Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Teisės aktų paieška (Lietuvos Respublikos Seimo paieškos sistemoje)

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris Nr.29
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2017-08-29 Nr.29
Posėdžio data 2017-08-29 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo 21564_DARBOTVARKE_pranesejai Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-784 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (Nr. PR-1101) 2547216.docx
2547216_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
3 Dėl buto pardavimo (Nr. PR-1106) 2557760.docx
2557760_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO BEI PARDAVIMO (Nr. PR-1107) 2547288.docx
2547288_SUPP4.docx
2547288_SUPP5.docx
2547288_SUPP6.docx
2547288_SUPP2.docx
2547288_SUPP3.docx
2547288_SUPP11.docx
2547288_SUPP12.docx
2547288_SUPP13.docx
2547288_SUPP1.docx
2547288_SUPP9.docx
2547288_SUPP10.docx
2547288_SUPP7.docx
2547288_SUPP8.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "JAŠIŪNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ UGDYMO APLINKOS MODERNIZAVIMAS" (Nr. PR-1109) 2585145.docx
2585145_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ILGALAIKIO TURTO NURAŠYMO (Nr. PR-1113) 2505680.docx
2505680_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTO DARBUS (Nr. PR-1117) 2613459.docx
2613459_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-1032 ,,DĖL ILGALAIKIO VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO" PAKEITIMO IR VALSTYBĖS TURTO PERDAVIMO (Nr. PR-1118) 2610363.docx
2610363_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "ŠALČININKŲ JANO SNIADECKIO GIMNAZIJOS EDUKACINIŲ ERDVIŲ MODERNIZAVIMAS" (Nr. PR-1122) 2620183.docx
2620183_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PRITARIMO PROJEKTO "BUVUSIOS NAFTOS BAZĖS TERITORIJOS ŠALČININKŲ R.SAV., TURGELIŲ SEN., TABARIŠKIŲ K., SUTVARKYMAS" ĮGYVENDINIMUI (Nr. PR-1124) 2626739.docx
2626739_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO (Nr. PR-1123) 2580812.docx
2580812_SUPP3.docx
2580812_SUPP1.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO ŠALČININKŲ RAJONO BALTOSIOS VOKĖS SENIŪNIJOS BALTOSIOS VOKĖS M GATVEI (Nr. PR-1104) 2561930.docx
2561930_SUPP2.docx
2561930_SUPP1.docx
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PAVADINIMŲ SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS ŽALIOSIOS KAIMO GATVEMS. (Nr. PR-1105) 2562833.docx
2562833_SUPP1.docx
2562833_SUPP2.docx
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO BALTOSIOS VOKĖS SENIŪNIJOS GETVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO IR DUOMENŲ PAKEITIMO (Nr. PR-1110) 2601157.docx
2601157_SUPP1.docx
2601157_SUPP2.docx
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL UAB „VILNIAUS VANDENYS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. PR-1111) 2597927.docx
2597927_SUPP0.docx
2597927_SUPP2.pdf
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KOKYBĖS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. PR-1119) 2559180.docx
2559180_SUPP1.docx
2559180_SUPP0.docx
Romuald Monkevič

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. PR-1114) 2570303.docx
2570303_SUPP0.docx
2570303_SUPP2.pdf
2570303_SUPP3.pdf
Jelena Uljanovič

Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. PR-1115) 2579852.docx
2579852_SUPP1.docx
2579852_SUPP3.docx
2579852_SUPP4.pdf
Jelena Uljanovič

Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. PR-1116) 2580101.docx
2580101_SUPP2.docx
Jelena Uljanovič

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2017-2018 MOKSLO METAMS PATIKSLINIMO (Nr. PR-1125) 2625728.docx
2625728_SUPP0.docx
2625728_SUPP1.docx
Regina Markevič

Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-671 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO, IKIMOKYKLINIO IR NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGŲ MAKSIMALAUS ETATŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. PR-1126) 2625495.docx
2625495_SUPP0.docx
Regina Markevič

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL 2017-2018 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO (Nr. PR-1127) 2625301.docx
2625301_SUPP0.docx
2625301_SUPP1.docx
Regina Markevič

Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-651 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO (Nr. PR-1128) 2625286.docx
2625286_SUPP0.docx
Jelena Uljanovič

Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (Nr. PR-1129) 2580115.docx
2580115_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-155 „DĖL ATLYGINIMO UŽ ŠALČININKŲ STANISLAVO MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS, ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS IR ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLOS TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKESČIO UŽ PASLAUGAS MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. PR-1130) 2413075.docx
2413075_SUPP1.docx
Regina Markevič

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška