Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Teisės aktų paieška (Lietuvos Respublikos Seimo paieškos sistemoje)

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris Nr.40
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2018-06-27 Nr.40
Posėdžio data 2018-06-27 10:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo 21962_DARBOTVARKE-spendimai Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-780 "DĖL MARIJOLIOS ANTUL PASKYRIMO LAIKINAI EITI ŠALČININKŲ RAJONO DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS" PAKEITIMO (Nr. PR-1454) 3476307.docx
3476307_SUPP0.docx
Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SAVIVALDYBĖS-AKTYVIOS BENDRUOMENĖS NARIAI" (Nr. PR-1457) 3506382.docx
3506382_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ PAGAL INTERREG V-A LIETUVA -LENKIJA BENDRADARBIAVIMO PROGRAMĄ (Nr. PR-1458) 3507278.docx
3507278_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-812 "DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. PR-1460) 3470338.docx
3470338_SUPP0.docx
3470338_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-51 ,,DĖL UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VALDYBŲ SUDĖČIŲ" PAKEITIMO (Nr. PR-1463) 3418210.docx
3418210_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO (Nr. PR-1464) 3484449.docx
3484449_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ NEBIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ RĖMIMO PROGRAMOS (Nr. PR-1465) 3511226.docx
3511226_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMOS (Nr. PR-1466) 3507155.docx
3507155_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
10 Dėl buto pardavimo (Nr. PR-1468) 3552479.docx
3552479_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. PR-1469) 3544379.docx
3544379_SUPP0.docx
3544379_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. PR-1461) 3514298.docx
3514298_SUPP0.docx
3514298_SUPP1.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-314 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. PR-1456) 3501092.docx
3501092_SUPP0.docx
Regina Markevič

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS “ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI” ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO (Nr. PR-1459) 3506928.docx
3506928_SUPP0.docx
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D SPRENDIMO NR. T-609 PAKEITIMO (Nr. PR-1467) 3525898.docx
3525898_SUPP2.pdf
3525898_SUPP3.docx
3525898_SUPP1.docx
21958_PR-1467-siuksl_pakeitim
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
16 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 21954_16 Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
17 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo 21955_17 Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
18 Dėl leidimo atlikti remonto darbus 21956_18 Galina Šamašova

Įtrauktas į darbotvarkę
19 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinei įstaigai valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 21957_19 Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
20 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-1045 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 21959_20 Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
21 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-958 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 21960_21 Jelena Uljanovič

Įtrauktas į darbotvarkę
22 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-671 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo. Ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo įstaigų maksimalaus etatų skaičiaus patvirtinimo“ dalinio pakeitimo 21961_22 Jelena Uljanovič

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška