Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Tarybos posėdis: rajono bendruomenei svarbūs sprendimai

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Tarybos posėdis: rajono bendruomenei svarbūs sprendimai
2018-02-01

Pirmame šių metų Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti savivaldybės įmonėms ir įstaigoms aktualūs klausimai, Šalčininkų rajono bendruomenei svarbūs sprendimų projektai.

Posėdžiui pirmininkavęs Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič informavo Tarybos narius, kad bus svarstomi 26 sprendimų projektai rajono turto, investicijų, komunalinio ūkio, statybos temomis.Posėdžio pradžioje Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nariai nusprendė išrinkti uždarąsias akcines bendroves atlikti savivaldybės įmonių finansinių ataskaitų auditą, priėmė sprendimus turto valdymo klausimais. Posėdžiui įpusėjus priimtas sprendimas dėl Šalčininkų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos patvirtinimo. Šiuo dokumentu siekiama laikinai įdarbinti 117 rajono bedarbių, sudaryti sąlygas atstatyti darbo įgūdžius, mažinti socialinių pašalpų mokėjimą ir skatinti ieškoti nuolatinio darbo. PLAČIAU.

Tarybos nariai taip pat pritarė Šalčininkų Stanislovo Moniuškos menų mokyklos tarptautinio projekto „Muzikos tiltas Šalčininkai-Lyda“ įgyvendinimui ir skyrė finansavimą iš Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą. Projektu siekiama gerinti Menų mokyklos teikiamų paslaugų kokybę.

Tarybos sprendimu pritarta projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje“ finansavimui ir įgyvendinimui. Ši veikla numato teikiamų viešųjų švietimo paslaugų kokybės gerinimą. Siekiant efektyvaus ir sklandaus gyventojų aptarnavimo planuojama įdiegti elektroninę vaikų ir mokinių registraciją į rajono ugdymo ir švietimo įstaigas, užtikrinti vieno langelio principo taikymą.Tarybos nariai patvirtino Laidojimo, leidimo laidoti išdavimo, kapinių priežiūros ir lankymo, kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašą ir pripažino netekusių galios 2012 metais priimtą dokumentą dėl rajono kapinių lankymo, priežiūros ir laidojimo tvarkos. Naujas teisės aktas nustato leidimų, sprendimų laidoti išdavimo, kapaviečių skyrimo ir laidojimo jose, kapinių priežiūros ir kitų su kapinių tvarkymu susijusių darbų ir paslaugų atlikimo tvarką. Pagal jį, leidimą laidoti išduoda seniūnijų seniūnai (arba įgalioti seniūnijų darbuotojai), leidimai laidoti išduodami mirusiojo giminaičiams, pateikusiems rašytinį prašymą (laisvos formos) ir medicininį mirties liudijimą. Leidimai laidoti ir skirti kapavietę išduodami nemokamai. Tvarką ir švarą kapinėse turi palaikyti kapinių prižiūrėtojas, už kapavietės priežiūrą atsakingas laidojantis asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti ir skirta kapavietė, arba kiti murusiojo giminaičiai. Dokumentas taip pat numato kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir priežiūros organizavimo tvarką. Kapinėse leidžiama lankytis 6.00 – 22.00 val. ( nuo balandžio 1d. iki rugsėjo 30 d.) arba 8.00 – 20.00 val. (nuo spalio 1 d. iki kovo 31 d.), lapkričio 1 – 2 dienomis lankymo laikas neribojamas. Be rašytinio leidimo kapinių teritorijoje draudžiama važinėti bet kokiu transportu.Posėdžio pabaigoje Tarybos nariai patvirtino Šalčininkų rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programą, numatančią pagerinti kompleksišką kvartalų energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti bendrą šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų taršą, pagerinti miesto vaizdą ir taip užtikrinti kvartalų ir viso miesto patrauklumą, gyventojų gyvenimo kokybės pagerėjimą. Priimtas teisės aktas aktualus Šalčininkų ir Baltosios Vokės daugiabučių gyventojams.

Posėdyje taip pat patvirtintos visuomenės sveikatos biuro, socialinių paslaugų įstaigų, Viešosios bibliotekos ir Kultūros centro vadovų ataskaitos.


Informacija parengė Inesa Suchocka

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook