrengtas baseinas, jo priežiūra turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ (toliau HN 109:2005) reikalavimus. Jeigu apgyvendinimo paslaugų teikimo vietoje yra įrengta pirtis, jos priežiūra turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-595 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 39:2005 „Pirtys: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ (toliau HN 39:2005) reikalavimams. Primename, kad HN 39:2005 ir HN 109:2005 naujos redakcijos įsigalioja 2017 m. gegužės 1 d.


LilijaUgrevič,
Tel. (8380) 52 056
El. p. lilija.ugrevic@nvsc.lt

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook