Šalčininkų rajono savivaldybė - Valstybinė kalba

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Valstybinė kalba Spausdinimo versija

NAUDINGOS NUORODOS

ATMINTINĖS

Teisės aktai, reglamentuojantys valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų laikymą

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas
,,Dėl valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų
egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo"
(2003 m. gruodžio 24 d. Nr.1687)
„Valstybės žinios“,
2003, Nr. 123-5617

Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“

„Valstybės žinios“, 2004, Nr.73-2539

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr.1687 „Dėl valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo (2004 m. lapkričio 15 d. Nr.1448)

„Valstybės žinios“, 2004, Nr. 167-6133

Valstybinės kalbos ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų ir pažymėjimų išdavimo taisyklės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1448 redakcija.

„Valstybės žinios“, 2004, Nr. 167-6133

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (2003 m. gruodžio 24 d. Nr.1688)

„Valstybės žinios", 2003, Nr. 123-5618

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688

„Valstybės žinios", 2003, Nr.123-5618

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzamino programos patvirtinimo“ (2004 m. vasario 11 d. Nr.ISAK-208/1R-43)

„Valstybės žinios", 2004, Nr. 33-1058

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl valstybinės kalbos egzamino programos patvirtinimo“ (2004 m. vasario 11 d. Nr. ISAK-209)

„Valstybės žinios", 2004, Nr. 33 -1059

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo“ (2004 m. kovo 1 d. Nr. ISAK-286)

„Valstybės žinios", 2004, Nr. 46-1538

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. ISAK-286 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir vykdymo" pakeitimo" (2006 m. kovo 21 d. Nr. ISAK-520)

„Valstybės žinios", 2006, Nr. 37-1320

Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijų nuostatai. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-286 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-520 redakcija)

„Valstybės žinios“, 2006, Nr. 37-1320

Valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-286 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. ISAK-520 redakcija)

„Valstybės žinios“, 2006, Nr. 37-1320

Lietuvos Respublikos pilietybės įsatymo 12 ir 14 straipsniai

„Valstybės žinios", 2002, Nr. 95-4087

Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 m. okupacijų, teisinio statuso įstatymas

„Valstybės žinios", 1997, Nr. 66-1609

INFORMACIJA ASMENIMS, NORINTIEMS LAIKYTI VALSTYBINĖS KALBOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAGRINDŲ EGZAMINUS

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai organizuojami ir vykdomi Šalčininkų ,,Santarvės" vidurinėje mokykloje (Vytauto g. 35, LT-17106 Šalčininkai) pagal iš anksto patvirtintą metinį tvarkaraštį. Informaciją apie egzaminus teikia Jan Žilinski, Šalčininkų ,,Santarvės" vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui tel. (8 380) 52 878; el.p. santvm@mail.lt

2003 m. gruodžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo" patvirtino naujas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas (Žin., 2003, Nr. 123-5618). Kategorijų liko trys, kaip ir anksčiau, bet patikslintas jų turinys ir taikymas.

Naujosios kalbos mokėjimo kategorijos apibrėžtos pagal Europos Tarybos rekomenduojamus kalbos mokėjimo lygių reikalavimus: pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Pusiaukelės" lygį, antroji - „Slenksčio", trečioji - „Aukštumos“.

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorija - tai valstybinės kalbos mokėjimo lygis, pagal kurį sprendžiama apie Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-344) 6 straipsnyje nurodytų asmenų valstybinės kalbos mokėjimą einant tam tikras pareigas, atliekant tam tikros profesijos ar kvalifikacijos darbą.

Pusiaukelės lygis - trumpų, aiškios sandaros sakytinių ir rašytinių tekstų įprastomis kasdienio gyvenimo temomis supratimas; gebėjimas kalbėti apie konkrečius žinomus dalykus; gebėjimas pildyti paprasčiausių tipinių dokumentų formas, rašyti neoficialius trumpus tekstus (pavyzdžiui, skelbimus, laiškelius).

Slenksčio lygis - sakytinių ir rašytinių tekstų žinomomis temomis supratimas; gebėjimas kalbėti įvairiomis kasdienio gyvenimo ir darbo temomis, apibūdinti patirtį, įvykius, nusakyti priežastis; gebėjimas pildyti tipinių dokumentų formas, rašyti trumpus tekstus kasdienio gyvenimo ir darbo temomis.

Aukštumos lygis - ilgų sudėtingų sakytinių ir rašytinių tekstų konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis supratimas; gebėjimas laisvai kalbėti įvairiomis temomis, paaiškinti požiūrius ir nuomones; gebėjimas rengti oficialius dokumentus ir juos tvarkyti.

REIKALAVIMAI ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI VALSTYBINĖS KALBOS MOKĖJIMO KATEGORIJAS

Asmuo, norintis gauti pirmąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, turi suprasti trumpus, aiškios sandaros sakytinius ir rašytinius tekstus įprastomis kasdienio gyvenimo ir darbo temomis, gebėti kalbėti apie konkrečiai žinomus dalykus, pildyti paprasčiausių tipinių dokumentų formas, rašyti trumpus tekstus. Jis turi suprasti sakytinį ir rašytinį tekstą maždaug iš 900-1000 žodžių susidedančio bazinio žodyno, gebėti naudotis pareigų terminijos minimumu.

Asmuo, siekiantis gauti antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, turi suprasti sakytinius ir rašytinius tekstus žinomomis temomis, gebėti kalbėti įvairiomis kasdienio gyvenimo ir darbo temomis, apibūdinti patirtį, įvykius, nusakyti priežastis, gebėti pildyti tipinių dokumentų formas ir juos rengti, rašyti trumpus tekstus kasdienio gyvenimo ir darbo temomis. Jis turi gebėti suprasti sakytinę kalbą, rašytinį tekstą ir bendrauti valstybine kalba maždaug iš 1800-2000 žodžių susidedančio bazinio žodyno ir pareigų terminijos.

Asmuo, siekiantis gauti trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, turi suprasti ilgus sudėtingus sakytinius ir rašytinius tekstus konkrečiomis ir abstrakčiomis temomis, laisvai kalbėti įvairiomis temomis, aiškinti požiūrius ir nuomones, aiškiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

KALBOS MOKĖJIMO KATEGORIJŲ TAIKYMAS

* Pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma paslaugų teikimo, gamybos, prekybos, transporto ir kitų sričių darbuotojams (vairuotojai, rūbininkai, padavėjai, pardavėjai ir kiti prekybos darbuotojai, kiti ūkines ar technines funkcijas atliekantys darbuotojai ir panašiai), jeigu jie darbo reikalais turi bendrauti su asmenimis ir/ar pildyti paprasčiausių dokumentų formas.

* Antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos ir kitų sričių darbuotojams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos B ir C lygiams, jeigu jie darbo reikalais turi nuolat bendrauti su asmenimis ir/ar pildyti dokumentų formas (švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojai, mokytojai, išskyrus pedagogus, dėstančius valstybine kalba, ir panašiai).

* Trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija taikoma valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovams, valstybės tarnautojams, kurių pareigybės priskirtos A lygiui, valstybine kalba dėstantiems pedagogams, aviacijos specialistams, užtikrinantiems skrydžių saugą (skrydžių vadovams ir orlaivių įguloms), jūrų ir vidaus vandenų transporto specialistams, atsakingiems už krovinių ar keleivių ir bagažo vežimą (laivų kapitonams, uostų kapitonams, locmanams), ir panašiai.

Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos netaikomos asmenims:

1. įgijusiems vidurinį, aukštesnįjį ar aukštąjį išsilavinimą lietuvių kalba;

2. įgijusiems Lietuvos Respublikoje vidurinį išsilavinimą nelietuvių mokomąja kalba 1991 metais ar vėliau;

3. baigusiems užsienyje veikiančias lietuviškas gimnazijas arba vidurines mokyklas;

4. išlaikiusiems mokyklinį/valstybinį gimtosios arba valstybinės lietuvių kalbos brandos egzaminą.

. Asmenų, baigusių pagrindinio profesinio mokymo įstaigų II pakopos grupes nelietuvių mokomąja kalba, valstybinės kalbos mokėjimas prilyginamas antrajai valstybinės kalbos mokėjimo kategorijai.

Asmenų, baigusių Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lituanistinių studijų katedros metinių lituanistinių studijų pradedančiųjų lygio kursą, valstybinės kalbos mokėjimas prilyginamas pirmajai, pažengusiųjų lygio kursą - antrajai, o mokančiųjų lygio kursą - trečiajai kalbos mokėjimo kategorijai.

Asmenims, kurie Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo (Žin., 1997, Nr. 66-1609) nustatyta tvarka pripažinti nukentėjusiais nuo okupacijų, valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos netaikomos vienerius metus nuo jų grįžimo į Lietuvos Respubliką dienos.

(Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos. Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688, ,,Valstybės žinios", 2003, Nr.123-5618)


ATMINTINĖS

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-24 13:28:31