Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Teisės aktų paieška (Lietuvos Respublikos Seimo paieškos sistemoje)

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2019-05-16
08:20:32
PR-69 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO 4447538.docx
4447538_SUPP0.docx
4447538_SUPP1.docx
2019-05-16
PR-69 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO 4447538.docx
4447538_SUPP0.docx
4447538_SUPP1.docx
2019-05-15
PR-67 DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO BEI ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO 2020 M. 4447295.docx
4447295_SUPP0.docx
2019-05-15
PR-68 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ 2019 METAIS PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO 4441070.docx
4441070_SUPP0.docx
4441070_SUPP1.docx
2019-05-10
PR-64 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2019 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 4404288.docx
4404288_SUPP0.docx
4404288_SUPP1.docx
2019-05-10
PR-65 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO 4429888.docx
4429888_SUPP0.docx
2019-05-10
PR-66 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠEIMOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 4429714.docx
4429714_SUPP0.docx
4429714_SUPP1.docx
2019-05-09
PR-63 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO 4409658.docx
4409658_SUPP1.docx
4409658_SUPP0.docx
2019-05-08
11:28:08
PR-1303 Darbotvarkė: Tarybos posėdis 2019-05-16 Nr.4 darbotvarke.docx
2019-05-08
PR-60 DĖL ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ STANISLOVO RAPOLIONIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 4407647.docx
4407647_SUPP0.docx
2019-05-08
PR-59 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTUOSE, RENGIAMUOSE PAGAL PRIEMONĘ „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (SAULĖS, VĖJO, GEOTERMINĖS ENERGIJOS AR KITŲ, IŠSKYRUS BIOKURO) PANAUDOJIMAS VISUOMENINĖS IR GYVENAMOSIOS (ĮVAIRIŲ SOCIALINIŲ GRUPIŲ ASMENIMS) PASKIRTIES PASTATUOSE“ BEI FINANSAVIMO GARANTIJŲ IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO 4417994.docx
4417994_SUPP0.docx
2019-05-08
PR-61 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ 2019 METAIS PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO 4408456.docx
4408456_SUPP1.docx
4408456_SUPP0.docx
2019-05-08
PR-62 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO UAB "VAATC" STEBĖTOJŲ TARYBOJE IR ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO UAB "VAATC" VALDYBOJE 4365663.docx
4365663_SUPP0.docx
2019-05-07
PR-55 DĖL TURTO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN 4385723.docx
4385723_SUPP0.docx
2019-05-07
PR-56 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ 4415833.docx
4415833_SUPP0.docx
2019-05-07
PR-54 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ 2020 M. NUSTATYMO 4385783.docx
4385783_SUPP0.docx
2019-05-07
PR-53 DĖL ŽEMĖS MOESČIO TARIFŲ NUSTATYMO BEI ATLEIDIMO NUOMOS MOKESČIO 2020 4385816.docx
4385816_SUPP0.docx
2019-05-07
PR-57 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ 4416033.docx
4416033_SUPP0.docx
2019-05-07
PR-58 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-784 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO 4408851.docx
4408851_SUPP1.docx
2019-05-06
PR-52 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ UŽDARYMO 2019 METŲ VASAROS LAIKOTARPIUI 4395925.docx
4395925_SUPP0.docx