Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Tarybos posėdyje priimti sprendimai svarbūs rajono bendruomenei

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Tarybos posėdyje priimti sprendimai svarbūs rajono bendruomenei
2019-06-27

Šiandien įvykusiame Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 64 sprendimai, aktualūs rajono gyventojams. Politikai nagrinėjo sprendimų projektus turto valdymo, biudžeto, komunalinio ūkio, švietimo ir kt. klausimais.

Švietimo įstaigos atsiskaitė už praėjusių metų veiklą

Patvirtinus darbotvarkę mero Zdzislavo Palevičiaus siūlymu posėdis prasidėjo nuo sprendimų projektų svarstymo švietimo tema.Iš viso patvirtinta trylikos gimnazijų, specialiosios mokyklos, keturių neformalaus ugdymo įstaigų, šešių pagrindinių mokyklų, dešimties lopšelių – darželių, dviejų daugiafunkcių centų 2018 m. veiklos ataskaitos, kuriose patekta veiklos plano tikslų ir uždavinių įgyvendinimo analizė, informacija apie mokinių skaičių, jų dalyvavimą olimpiadose, neformaliajame švietime, konkursuose, pateikiama informacija apie mokinių pasiekimus, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą ir pan.

Posėdyje taip pat patvirtinti penkių švietimo įstaigų, kuriose vykta reorganizacijos procesas, nuostatai. Dieveniškių A. Mickevičiaus ir Eišiškių gimnazijose likviduojami pradinio ugdymo skyriai Milkūnuose ir Purvėnuose. Prie Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos prijungiamos pradinės reorganizuojamos Poškonių pagrindinės mokyklos pradinės klasės. Tokia pati situacija yra ir Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijoje, prie jos prijungtos Šalčininkėlių pagrindinės mokyklos pradinukai. Kalesninkų gimnazija turės naują, Versekos daugiafunkcį, skyrių.- Dėkoju Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai už teigiamus sprendimus švietimo srityje. Situacija yra nagrinėjama, analizuojama, todėl priimti kai kurie sprendimai dėl švietimo įstaigų reorganizacijos. Švietimas reikalauja lėšų, todėl esame dėkingi už tuos sprendimus, kai buvo skiriamos lėšos iš biudžeto. Jos leido įgyvendinti tokį projektą, kaip „Lyderių laikas 3“, kurio dėka susiformavo nauja lyderių komanda. Jos dėka matome kelią, kaip kelti pažangą, ateina žmonės su naujomis iniciatyvomis, naujomis mintimis. Respublikinis projektas baigėsi, tačiau mes su mero palaikymu tęsime projekto idėjas ir kitais mokslo metais. Taip pat dėkoju už skirtas lėšas verslumo ugdymo projektams. Mūsų rajono švietimo įstaigų direktoriai dirba atsakingai ir sąžiningai. 2018 - 2019 m. m. buvo sudėtingi dėl etatinio apmokėjimo įvedimo, tačiau direktoriai suvaldė situaciją, dabar artėja nauja iššūkio banga – iš naujo peržiūrėti etatinį apmokėjimą. Dėkoju už darbą organizuojant brandos egzaminus, kurie mūsų rajone praėjo sklandžiai, negavome pastabų iš Nacionalinio egzaminų centro, - apibendrindama patvirtintas švietimo įstaigų ataskaitas kalbėjo Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Markevič, pastebėjusi, kad vadovai dirba ne vienodomis sąlygomis, tačiau visi įgyvendina savo veiklos planus.

Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič, apibendrindamas švietimo įstaigų veiklą, akcentavo turintis gerą komandą. Kaip bendrą uždavinį jis įvardijo mokymo kokybę ir gerus mokinių pasiekimus.

Organizaciniai klausimai

Patvirtinę švietimo įstaigų ataskaitas ir nuostatus Tarybos nariai patvirtino Savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigybių aprašymus. Prieš mėnesį pareigas eiti pradėjęs direktoriaus pavaduotojos kuruos socialinę, komunalinio ūkio, žemės ūkio, renovacijos ir kt. sritis. Taip pat patvirtintas Seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja kandidatų į seniūnaičius registravimo tvarką, seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarką priklausomai nuo gyventojų skaičiaus, seniūnaičio statusą patvirtinančių dokumentų įforminimą, jo atšaukimo tvarką ir kt.

Sudaryta Šalčininkų rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba ir patvirtinti jos nuostatai. Tarybai pirmininkaus Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gžegož Jurgo, kartu su juo dirbs Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Galina Rogoža, Tarybos narė Jadvyga Sinkevič, Poškonių bendruomenės centro pirmininkė Laima Subočienė, Pabarės bendruomenės centro pirmininkės pavaduotojas Valdemar Voitechovič, Dainavos bendruomenės centro pirmininkė Stanislava Sakovič, Tabariškių bendruomenės centro pirmininkas Henrik Danulevič. Bendruomeninių organizacijų tarybos tikslas - užtikrinti ir skatinti bendruomeninių organizacijų dalyvavimą nustatant, formuojant ir įgyvendinant bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir bendruomeninių organizacijų bendradarbiavimą.

Turto valdymas

Tarybos sprendimu pagal panaudos sutartį Šalčininkų miesto vietos veiklos grupei perduota patalpa Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame administraciniame pastate, esančiame Šalčininkų mst., Vilniaus g. 30. Asociacija įsikurs pirmame aukšte.

Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras gavo Tarybos narių palaikymą ir pritarimą įrengti patalpose oro kondicionavimo sistemą, įstaiga atliks darbus savo lėšomis.

UAB „Šalčininkų autobusų parkas“ kreipėsi su prašymu dėl įmonės transporto priemonių ūkio atnaujinimo ir gavo leidimą įsigyti du naujus autobusus, keturis naudotus ir vieną techninės pagalbos mašiną. Įmonės autobusai veža keleivius ne tik Šalčininkų rajono keliais, ji laimėjusi konkursą dėl keleivių pavėžėjimo Vilniaus rajone, vykdo tarptautinius maršrutus.

Tarybos pritarimu Šalčininkų rajono savivaldybės administracija papildys socialinio būsto fondą ir įsigys vieno kambario butą.Lėšų skyrimas


Skirtas finansavimas nebiudžetinės organizacijoms: Pagyvenusių žmonių asociacijos Šalčininkų skyriui veiklos išlaidoms padengti skirta 500 eurų, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Šalčininkų rajono filialui transporto išlaidoms – 700 eurų, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Šalčininkų padaliniui transporto išlaidoms – 500 eurų, VšĮ „Mūsų gimtasis kraštas“ renginiams organizuoti – 500 eurų, Šalčininkų draugijai „Gera pradžia“ etnografinės sodybos „Pasagėlė“ remontui – 1000 eurų, Šalčininkų baltarusių kultūros centrui „Ranica“ veiklos išlaidos padengti – 1000 eurų, Dailidžių bendruomenės centrui baldams įsigyti – 1000 eurų.

Parama skirta ir religinėms bendruomenėms. Šalčininkėlių Šv Jurgio parapija remontuos Sangeliškių koplyčią, jai skirta 3000 eurų parama, Akmenynės Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresos parapija, gavusi 2000 eurų, remontuos bažnyčios vartus ir tvorą. Butrimonių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios šildymo sistemos remontui skirtas 5000 eurų finansavimas, Pabarės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijai – 2000 eurų bažnyčios tvorai sutvarkyti, Rūdninkų Švč. Trejybės parapijai – 2000 eurų bažnyčios remontui atlikti, Jašiūnų Šv. Onos parapijai - 1900 eurų kelionių transporto išlaidoms padengti, Šalčininkų stačiatikių šv. Tichono parapijai – 2000 eurų maldos namų statybos darbams.Kelio asfaltavimas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, gavusi Tarybos pritarimą, įgyvendins Ragožiškių kaimo Ragožiškių gatvės ruožo asfaltavimo darbus. Komunalinio ūkio skyriaus duomenimis, asfalto danga bus paklota kelio ruože nuo sankryžos su Vilniaus gatvė iki sankryžos su Gėlių gatve, iš viso apie 500 metrų. Planuojama, kad darbai bus atlikti dar šiemet.

Gatvių pavadinimai

Tarybos sprendimu dviem gatvėms suteikti pavadinimai. Dainiškių kaimo (Gerviškių sen.) gatvė gavo Ateities gatvės pavadinimą. Šalčininkų mieste esanti ir į Šalčininkų kaimą vedanti gatvė gavo Naujakurių gatvės pavadinimą.

Planuojama, kad kitas posėdis įvyks rugpjūčio pabaigoje.


Informaciją parengė Inesa Suchocka

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook