Šalčininkų rajono savivaldybė

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Teisės aktų paieška (Lietuvos Respublikos Seimo paieškos sistemoje)

Dok. rūšis
Dalinys
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2017-10-20
PR-1173 DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ " SVEIKATOS UGDYMO PRIEMONIŲ GERINIMAS ŠALČININKŲ RAJONE" 2778656.docx
2778656_SUPP1.docx
2017-10-20
PR-1174 Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2018 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių pagal veiklos rūšis nustatymo 2783612.docx
2783612_SUPP1.docx
2783612_SUPP3.docx
2017-10-19
08:43:45
PR-1284 Darbotvarkė: Tarybos posėdis 2017-10-26 Nr.31 darbotvarke-2017-10-.docx
2017-10-19
PR-1169 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE 2771127.docx
2771127_SUPP0.docx
2017-10-19
PR-1168 DĖL LEIDIMO UAB ,,ŠALČININKŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ ĮSIGYTI TRANSPORTO PRIEMONES 2770079.docx
2770079_SUPP0.docx
2017-10-19
PR-1172 Dėl socialinio būsto nuomos rinkos kainomis 2777147.docx
2777147_SUPP0.docx
2017-10-19
PR-1171 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ 2769103.docx
2769103_SUPP3.docx
2769103_SUPP1.docx
2769103_SUPP0.docx
2017-10-19
PR-1170 DĖL LEIDIMO PATALPINTI MOBILIOJO RYŠIO ĮRANGĄ 2770750.docx
2770750_SUPP0.docx
2017-10-17
PR-1162 DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTO DARBUS 2768865.docx
2768865_SUPP0.docx
2017-10-17
PR-1163 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 2 D. PROJEKTO NR. T-110 PAKEITIMO 2773090.docx
2773090_SUPP0.docx
2017-10-17
PR-1167 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GLOBOS NAMAMS 2771546.docx
2771546_SUPP0.docx
2017-10-17
PR-1166 DĖL KIETOJO KURO (MALKŲ) BŪSTUI ŠILDYTI IR KARŠTAM VANDENIUI PARUOŠTI KAINOS PATVIRTINIMO 2770480.docx
2770480_SUPP0.docx
2017-10-17
PR-1164 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO IR NUOMOS NE KONKURSO BŪDU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMU NR. T-268, PAPILDYMO 2770333.docx
2770333_SUPP0.docx
2017-10-17
PR-1165 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO 2769449.docx
2769449_SUPP0.docx
2017-10-13
PR-1161 DĖL 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-650 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STARTEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO" PAPILDYMO 2753870.docx
2753870_SUPP2.xls
2753870_SUPP0.docx
2017-09-28
15:40:07
PR-1283 2017-09-28 posėdžio protokolas
2017-09-27
PR-1159 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-651 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PLANO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2717461.docx
2717461_SUPP0.docx
2017-09-22
11:18:46
PR-1157 DĖL LEIDIMO UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ 2707770.docx
2707770_SUPP0.docx
2017-09-22
PR-1157 DĖL LEIDIMO UAB „ŠALČININKŲ ŠILUMOS TINKLAI“ PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ 2707770.docx
2707770_SUPP0.docx
2017-09-21
PR-1150 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-803 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 20 D SPRENDIMO NR. T-609 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2637526.docx
2637526_SUPP0.docx