Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Nauka zdalna potrwa do końca roku szkolnego

Nauka zdalna potrwa do końca roku szkolnego

Uczniowie szkół rejonu solecznickiego będą uczyć się zdalnie do końca roku szkolnego.

Szkoły będące w gestii Samorządu Rejonu Solecznickiego zakończą rok szkolny zdalnie. Datę zakończenia roku szkolnego i sposób nauki od 1 czerwca w każdej szkole ustali jej dyrektor w porozumieniu z Radą szkoły.

„Samorząd Rejonu Solecznickiego, dyrektorzy rejonowych szkół i gimnazjów są jednego zdania, że w tym roku szkolnym proces edukacyjny ma być zakończony zdalnie. Pomimo łagodzenia warunków kwarantanny należy wziąć pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, ponadto sytuacja epidemiologiczna nie jest do końca jasna. Kolejna sprawa, nauka na odległość w rejonie solecznickim przebiega sprawnie. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie przyzwyczaili się do pracy i nauki w domu, więc najlepiej i najbezpieczniej – nie wracać do szkoły w tym roku szkolnym” – powiedziała Regina Markiewicz, kierownik Wydziału Oświaty i Nauki Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego.

Od 1 czerwca, zgodnie z ustaleniami szkół, nauka na odległość może być łączona z konsultacjami indywidualnymi i grupowymi. Sesja egzaminów maturalnych rozpocznie się 22 czerwca.

Edukacja przedszkolna i wczesnodszkolna od 18 maja jest organizowany zgodnie z decyzjami ministra ochrony zdrowia, kierującego Państwowym Centrum Sytuacji Ekstremalnych, i rozporządzeniem dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego. Ustawodawstwo określa warunki edukacji przedszkolnej i przedszkolnej podczas kwarantanny.

Tłum.: L24.lt