Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirti renginiai Šalčininkų rajone (nuolat atnaujinama)

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirti renginiai Šalčininkų rajone (nuolat atnaujinama)
2018-02-19

Pabarės biblioteka

2018 m. vasario 13 d. Pabarės bibliotekoje įvyko kompleksinis renginys, skirtas paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį „Šimtas ir viena širdis Lietuvai“.

Į renginį susirinko įvairaus amžiaus skaitytojai. Popietės metu vyko Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui paminėti skirta spaudinių paroda. Bendroje diskusijoje aptarėme Tėvynės valstybingumo atkūrimo istorinius įvykius bei valstybingumo suvokimo svarbą kiekvienam žmogui. Renginys buvo vainikuotas bendromis pastangomis origami stiliumi sukurta širdimi, atvaizduojančia Lietuvos vėliavos spalvas. Daugybė kultūrų, nesvarbu, kokiame žemyne jos būtų susiformavusios, širdies atvaizdą sutartinai pripažįsta kaip meilės, gerumo, džiaugsmo, atjautos simbolį. Krikščionybėje Šventoji arba Kristaus širdis siejama su tiesa, Dievo meile. Širdis kaip grafinis apversto trikampio atvaizdas suprantamas kaip indas, kuriame kaupiame meilę, o taip pat iš jo pilame, tai yra meile dalijamės su kitais.Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga mūsų bibliotekos skaitytojai – vaikai, jaunimas, senjorai dovanoja savo valstybei po dalelę savo meilės, džiaugsmo, nuoširdumo jausmo. Būtent todėl kartu su skaitytojais nutarta įteikti savo Tėvynei savarankiškai sukurtą širdį, nes vertingiausios dovanos būna tada, kai į jas įdedame savo pastangas, mintis ir jausmus.
Sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centras

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 metais įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia, ir kartu simboliškai atgaivinta senojoje Lietuvoje (1253–1795 metai) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija.

Valstybės atkūrimo šimtmečio akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie praeities svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai: ką valstybei ir visuomenei pavyko nuveikti per Šimtmetį, kokius svarbiausius tikslus keliame sau artėjant naujam – antrajam Šimtmečiui.Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienos užimtumo centre Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo šventė buvo organizuota vasario 13 d. Centro lankytojai su mažomis Lietuvos vėliavėlėmis rankose susirinko salėje. Šventės dalyviai visi kartu sugiedojo Lietuvos himną – Tautiška giesmę, išklausė pasakojimą apie Lietuvos istoriją, pažiūrėjo gražų filmą apie Lietuvą ir dalyvavo pažintinėje viktorinoje ,,Kas? Kur? Kada?“, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Centro lankytojų meninis šokių kolektyvas „ Vilties spindulys“ sušoko vieną šokį „ Olialia - Žalia žolė“ ir padainavo kelias dainas.


Vasario 14 d. Poškonių seniūnija, bendradarbiaudama su Poškonių pagrindine mokykla, atšventė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.Bibliotekos vedėja Marija Vasiliauskienė kartu su renginių organizatore pradėjo šventę sveikinimo žodžiais. Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodžius tarė: Dieveniškių regioninio parko direktorius Robertas Jomantas, vyriausioji specialistė Irutė Eidukienė, Gintaro Žagunio užkardos atstovas Remigijus Burba, Poškonių pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Žibortienė, Poškonių seniūnas Rimantas Stočkus ir mažiausieji seniūnijos gyventojai. Poškonių lopšelio-darželio vaikai pristatė susirinkusiems paruoštą programą.
Poškonių pagrindinės mokyklos mokiniai, kuriuos parengė pradinių klasių mokytojos Alma Gželkienė, Jadvyga Makovskienė ir muzikos mokytoja Jelena Staniulienė, pradžiugino savo pasirodymu visus atvykusius į šventę svečius bei Poškonių bendruomenės gyventojus.

Pasibaigus koncertui visi buvo pakviesti prie šventinio stalo.Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventė lopšelyje – darželyje „Pasaka“

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai, net ir patiems mažiausiems. Norėdama paminėti šią svarbią datą, Šalčininkų lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė pasipuošė Lietuvos valstybės vėliavos spalvomis ir rinkosi salėje. Šia gražia proga ugdytiniai pasveikino Lietuvą bei dovanojo gimtinei eilėraščius, dainas, ratelius bei žaidimus.

 

Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija

Vasario 15 d. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijoje vyko šventinis Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtas minėjimas. Rankelėse plazdendami trispalves vėliavėles priešmokyklinės grupės, pradinių klasių mokiniai ir mokytojos į šventę rinkosi mokyklos kieme. Džiaugsmingai nusiteikę mokiniai nupiešė ant sniego vėliavą, sugiedojo himną, dainavo dainas apie Lietuvą, šoko ratelius.Norėdami pasveikinti Lietuvą į dangų paleido geltonų, žalių ir raudonų balionų puokštę. Tokiu būdu mokiniai pabrėžė, kad Vasario 16-oji – visos tautos ir kiekvieno mūsų šventė, ir tarsi priesaika nuskambėjo žodžiai - ,,Mes mylim Lietuvą!!!“


 

Eišiškės

Į šventinį renginį, skirtą atkurtos Lietuvos gimtadieniui, Eišiškių pramogų centre susirinko daug žiūrovų: gausiai susirinko miesto gyventojai, jaunimas, seniūnijos seniūnas Miroslav Bogdiun.Spalvingame koncerte dalyvavo Eišiškių lopšelio – darželio „Žiburėlis“ auklėtiniai abiejų gimnazijų mokiniai. Visi kartu dainavo, šoko, deklamavo eilėraščius ir pasveikino visus Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio proga.Lietuvos 100-mečio šventei skirtas spektaklis „Esu ir būsiu čia“ Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijoje bei Tabariškių tautodailininkės Anos Krepštul muziejuje2018 metai išskirtiniai mūsų šaliai ir jos žmonėms. Įveiktas 100-mečio išbandymų etapas verčia ne tik džiaugtis, bet ir susimąstyti. Žvelgdami į ateitį neišvengiamai turime atsiremti ir į praeitį, todėl P. K. Bžostovskio gimnazijos mokiniai Lietuvos 100-metį pasitiko pristatydami Vydūno dramos „Prabočių šešėliai“ motyvais paremtą spektaklį „Esu ir būsiu čia“.

Prieš 150 metų gimusi ši iškili lietuvių kultūros asmenybė minėtą dramą parašė lietuvių vakarui ir dedikavo Tėvynei bei paliko mums vieną gražiausių lietuvių tautiškumo paminklų. Pagrindinis spektaklio veikėjas Tautvyda, lydimas simbolinės lietuviškumo dvasios Daivos, keliauja Lietuvos istorijos puslapiais nuo senųjų laikų iki dabarties, stebi praėjusių amžių žmonių pasirinkimus, pralaimėjimus ir pergales bei savo sieloje brandina laisvės galią, nes, pasak Vydūno, „iš lengvo tik žmogus priauga tautai.“ Spektaklio pabaigoje Tautvyda kartu su įžymiausiomis Lietuvos istorijos ir kultūros asmenybėmis bei garbingiausiomis prabočių vėlėmis tarsi tautos vedlys drąsiai žengia į ateitį ne kaip Tėvynės turėtojas, bet kaip laisvas ir brandus jos kūrėjas.

Šio spektaklio premjera įvyko du kartus: gausiai susirinkusioje ir šventiškai nusiteikusioje gimnazijos aktų salėje dalyvaujant mokyklos bendruomenės nariams bei Tabariškių Tautodailininkės Anos Krepštul muziejuje. Talkinant muziejininkei Danutai Moločko bei Tabariškių kaimo bibliotekininkei Janinai Moscian buvo surengta graži ir prasminga valstybės 100-mečio šventė Tabariškių kaimo bendruomenei.

Spektaklio autorė ir jaunieji 6, 1G, 3G bei 4G klasių aktoriai dėkoja už kvietimą bei džiaugiasi ne tik turėta galimybe pasidalinti šventine nuotaika su gausiu žiūrovų būriu, bet ir išskirtine proga skleisti žinią apie Vydūno veiklą bei kūrybą. Šios dvi istoriškai ir simboliškai susipynusios sukaktys leidžia mąstyti ne vien apie fizinę tautos kovą dėl laisvės, bet, pirmiausia, apie dvasinę kovą, nuolat vykstančią daugelio iš mūsų širdyse. Norėtųsi palinkėti, kad keistumės ir įžiebtume tautiškumo ugnį širdyse taip, kaip tai padarė pagrindinis spektaklio veikėjas Tautvyda, nes, pasak Vydūno, „žmogus tėvynėje tiek gyvs yra, kiek ji jame, jo širdyje gyva!“


 

„Žygiais, o ne žodžiais mes Tėvynę mylim!“

Su tokiu šūkiu vasario 14 dieną Eišiškių miesto biblioteka kartu su Eišiškių gimnazija atšventė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 100–metį!

Literatūrinė – muzikinė kompozicija „Žygiais, o ne žodžiais mes Tėvynę mylim!“ vyko 13.00 val. Eišiškių seniūnijos salėje.Šventę pradėjome sugiedoję Lietuvos himną. Po to seniūnas Miroslav Bogdiun pasveikino visus su švente, o IV G klasės mokinys Saulius Andrukonis trumpai papasakojo Lietuvos istorinius įvykius. Renginio metu skambėjo eilėraščiai ir dainos apie Lietuvą.

Renginio pabaigoje vyr. bibliotekininkė Rita Dovsevičienė padėkojo visiems susirinkusiems, kad šią dieną jie atėjo atšvęsti Lietuvos 100 – metį ir pasveikino visus su šią švente, o visiems dalyviams įteikė skaitytojų pažymėjimus.

Eišiškių miesto bibliotekininkės dėkojo Eišiškių gimnazijos mokytojoms J. Sliževskai ir D. Novikevičienei, 9a klasės mokiniams ir Sauliui Andrukoniui. Labai dėkojame Eišiškių miesto seniūnui Miroslavui Bogdiun už suteikta pagalbą ir dalyvavimą. 

Gerviškės

Šiemet vasario 16 - oji yra Lietuvos atkūrimo jubiliejaus diena, kai Lietuvos Taryba 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašė dokumentą, skelbiantį Lietuvos nepriklausomybę, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis.Vasario 15 d. šią ypatingą datą minėjo ir Gerviškių laisvalaikio salėje susirinkusieji gyventojai. Gerviškių laisvalaikio salė kartu su Čiužiakampio ir Gerviškių bibliotekomis bendromis pastangomis surengė istorinės informacijos bei vaikų piešinių parodą. Šios datos istorijos aktualijas nuo 1918 m. iki šių dienų papasakojo Čiužiakampio pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja Jadvyga Sinickaja. Pabaigoje prie arbatos puodelio susirinkusieji diskutavo rūpimais klausimais.


 

Vasario 14 d. Jašiūnų lopšelyje - darželyje „Žilvitis“ vyko vaikų piešinių paroda

„Tu pati gražiausia, mano Lietuva!“

Dovanos Lietuvos 100-ajam gimtadieniui paruoštos! Vaikai sukūrė paveikslus, skirtus savo šaliai. Spalvoti drugeliai, laiveliai su trispalve vėliava, paukšteliai nutūpė ant Lietuvos miškų, pievų ir Baltijos jūros.

Piešimas vaikui ne tik vienas puikiausių būdų išmokti daugybės dalykų, bet ir vidinio pasaulio atspindys, jo „jausmų kalba“. |

Meninė veikla yra svarbi Jašiūnų lopšelio - darželio „Žilvitis“ gyvenimo dalis.

Piešimas, tapyba nėra vien pramoga, tai ir puiki patirties galimybė. Vaikai išreiškia originalias idėjas ir jausmus, puoselėja savo kūrybiškumą ir didžiuojasi savo pasiekimais. Leiskime vaikams atrasti savo Lietuvą.Grupėse organizuotos aplinkos konkursas ir viktorinos vaikams „Ar jūs žinote, ar ne, ką vadinam gimtine?“

Darželio mažieji dalyvavo viktorinoje: visos užduotėlės atliktos puikiai, į klausimus atsakyta tiksliai. Viktorinoje dalyvavo „Zuikučių“, „Pelėdžiukų“ grupių vaikai ir pedagogai. Auklėtiniai žiūrėjo filmuotą medžiagą apie Lietuvą, diskutavo, kuo mums brangi gimtinė, kodėl reikia gerbti jos istoriją, papročius ir tradicijas. Viktorinos metu vaikams reikėjo atsakyti į klausimus apie Lietuvą, jos simbolius, jie dėliojo Lietuvos dėlionę, dainavo dainas.

Mes visi mylim Lietuvą ir daug žinom apie ją. 

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas Jašiūnų lopšelyje – darželyje „Žilvitis“

Lietuvos valstybės atkūrimo šventė, vaikų vadinama Lietuvos gimtadieniu, subūrė kartu iškilmingai švęsti kelias vaikų kartas.

2018 m. vasario 15 d. Jašiūnų lopšelyje – darželyje „Žilvitis“ vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Tai šventė, skirta ne tik paminėti dar vieną Lietuvos gimtadienį, bet 100 Lietuvos gimtadienį.

Šventinę dieną nuo pat ankstyvo ryto mūsų įstaigos salę puošė balionai, vaikų ir auklėtojų iš širdelių pagamintas Lietuvos žemėlapis, medis iš lietuviškų monetų (litų). Šią dieną pasipuošė visos darželio grupės. Nuotaikingai nusiteikę vyresniosios grupės vaikai nuo pat ryto visiems darželio darbuotojams rišo trispalvės tautinės juostos kaspinėlius. Po pusryčių šurmuliuodami mūsų ugdytiniai rengėsi tautiniais rūbais, nuotaikingai kartojo daineles, rinkosi į šventiškai papuoštą salę.

Šventinis koncertas prasidėjo Lietuvos Respublikos himnu, po to skambėjo Lietuvai vaikučių dainuojamos dainelės, deklamuojami eilėraščiai, nuostabus Šešėlių teatro vaidinimas „Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių“. Koncerto metu aidėjo džiugus vaikų klegesys, skambėjo dainos, veiduose neblėso šypsenos.

Šventę vainikavo puikus iškilmingas renginys - darželio kieme, laikoma visų vaikų ir darbuotojų, suplevėsavo 10 metrų ilgio Lietuvos vėliava, o į orą paleisti trijų spalvų balionai su pažadais Lietuvai.

Nuoširdžiai dėkojame už buvimą kartu! Tikimės, kad šventės įspūdžiai ilgam išliks vaikų širdyse!Eilėraščių konkursas „Tu pati gražiausia, mano Lietuva“

Jašiūnų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ surengtame jaunųjų skaitovų konkurse varžėsi įvairaus amžiaus darželinukai.

Jaukioje ir draugiškoje aplinkoje dalyviai, kai kurie nedrąsiai, kai kurie su pasididžiavimu, deklamavo pasirinktus lietuvių poetų eilėraščius. Konkurse dalyvavo vaikai nuo 3 iki 5 metų, todėl išgirdome ir pirmuosius trimečių bandymus, ir penkiamečių tvirtesniu balsu deklamuojamas eiles. Kiekvienas skaitomas eilėraštis skambėjo nuoširdžiai ir nuotaikingai. Vienuolika mažųjų deklamavo eiles apie Tėvynę, meilę savo šaliai, šeimai. Dalyvius aktyviai palaikė į renginį susirinkę draugai.

Klausydami konkurso dalyvių be galo džiaugėmės, kad pedagogų ir tėvelių pastangomis meninis skaitymas ir toliau puoselėjamas, nuo mažų dienų ugdoma meilė ir pagarba kalbai, o žodis vaikų lūpose skamba nuoširdžiai ir teikia didžiulį pasitenkinimą ne tik mums, bet ir jiems patiems.

Džiaugiamės aktyviu vaikų dalyvavimu ir tikimės, kad poetinio žodžio mylėtojų ateityje bus dar daugiau.

 


 

Didelė šventė mažoje širdelėje

Šios svarbios ir reikšmingos datos – mūsų valstybės atkūrimo šimtmečio – laukė visa Lietuva. Šalčininkų lopšelis - darželis „Vyturėlis“ taip pat alsuote alsavo didžiosios šventės laukimu. Auklėtojos, pasitelkusios žaismingus būdus ir įdomias vaizdines priemones, pasakojo vaikams apie garbingą mūsų šalies praeitį, iškilius jos žmones – mūsų valstybės šviesuolius. Įkvėpti pasididžiavimo vertų istorijų bei paskatinti suaugusiųjų, ikimokyklinukai, pasitelkę savo išmonę bei fantaziją, ėmė kurti dovanas Lietuvai. Netrukus darželio koridoriuje puikavosi kūrybingų vaikų ir jų tėvelių daugiau nei 50 Lietuvos gimtadieniui skirtų dovanų. Tai daugybė piešinių ir atvirukų, atliktų įvairiomis technikomis, įspūdingos pilys ir bokštai, į dangų kylantys oro balionai, kruopščiai išmarginti Lietuvos žemėlapiai su pažymėtais svarbiais miestais ir širdžiai mielais kampeliais, žavios trispalvių gėlių puokštės.Dar vienas puikus sumanymas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio jubiliejui – tai knygos „Linkėjimai Lietuvai“ kūrimas. Į jos kūrimo procesą noriai įsitraukė kiekviena vaikų grupė. Mažyliai, padedant auklėtojai, knygoje užrašė ir dailiai apipavidalino savo nuoširdžius linkėjimus. Mažamečiai savo Tėvynei linkėjo stiprybės, klestėjimo, būti mylimai, branginamai, nepriklausomai ir laisvai. O kai iki svarbios mūsų šalies sukakties beliko vos 16 dienų, vieningai nusprendėme – būtų puiku dieną darželyje pradėti Tautiška giesme. Kas rytą Lietuvos valstybės himną traukė daugiau nei šimtas darželinukų nuo 3 iki 6 metų. Šitaip kasdien iš visos širdies giedodami Lietuvos valstybės himną, vis geriau pažindami tautos istoriją, kurdami aplinkui save grožį, priartėjome prie Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio.Vasario 15 dienos rytmetį, pasidabinę tautiškais drabužiais, pasipuošę pačių kurtomis emblemomis, nešini trispalvėmis vėliavėlėmis, gėlėmis ar paukšteliais, visi skubėjome į šventiškai išpuoštą salę. Paminėti mūsų valstybės garbingą sukaktį, kartu pasidžiaugti džiugiomis šventės akimirkomis į darželį atvyko Šalčininkų seniūnijos seniūnas Gžegož Jurgo, seniūno pavaduotojas Jurij Miliuškevič. Po iškilmingo Lietuvos valstybės himno atlikimo, Šalčininkų seniūnijos vadovo Gžegožo Jurgo bei darželio direktorės Svetlanos Bogovec pasveikinimo, vaikai pristatė paruoštą šventinę programą. Mažieji šauniai deklamavo posmus apie gimtąjį kraštą, dainavo lietuvių liaudies pamėgtas dainas, žaidė tradicinius žaidimus, smagiai sukosi šokio sūkuryje. Drauge dainuodami bei vieningai skanduodami širdžiai mielą žodį LIETUVA, jutome mus jungiantį bendrumą, atsirandantį suvokimą, kad Lietuva – tai dalelė mūsų. Tegul taip būna visada!

 


 

Istorijos dalimi tapo Dieveniškių bendruomenė, švęsdama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį

Daug susirinkusių žmonių galėjo pajausti tikrą šventę, kurią suteikė maži ir dideli Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos moksleiviai. Žodžiais, dainomis, šokiais jie parodė meilė savo kraštui, savo Tėvynei, laisvai Lietuvai.Dieveniškių seniūnijos seniūnė Česlava Marcinkevič, įstaigų vadovai – „Ryto“ gimnazijos direktorė Lolita Mikalauskienė, A.Mickevičiaus gimnazijos direktorė Danuta Anichovskaja, Dieveniškių užkardos vado pavaduotojas Gintautas Radzevičius, Dieveniškių istorinio regioninio parko direktorius Robertas Jomantas - pasveikino visus su Lietuvos atkūrimo šimtmečiu linkėdami matyti visada gražią, klestinčią ir kultūringą Lietuva.

Šventėje koncertavo Vilniaus universiteto liaudiškos muzikos ansamblis „Jaunimėlis“. Kolektyvo nariai ne tik šoko, dainavo, bet ir įtraukė žmones į bendrą šokį.


 

Istorijos viktorina „Atkurtai Lietuvai-100“

Š. m. vasario 15 d. Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos aktų salėje vyko istorijos viktorina „Atkurtai Lietuvai-100“.GI- GIV kl. mokinių atstovai susirinko aktų salėje, kur burtų keliu susiskirstė į 7 komandas. GIV klasės mokiniai dirbo vertinimo komisijoje. Mokiniai atsakinėjo į atvirus klausimus, dirbo su šaltiniais, tikrino savo žinias apie Lietuvos asmenybes, atpažino objektus, bendravo, tobulino darbo komandoje įgūdžius.I vietą užėmė 7 komanda, vadovaujama kapitono Danieliaus Kumidoro.

Konkurso metu vyravo gera nuotaika. Mokiniai ne tik pagilino ir pasitikrino Lietuvos istorijos žinias, bet ir prasmingai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį.


Minint Lietuvos šimtmetį, be abejo, pats populiariausias 2018 metų skaičius – „100“. Šia proga Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai pakvietė 5-G4 klasių mokinius sudalyvauti akcijoje „100 žodžių apie Lietuvą“. Pasirinkę bet kokį žanrą moksleiviai lygiai šimtu žodžių mokėsi parašyti tik tai, kas jiems atrodė svarbiausia. Bandė pažvelgti į Lietuvą per savo jausmus, per jos istoriją, per dabartį. Taip pat paskatinti mokytojų dalis mokinių kūrė eilėraščius apie mūsų tėvynę, juos iliustravo. Dalį mūsų mokinių kūrybos galima pamatyti kūrybinių darbų parodoje gimnazijos I aukšte. Dėkojame visiems moksleiviams, aktyviai dalyvavusiems šioje akcijoje.

 

Minėdami šimtąją Vasario 16-osios šventę, Šalčininkų specialiosios mokyklos ugdytiniai parengė įspūdingą šventinę programą. Grojant lietuvių liaudies muzikai į šventę rinkosi mokiniai, mokytojos, auklėtojos, mokyklos darbuotojai.

Renginys prasidėjo Lietuvos valstybės himnu. Po sveikinimo žodžių mokyklos artistai suvaidino istoriją apie kunigaikštį Gediminą ir Vilniaus miesto įkūrimą. Daug gražių jausmų išliejo deklamuodami poetų eiles, šokdami lietuvių liaudies ratelius, dainuodami dainas apie Lietuvą.Visi liko sužavėti įtaigiu aktorių vaidinimu, gražiomis dekoracijomis. Po vaikų paruoštų linksmų šokių, eilėraščių ir dainelių apie Lietuvą svečių laukė siurprizas. Išėję į kiemą paleidome uždegtus dangaus žibintus, turėdami viltį, kad mūsų palinkėjimai Lietuvai išsipildys su kaupu. Renginio pabaigoje visus pradžiugino puošnus tortas.


Lankantys Lietuvoje turistai š. m. vasario mėnesį, be abejo, pastebėjo, kad mūsų gimtinė ruošiasi svarbiai datai – šimtajam šalies gimtadieniui. Tą progą Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija pasipuošė gimtadienio šventės atributais – balionais ir laisvės simboliais – balandžiais. Šventės išvakarėse pradinių klasių mokiniai padovanojo savo Tėvynei gimtadienio dovanas: sugiedotą himną, dainas ir šokį, gražiai padeklamuotus eilėraščius ir sudėtingo kelio laisvės link bei 1918 m. vasario 16 d. akto pasirašymo inscenizaciją. Nuoširdžiai dėkojame gimnazijos bendruomenei už dekoracijas, kostiumus, rekvizitus ir programos paruošimą. Taip pat dėkojame pradinių klasių mokiniams už gražų Lietuvos šimtmečio minėjimą. Tikimės, kad jaunoji karta kurs laimingą ateitį laisvoje šalyje ir apsaugos nepriklausomą valstybę nuo neapykantos ir karų. 


 

Eišiškių gimnazijos renginiai, skirti Lietuvos šimtmečiui paminėti

Smagu švęsti gimtadienį. Ypač jei tai 100-asis gimtadienis. Ir dar smagiau, kai švenčiame kartu su draugais.

Taigi vasario 12 dieną Eišiškių gimnazija pradėjo šventinę Lietuvos šimtmečio savaitę. Pirmą projektą „Lietuvos dienoraštis“ 12 kl. mokiniai parengė kartu su Senosios Varėnos A. Ryliškio pagrindinės mokyklos ansambliu „Serbenta“. Kelionėje Lietuvos istorijos vingiais lydėjo „Serbentos“ atliekamos dainos ir šokiai.Vasario 13-ąją 2-10 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo dailaus rašto šventėje „Rašau 100“. Šiais metais dailyraštis buvo netradicinis. Jį skyrėme Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Dalyviai buvo kūrybingi ir išradingi, darbus atliko įvairia technika.

Vasario 14 d. gimnazijoje vyko renginys „Skaitome Lietuvai 100 minučių“. Renginį pradėjo 3 klasės mokiniai suvaidinę spektaklį „Knyga suranda draugą“. Šventę tęsė 5-8 klasių mokiniai garsiai skaitydami lietuviškai. Buvo skaitomos Vytauto Račicko „Visai netyčia“ ir Alvydo Šlepiko „Mano vardas - Marytė“ kūrinių ištraukos.Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų r. PK bendruomenės pareigūnės Eišiškių miesto gimnazijų moksleiviams surengė viktoriną ,,Švęskime 100-metį kartu“. Renginyje dalyvavo Eišiškių gimnazijos ir Eišiškių S. Rapolionio gimnazijos moksleiviai bei Jaunieji policijos rėmėjai. Viktorina vyko vasario 15-ą dieną. Tą pačią dieną vyko ir kiti renginiai. Mokyklą papuošė mokinių piešinių paroda „Nupieškim Lietuvą“.Jausti, išgyventi ir patirti Lietuvą

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijai, pasitinkančiai visai šaliai išskirtinius metus, nepritrūko idėjų išradingai pasveikinti Lietuvą. Besididžiuodama savo Tėvyne, visa gimnazijos bendruomenė stengėsi ne tik kuo gražiau papuošti gimnazijos erdves, bet ir organizuoti įsimintinas ir idėją įprasminančias veiklas.

Viena iš tokių veiklų tapo akcija ,,Įpink juostą į kasą“. ,,Juk Lietuvos šimtmetį turėtume pasitikti pasipuošusios“ – siūlė mergaitės, todėl vieną dieną dailės kabinetas virto grožio salonu. Būrelis talentingų mokinių savanorių visoms norinčioms ilgaplaukėms mergaitėms pynė kasas ir papuošė jas Lietuvos vėliavos spalvų šilkinėmis juostelėmis. Įspūdžių ir džiaugsmo sukūrus draugėms naują įvaizdį buvo be galo daug.Nustebino ir šeštos klasės mokiniai, kurie iškėlė sau iššūkį – sukurti unikalų Lietuvos kvapą. Pasirodo – misija įmanoma. Šeštokai, susmulkindami ir maišydami geltonus, žalius ir raudonus muilo gabaliukus, ne tik susikūrė Lietuvos kvapą, bet net paskleidė jį visoje mokykloje, nes sukurtą kvapniąją dovanėlę nunešė į kiekvieną mokyklos kabinetą. Penktos klasės mokiniai sunerimo, kodėl tik baltas sniegas dengia mokyklos teritoriją, tokiai didingai progai viena spalva netinka, todėl išėjo į mokyklos kiemą ir baltą sniegą ,,nuspalvino“ Lietuvos vėliavos spalvomis.

Didžiausias gimnazijos renginys buvo pavadintas ,,Pažink Lietuvą“. Vasario 15 diena buvo ypatinga, nes tądien gimnazijoje vyko integruota veikla. Didesnę dienos dalį mokiniai kartu su mokytojais kūrė teminius plakatus apie Lietuvą. Po keturių valandų įtempto darbo ir vaisingų informacijos paieškų kiekviena klasė demonstravo sukurtą informacinį plakatą. Nors atrodo tiek daug mokiniai žino apie savo Tėvynę, bet skirta užduotis leido pažiūrėti kitu kampu, atrasti ir sužinoti dar tiek daug negirdėto ir nematyto. Smalsios mokinių akys įsmigo į draugų demonstruojamus plakatus, sunku buvo atitraukti žvilgsnį nuo plakatų vizualios įvairovės, ausiai buvo malonu klausytis įspūdingų pristatymų, o širdys plakė Lietuvos himno melodijos ritmu.

Laukiant Lietuvos gimtadienio visos šios savaitės veiklos buvo prasmingos ir įgyvendintos jaučiant pagarbą, išgyvenant pasididžiavimo savo šalimi jausmą. Daugiau lietuvybės, tautiškumo bei valstybingumo akcentų atsirado ne tik gimnazijos erdvėse, bet ir visų bendruomenės narių širdyse.


Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook