Šalčininkų rajono savivaldybė - straipsniai :Vyskupas Aleksandr Kaškevič – Šalčininkų rajono garbės pilietis

Šalčininkų rajono savivaldybės
administracija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 49, LT- 17116 Šalčininkai
Kodas 188718713
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 380) 51 233
Faks. (8 380) 51 244
El.p. priimamasis@salcininkai.lt
Korupcijos prevencija
Atviri duomenys
Asmens duomenų apsauga
Nuorodos

Vyskupas Aleksandr Kaškevič – Šalčininkų rajono garbės pilietis
2016-06-05

- Mus vienija tikėjimas ir gimtoji žemė. Maldoje visada Jus atmenu. Šis titulas man yra didžiulė garbė, - Šalčininkų rajono garbės piliečio titulo suteikimo ceremonijos metu kalbėjo JE vyskupas kun. Aleksandr Kaškevič.


Birželio 5 d. Jašiūnų rūmuose įvyko Šalčininkų rajono garbės piliečio vardo suteikimo ceremonija vyskupui Aleksandrui Kaškevičiui. Tutulo suteikimo aktą ir Šalčininkų rajono garbės piliečio medalį vyskupui Aleksandrui Kaškevičiui įteikė rajono meras Zdzislav Palevič.

Šalčininkų rajono garbės piliečio titulas – tai aukštas pagarbos ženklas už nuopelnus rajonui, ypatingai už kuriamą bendrą gerovę, prisidedant prie rajono plėtros, ir visuomenės rėmimą. Sprendimas dėl garbingo titulo suteikimo vienbalsiai buvo priimtas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu š. m. gegužės 26 d. Tarybos nariai pagerbė vyskupą už jo dvasinį ir moralinį autoritetą, visuomeninę ir labdaros veiklą.

Iškilmėse dalyvavo Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič, LR Seimo narys Leonard Talmont, Lenkijos Respublikos ambasados Vilniuje Konsulinio skyriaus vadovas, ministras – patarėjas Stanislav Cygnarovski (Stanisław Cygnarowski), Šalčininkų rajono vicemerė Jadvyga Sinkevič, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius Josif Rybak, Administracijos direktoriaus pavaduotoja Beata Petkevič, Šalčininkų rajono kunigai kartu su Šalčininkų dekanato prelatu kun. Vaclavu Volodkovičiumi, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos nariai, rajono gyventojai.

JE vyskupo kun. Aleksandro Kaškevičiaus, kuris kunigauja 40 metų ir šiemet švenčia vyskupavimo 25 - metį, nuopelnus ir gyvenimo aprašymą pristatė kunigas Roman Kotlimovski.

Vyskupas Aleksandr Kaškevič, Marijos (mergautinė Marcinkevič) ir Juzefo sūnus, gimė 1949 m. rugsėjo 23 d.  Aukštalaukio kaime. Lankė pagrindinę ir vidurinę mokyklas Dailidėse bei Eišiškėse. 1971-1976 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1976 metais buvo įšventintas kunigu Panevėžio katedroje vadovaujant vyskupui Romualdui Krikščiūnui. Tarnavo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, vėliau tapo klebonu Vilniaus Šventosios dvasios parapijoje. 1991 m. balandžio 13 d. Šv. Jono Pauliaus II paskirtas vyskupu Baltarusijoje Gardino mieste. 1991 m. gegužės 23 d įšventintas į vyskupus. Vyskupas Aleksandr Kaškevič yra ramybės ir dialogo žmogus, gilaus, bet paprasto tikėjimo įsikūnijimas, besirūpinantis vyskupijos bendruomene ir palaipsniui bandantis diegti II Vatikano susirinkimo mokymus, turtingus religiniu ir kultūriniu Vilniaus vyskupijos palikimu. Emociškai ir giminystės ryšiais yra susijęs su Vilniaus kraštu, o ypač su Šalčininkų rajonu.


- Esame džiugios šventės liudininkais, ji įeis į mūsų visuomenės istoriją. Kiekvienas Vilniaus krašto gyventojas žino, kad vyskupas Aleksandr Kaškevič yra moralinis autoritetas, Bažnyčios ir mūsų tėviškės, vadinamos Šalčininkų žeme, sūnus. Tai dvasininkas, 40 kunigavimo metų gyvenęs ir gyvenantis tikėjimu, besidalinatis juo ir jį ginantis. Didžiuojamės galėdami priimti svečiuose vyskupą ir pripažįstame, kas vyskupas kun. Aleksandr Kaškevič-  mūsų Šalčininkų rajono garbės pilietis, - kalbėjo rajono meras Zdzislav Palevič įteikdamas JE vyskupui Tabariškių dailininkės Anos Krepštul, taip pat Šalčininkų rajono garbės pilietės,  paveikslą.

JE vyskupas kun. Aleksandr Kaškevič dėkojo už jam skirtą garbę ir pažymėjo, kad, nepaisant atstumo ir retų vizitų į Lietuvą, mintyse jis dažnai lankosi gimtinėje.

- Dieviškoji apvaizda nusprendė taip, kad gimiau būtent šioje vietoje, šiame rajone. Šiandien man yra ypatinga ir svarbi diena, nes čia švenčiu 40 kunigavimo ir 25 vyskupavimo metus. Pripažįstu, kad išvykimas į Baltarusiją  prieš 25 metus man buvo nelengvas, tačiau priėmiau tai kaip Dievo valią. Nepaisant to, kad esu Gardino vyskupu, jungiuosi su jumis maldoje, šito negalima ištrinti. Mus skiria siena, bet jungia malda ir kraštas, su kuriuo esame suaugę. Dėkoju už man skirtą garbę, tai labai svarbu, nors esu paprastas žmogus ir nesu tikras, ar esu šito vertas, - pasakė vyskupas Aleksandr Kaškevič.


Sveikinimo žodžius vyskupui tarė kunigai, LR Seimo narys Leonard Talmont, ministras – patarėjas Stanislav Cygnarovski, Eišiškių visuomenės atstovai.Šventę papuošė Eišiškių muzikos mokyklos auklėtinių, smuikininkų kvarteto „Projektas A“, ansamblio „Solčane“ vokalinės grupės ir Gardino diecezijos choro „Cantete Domino“ pasirodymai.
Irena Kolosovska


NUOTRAUKŲ GALERIJA

Atgal Spausdinimo versija
Dalintis: Facebook