Deprecated: Function split() is deprecated in /home/w9571/domains/salcininkai.lt/public_html/m/m_menu/files/v_menu_location.php on line 68

Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Teisės aktų paieška (Lietuvos Respublikos Seimo paieškos sistemoje)

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 48
Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2019-03-28 Nr.48
Posėdžio data 2019-03-28 14:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Registruota
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 Dėl darbotvarkės patvirtinimo 22010_DARBOTVARKE_projekt Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL EIŠIŠKIŲ LAISVALAIKIO IR VERSLO CENTRO STEIGIMO (Nr. PR-1689) 4206835.docx
4206835_SUPP0.docx
4206835_SUPP2.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. PR-1690) 4223464.docx
4223464_SUPP2.docx
4223464_SUPP3.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. PR-1691) 4247632.docx
4247632_SUPP0.docx
4247632_SUPP1.docx
Irena Kolosovska

Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS (Nr. PR-1692) 4247681.docx
4247681_SUPP1.docx
4247681_SUPP0.docx
Irena Kolosovska

Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO DALINIO PAKEITIMO (Nr. PR-1693) 4249938.docx
4249938_SUPP0.docx
Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ LOPŠELIUI - DARŽELIUI ,,ŽILVITIS'' (Nr. PR-1694) 4229917.docx
4229917_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO (Nr. PR-1695) 4230177.docx
4230177_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO 2019 M. VASARIO 13 D. NR.T-1241"DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO"DALINIO PAKEITIMO (Nr. PR-1696) 4244460.docx
4244460_SUPP0.docx
Jelena Uljanovič

Įtrauktas į darbotvarkę
10 dėl 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos patvirtinimo (Nr. PR-1697) 4251878.docx
4251878_SUPP0.docx
4251878_SUPP1.docx
Jelena Uljanovič

Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-62 ,,DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO (Nr. PR-1698) 4247907.docx
4247907_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 30 D. SPRENDIMO NR. T-683 „DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI EIŠIŠKIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI“ PAKEITIMO (Nr. PR-1699) 4230087.docx
4230087_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ (Nr. PR-1700) 4240429.docx
4240429_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-21 SPRENDIMO NR. T-969 „DĖL NEPANAUDOTŲ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. PR-1701) 4256509.docx
4256509_SUPP0.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE MIRUSIŲ ŽMONIŲ PALAIKŲ APŽIŪRĖJIMO, GABENIMO PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TYRIMAMS AR TEISMO MEDICINOS EKSPERTIZĖMS IR TYRIMAMS BEI LAIKINO LAIKYMO (SAUGOJIMO) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. PR-1702) 4259333.docx
4259333_SUPP1.docx
4259333_SUPP0.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-1012 „DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. PR-1703) 4259357.docx
4259357_SUPP0.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-1013 "DĖL PAGALBOS PINIGŲ ŠEIMOMS, GLOBOJANČIOMS (RŪPINANČIOMS) BE TĖVŲ GLOBOS LIKUSIUS VAIKUS, SKYRIMO IR PANAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. PR-1704) 4259567.docx
4259567_SUPP0.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ORGANIZAVIMO, PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI IR MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ŠALČININKŲ RAJONO MOKYKLOSE SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. PR-1705) 4258589.docx
4258589_SUPP0.docx
4258589_SUPP1.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL SOCIALINĖS GLOBOS IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. PR-1706) 4259643.docx
4259643_SUPP0.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. PR-1707) 4261134.docx
4261134_SUPP0.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL ALEKSANDROS SANKOVSKOS ATLEIDIMO IŠ KALESNINKŲ LIUDVIKO NARBUTO GIMNAZIJOS DIREKTORĖS PAREIGŲ (Nr. PR-1708) 4248824.docx
4248824_SUPP0.docx
Zdzislav Palevič

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. PR-1709) 4255119.docx
4255119_SUPP0.docx
4255119_SUPP1.docx
Regina Sokolovič

Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO IŠ NEBIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ RĖMIMO PROGRAMOS (Nr. PR-1710) 4256830.docx
4256830_SUPP0.docx
Josif Rybak

Įtrauktas į darbotvarkę

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška