Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Piliečių aptarnavimo gerinimas Šalčininkų rajono savivaldybėje diegiant „vieno langelio“ principą


Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas
Veiksmų programos prioriteto priemonė: Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos
Projekto kodas: VP1-4.3-VRM-01-V-01-006
Projekto vykdytojas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija
Projekto pradžia: 2010-02-25         Projekto pabaiga: 2013-05-25
Bendra projekto vertė:946 388,33 LtProjektui skirtas finansavimas:802 420,32 LtProjektui išmokėta lėšų:638 778,46 Lt
Iš jo ES dalis:802 420,32 LtIš jo ES dalis:638 778,46 Lt
Savivaldybės dalis: 143 968,01 LtSavivaldybės dalis: 114 607,84 Lt


Šalčininkų rajono savivaldybėje numatyta sukurti ir įgyvendinti „vieno langelio“ principu veikiančios piliečių aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemą. Siekiant gerinti biurokratinio aparato pareigūnų teikiamų paslaugų efektyvumą, teikiamų paslaugų operatyvumą, sumažinti laiko ir finansines sąnaudas nuspręsta savivaldybėje įdiegti aptarnavimo ir paslaugų teikimo sistemą „vieno langelio“ principu.

Projekto tikslinė grupė: Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis. "Vieno langelio" principu veikiančios sistemos diegimą savivaldybėje paskatino tokios pagrindinės problemos, kaip nelankstus bendradarbiavimas su tikslinėmis grupėmis, ilgai trunkantys paslaugų teikimo procesai, netinkamas ir netikslingas duomenų valdymas, sudėtingi duomenų apjungimo procesai, didelės paslaugų teikimo sąnaudos, nekokybiškos paslaugos.

Projekto tikslas – gerinti viešųjų paslaugų teikimo ir aptarnavimo procedūras Šalčininkų rajono savivaldybėje. Projekto įgyvendinimo metu numatoma parengti teiktinų paslaugų sąrašą ir metrikas, parengti darbo aprašus ir darbo reglamentus – asmenų prašymų nagrinėjimo, priėmimo, konsultavimo tvarkas, dirbančiųjų vieno langelio principu darbuotojų pareigybių aprašymus, harmonizuoti ir standartizuoti programinę įrangą tarp administracijos skyrių, padalinių, įdiegti paslaugų valdymo sistemą, paslaugų valdymo sistemą integruoti su dokumentų valdymo sistema, įdiegti eilių valdymo sistemą, surengti savivaldybės darbuotojų mokymus.

Projekto pridėtinė vertė: projektu numatytos veiklos padės išspręsti dabartines veiklos efektyvumo problemas bei tenkins tikslinių grupių poreikius. Projekto įgyvendinimo metu bus diegiama ne standartinė, o specializuotą sistema, atlikus poreikių, teikiamų paslaugų ir procesų analizę, įvertinus dabartines problemas ir galimus sprendimo būdus.