Šalčininkų rajono savivaldybė - Viešieji darbai

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Nuorodos

Viešieji darbai Spausdinimo versija

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija priima paraiškas dalyvauti 2016 m. Viešųjų darbų programoje

Paraiškas gali teikti įmonės, įstaigos ir organizacijos nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir pavaldumo.

Konkursą laimėjusios įmonės ir organizacijos privalės įdarbinti Šalčininkų darbo biržoje įregistruotus bedarbius.

1. Viešieji darbai organizuojami tik laikino pobūdžio visuomenei naudingiems darbams atlikti. 2016 metais kaip valstybinė (valstybės perduota savivaldybėms) funkcija numatomi šie viešieji darbai:
1.1. Kelių, pakelių, pėsčiųjų ir dviračių takų  bei kitų visuomeninės paskirties rajono teritorijų, esančių valstybinėje žemėje tvarkymo, apželdinimo ir želdinių priežiūros laikino pobūdžio darbai.
1.2. Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų, esančių valstybinėje žemėje, teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbai.
1.3. Istorijos ir kultūros paveldo, parkų, muziejų, neveikiančiųjų kapinių, turizmo objektų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų, tvarkymo laikino pobūdžio darbai.
1.4. Valstybinių upių, ežerų, kitų vandens telkinių, paplūdimių valymo, pakrančių tvirtinimo ir priežiūros laikino pobūdžio darbai.
1.5. Valstybinių miškų tvarkymo pagalbiniai laikino pobūdžio darbai.
1.6. Aktyvaus poilsio organizavimo laikino pobūdžio pagalbiniai darbai vaikų vasaros stovyklose.
1.7. Pagalbiniai darbai teikiant socialinės laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia.

Darbdaviai, norintys dalyvauti atrankoje, pateikia Šalčininkų rajono savivaldybei pasiūlymą  (1 priedas), Lėšų poreikį viešųjų darbų organizavimui (2 priedas), Pažymą apie galiojančias administracinės nuobaudas (3 priedas).

Darbdavių, pageidaujančių organizuoti viešuosius darbus, atranka rengiama po savivaldybės metinio biudžeto patvirtinimo kas ketvirtį: sausio, balandžio, liepos ir spalio mėnesiais, o prireikus ir dažniau. Atrankos metu Komisija:

patikrina, ar Darbdavio pasiūlyme siūlomi darbai atitinka rajono savivaldybės Tarybos patvirtintą Viešųjų darbų sąrašą;

laimėtojus (darbdavius) įvertina  ir atrenka pagal atrankos kriterijus (4 priedas).

Jeigu atrankos būdu parinktas darbdavys raštiškai atsisako organizuoti viešuosius darbus, Komisija parenka kitą darbdavį pagal įvykusios atrankos rezultatus.


Įmonės ir organizacijos, pageidaujančios organizuoti viešuosius darbus, turi pateikti paraišką, kurioje nurodoma:
• viešųjų darbų pobūdis;
• planuojamų darbų charakteris, apimtis, atlikimo vieta;
• numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičius, jų kvalifikaciniai reikalavimai;
• darbų vykdymo laikas;
• lėšų poreikis;
• darbo ir darbo apmokėjimo sąlygos ir terminai;
• ar po viešųjų darbų asmenys bus įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį arba pagal terminuotą darbo sutartį į kitas darbo vietas ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui;
• pažymą apie galiojančias administracines nuobaudas;
• įsipareigojimas prisidėti nuosavomis lėšomis.

Prie paraiškos būtina pridėti įmonės registravimo pažymėjimo kopiją.

Paraiškos priimamos nuolat Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje, Vilniaus g. 49, Šalčininkai, 101 kab.

Išsamesnės informacijos teirautis Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje  tel. (8-380) 20 208 arba el. paštu
renata.siliuk@salcininkai.lt. Paraiškos formą galima gauti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijoje, Vilniaus g. 49, Šalčininkai, 211 kab. ir interneto svetainėje www.salcininkai.lt


 

VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMA 2017 METAMS

Patvirtinta Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. T-630

ŠALČININKŲ RAJONO DARBDAVIŲ, VYKDANČIŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMĄ, SĄRAŠASPaskutinis atnaujinimas: 2017-02-24 13:28:35