Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Teisės aktų paieška (Lietuvos Respublikos Seimo paieškos sistemoje)

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-02-20
PR-1305 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TVARKYBA“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SUBSIDIJAVIMO 3108633.docx
3108633_SUPP0.docx
3108633_SUPP2.pdf
2018-02-20
PR-1306 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 -2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 3111181.docx
3111181_SUPP1.docx
3111181_SUPP3.xls
3111181_SUPP0.docx
2018-02-20
PR-1307 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO 3111057.docx
3111057_SUPP3.docx
3111057_SUPP4.docx
3111057_SUPP1.docx
3111057_SUPP5.docx
3111057_SUPP6.docx
2018-02-19
PR-1301 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 -2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 3099544.docx
3099544_SUPP2.docx
3099544_SUPP3.docx
3099544_SUPP1.xls
2018-02-19
PR-1302 DĖL 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. TARYBOS SPRENDIMO NR. T-785 "DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO 3096232.docx
3096232_SUPP0.docx
2018-02-19
PR-1303 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ "PRIEMONIŲ, UŽTIKRINANČIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO PRIEINAMUMĄ TUBERKULIOZĖS SRITYJE GERINIMAS 2889015.docx
2889015_SUPP1.docx
2018-02-19
PR-1304 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR.T-323 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 3101119.docx
3101119_SUPP0.docx
2018-02-14
PR-1295 NEPANAUDOTŲ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 3089789.docx
3089789_SUPP0.docx
3089789_SUPP1.docx
2018-02-14
PR-1294 Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo 3090368.docx
3090368_SUPP1.docx
3090368_SUPP3.docx
2018-02-14
PR-1298 DĖL 2017 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 3094347.docx
3094347_SUPP0.docx
3094347_SUPP1.docx
2018-02-14
PR-1297 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO 3039393.docx
3039393_SUPP1.docx
3039393_SUPP3.docx
3039393_SUPP5.docx
3039393_SUPP4.docx
3039393_SUPP6.docx
2018-02-14
PR-1296 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 3092005.docx
3092005_SUPP0.docx
3092005_SUPP2.docx
2018-02-14
PR-1300 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 -2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 3087419.docx
3087419_SUPP2.docx
3087419_SUPP3.xls
3087419_SUPP1.docx
2018-02-14
PR-1299 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „TVARKYBA“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SUBSIDIJAVIMO 3094788.docx
3094788_SUPP0.docx
3094788_SUPP2.pdf
2018-02-13
PR-1292 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR.T-323 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 3089782.docx
3089782_SUPP0.docx
2018-02-13
PR-1290 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-50 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 3089316.docx
3089316_SUPP0.docx
2018-02-13
PR-1291 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2018 M. VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO 3078885.docx
3078885_SUPP0.docx
3078885_SUPP2.docx
2018-02-13
PR-1293 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. VALSTYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ MELIORACIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO 3072999.docx
3072999_SUPP1.docx
3072999_SUPP0.docx
2018-02-12
10:35:26
PR-1287 Darbotvarkė: Tarybos posėdis 2018-02-21 Nr.36 darbotvarke.docx
2018-02-12
PR-1287 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO 3081517.docx
3081517_SUPP0.docx