Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Bendradarbiaujančios mokyklos tęsia veiklą

Bendradarbiaujančios mokyklos tęsia veiklą

2019-2020 mokslo metai jau perkopė į antrąjį pusmetį. Mokytojai vedė ne vieną pamoką, organizavo projektinius darbus ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus. Vasario mėnuo pats geriausias metas susirinkti bendradarbiaujančių mokyklų pedagogams ir pagalbos specialistams pasidalinti gerąja patirtimi.

Vasario 19 d. į Butrimonių Anos Krepštul gimnaziją atvyko pedagogai iš Baltosios Vokės E. Ožeškovos ir Kalesninkų L. Narbuto gimnazijų, o taip pat mokytojai iš Pabarės pagrindinės mokyklos.

Šių metų metodinės konferencijos tema ,,Priemonės, skatinančios mokymąsi mokytis”, susitikimo tikslas - skatinti bendradarbiaujančių mokyklų mokytojų bendravimą ir  bendradarbiavimą, sudaryti galimybę mokytojams pasidalinti gerąja darbo patirtimi siekiant gerinti mokinio mokymosi mokytis  kompetenciją.

Gerąja patirtimi panoro pasidalinti 11 pranešėjų. Kristina Linkevič, Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos socialinė pedagogė, logopedė, parengė pranešimą ,,Fonologinio suvokimo gebėjimų ugdymo priemonės“. Klausytojai sužinojo, kaip mokiniai skatinami lavinti  kalbos padargus, kaip kiekvieno dalyko mokytojas gali padėti mokiniui įveikti kalbos trikdžius. Veslava Rynkevič, Butrimonių A. Krepštul  gimnazijos lenkų kalbos ir literatūros mokytoja, pranešime ,,Metodai ir priemonės, padedantys ugdyti mokinių  aktyvumą  mokantis lenkų kalbos“ apžvelgė patrauklius metodus, kurie gali būti dažnai taikomi analizuojant literatūros kūrinius ar mokiniams rengiantis   rašyti rašto darbus.  Daug gerų atsiliepimų sulaukė  Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos rusų k. vyr. mokytojos Danutos Jermalovič pranešimas ,,Kad mokymasis taptų prasmingas: priemonės, skatinančios siekti gerų rezultatų užsienio kalbos pamokose“, kuriame buvo pateiktas pamokų apie laimę ciklas. Daug priemonių, tinkančių ugdyti mokinių aktyviąją leksiką, kalbos pažinimo ir vartojimo įgūdžius pateikė Renata Kolendo, Butrimonių A. Krepštul gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, kuri skaitydama pranešimą ,,Mokymasis kuriant naujas mokymosi galimybes” demonstravo konferencijos dalyviams sukurtas metodines priemones. 


 
 

Po pietų pertraukos konferencijos darbas buvo tęsiamas. Baltosios Vokės E. Ožeškovos  gimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja Česlava Orlovska pasidalino asmeninės patirties pasiekimais skaitydama pranešimą ,,Mokymas(is) – raktas į sėkmę: aktyvieji mokymo(si) metodai: formos ir galimybės.“ Apie galimybes įdomiai mokytis matematikos bei gimtosios (lenkų) kalbos skirtingų gebėjimų turintiems mokiniams pranešime ,,Mokomės  žaisdami, arba kaip ugdomas poreikis mokytis ir tobulėti” pasakojo Stanislava Doval, Butrimonių A. Krepštul  gimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja. Dauguma konferencijos dalyvių nekantriai laukė pranešimo   ,,Ebru -  terapinio ir edukacinio meno taikymas pradinio ugdymo pakopoje”, kurį parengė Irena Miliun, Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos pradinių klasių vyr. mokytoja. Šis metodas, pasak mokytojos, labai  patinka mokiniams, nes tapymas ant vandens skatina reikšti jausmus, apibūdinti pojūčius, dalintis patirtimi, išsakyti savo nuomonę. Ypač daug dėmesio mokymosi mokytis kompetencijos nuostatoms formuoti skyrė pranešime ,,Mokausi pats, nes penkis pojūčius valdau” Helena Burakevič, Pabarės pagrindinės mokyklos pradinių klasių  vyr. mokytoja. Butrimonių A. Krepštul  gimnazijos geografijos vyr. mokytoja Jolanta Lebed ir biologijos vyr. mokytoja Ana Cimoš pasidalino patirtimi skaitydamos pranešimą ,,Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas  organizuojant tiriamąją veiklą”  ir demonstruodamos mokinių atliktus darbus tiriant Šalčykščios upelį bei jo pakrančių augmeniją. Kaip turiningai integruoti matematikos ir geografijos  bei anglų kalbos programas pranešime ,,Būdai ir metodai padėti mokiniams mokytis ir išmokti integruojant dalykus“ atskleidė Baltosios Vokės E. Ožeškovos  gimnazijos matematikos vyr. mokytoja Lilija Dulko. Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė apibendrindama metodinės konferencijos veiklą pateikė įžvalgas skaitydama pranešimą ,,Mokymosi mokytis kompetencijos pasimatavimas“.

Kiekvienas pranešėjas buvo išklausytas, o integracinio užsiėmimo metu ir maloniai pagirtas. Klausytojai buvo aktyvūs, nuolat savo įspūdžius fiksavo pildydami ,,armonikėlę”, sukaupti užrašai labai pravertė išplėstinės diskusijos metu.  Iki šiol metodinės konferencijos pamečiui buvo organizuojamos  tik Baltosios Vokės E. Ožeškovos ir Butrimonių Anos Krepštul gimnazijose, bet šįkart dalyviai pasiūlė plėsti išvykų ratą. Tad galima tikėtis, jog  tradiciją organizuoti konferenciją sėkmingai perims Pabarės pagrindinės mokyklos ar Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos Metodinė taryba.

Nuoširdžiai dėkojame dalyvavusių mokyklų administracijai už sudarytą galimybę pedagogams atvykti į Butrimonis. Nuoširdžiausia padėka pranešėjams, kurie sutiko atskleisti savo profesinės patirties paslaptis ir pasidalinti sėkmės receptais. Džiugu, kad visi kartu aptarėme, kaip kuo efektyviau laikytis mokymosi mokytis kompetencijos principų, kaip ugdyti nuostatas ir lavinti mokinių gebėjimus.

Butrimonių A. Krepštul gimnazijos informacija