Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Struktūrinio dialogo konferencija, subūrusi daugiau nei 100 jaunuolių

Struktūrinio dialogo konferencija, subūrusi daugiau nei 100 jaunuolių

Active Citizens programos vardas jau ne kartą šmėžavo po penkių Lietuvos rajonų vietinę spaudą ir interneto platybes. Britų tarybos programą jau trečius metus Lietuvoje įgyvendina Politikos tyrimų ir analizės institutas. Bendruomeniškas veiklas ir socialines iniciatyvas skatinanti programa, rugsėjo 26 dieną subūrė daugiau nei 100 jaunų žmonių iš Švenčionių, Visagino, Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus rajonų į Erasmus+ projekto „Aktyvūs piliečiai: struktūrinis dialogas Pietryčių Lietuvoje“ konferenciją (projekto kodas 2018-3-LT02-KA347-006049). Renginį globojo Šalčininkų meras Zdzislav Palevič.Konferencija vyko Jašiūnų Balinskių dvaro rūmuose, o svetingai visus atvykusius pasitiko Šalčininkų raj. savivaldybės mero pavaduotoja Beata Petkevič. Vieniems jaunuoliams Active Citizens programa buvo nauja ir dar neatrasta erdvė, o kiti jau turėjo progą įsitraukti į projekto veiklas – penkiose savivaldybėse buvo įvykdytos Active Citizens dienos. Jų metu jauni žmonės turėjo galimybę diskutuoti su vietos valdžios atstovais jiems rūpimais klausimais. Konferencijos metu programos koordinatorius Aidas Gedminas pristatė Active Citizens dienų rezultatus -daugiausia buvo kalbama apie saugumo užtikrinimą miesteliuose, kuriuose trūksta apšvietimo tamsiuoju paros metu, o sveikos gyvensenos skatinimą dalyviai siūlė kovai su psichotropinių medžiagų vartojimu. Visi vieningai teigė, jog jauniems žmonėms reikia jaunimo erdvių – vietos, kur jie galėtų tiesiog pabūti, neįpareigoti užsiimti veiklomis. Taip pat A. Gedminas pažymėjo, jog prie projekto sėkmės prisidėjo dėl Jaunimo reikalų koordinatoriai, įsitraukiant bei padedant organizuoti veiklas. Projekto dalyvis iš Trakų raj., Martynas Kazlauskas, paprašytas pasidalinti įspūdžiais ir išmokimais, teigė, jog po mokymų suprato, kad ir jaunas žmogus gali prisidėti prie pokyčių, realizuoti savo idėjas bei sužinojo kur kreiptis. Pavasarį jis buvo išrinktas į Trakų raj. Jaunimo reikalų tarybą, kur dabar pritaiko įgytas žinias.Ieškodami atsakymų į rūpimus klausimus, dalyviai reiškė savo nuomonę ir klausė konferencijos svečių, kaip išspręsti kylančius iššūkius. Diskusijoje „Jaunimo dalyvavimas regionuose: (ne)išnaudotas potencialas“, kurią moderavo Politikos tyrimų ir analizės instituto direktorius Marius Ulozas, dalyvavo Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Arnoldas Pranckevičius, Šalčininkų raj. savivaldybės mero pavaduotoja Beata Petkevič, Krašto apsaugos ministerijos Gynybos politikos grupės patarėja Luka Sinevičienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro patarėja Barbara Stankevič ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros direktorė Guoda Lomanaitė. Diskusijos metu buvo kalbama apie jaunimo įgalinimą, institucijų įsitraukimą ir palaikymą. „Nors visi esame skirtingi ir kalbame skirtingomis kalbomis, bet mus vienija viena bendra kalba – bendravimo“, - teigė Arnoldas Pranckevičius.
Antroje renginio dalyje dalyviai pasiskirstė į darbo grupes ir diskutavo apie Europos jaunimo tikslus – kurie iš jų svarbiausi Lietuvos miesteliuose ir ką tai reiškia jaunam žmogui. Išnagrinėję klausimus, jie parengė pristatymus, kuriuose buvo kalbama apie: neformalių santykių tarp sprendimų priėmėjų ir jaunų asmenų sukūrimą, jaunų asmenų darbo ar savanorystės skatinimą, organizuojant tam skirtas programas, skirstymo į “tautinės mažumos” ir “lietuviai” atsisakymą, organizavimą projektų, kurių metu jauni asmenys galėtų susipažinti su kitų rajonų ar valstybių jaunais žmonėmis ir mokytis iš jų. Konferencijoje išsakyti pasiūlymai bus apibendrinti ir išsiųsti kiekvienai iš dalyvavusių savivaldybių.Parengė Active Citizens komunikacijos koordinatorė Smiltė Jonušaitė